Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Liệt kê các mảng con

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  2

  Mặc định Liệt kê các mảng con

  Liệt kê tất cả mảng con trong mảng 1 chiều số nguyên
  ai giúp em với

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Dùng thuật toán sinh nhé bạn!

  Search Google với từ khóa "C++ Generation" or "Algorithm Generation"

  Tham khảo code tìm các tập con k phần tử này đã nhé:

  C Code:
  1. /* Phuong phap sinh
  2.  *      Liet ke tat ca cac tap con k phan tu, giu nguyen thu tu
  3.  *  TQH 20081107
  4.  */
  5. #include <iostream>
  6. using namespace std;
  7.  
  8. void SubArray(int *a, int n)
  9. {
  10.     int k;
  11.     cout << "Enter an integer value n = ";cin >> n;
  12.     cout << "Enter value k = ";cin >> k;
  13.     a=new int[k];
  14.        if (a==NULL) return;
  15.  
  16.     for (int i=0; i<k; i++) a[i]=i+1;               //Khoi tao mang k
  17.     for (int i=0; i<k; i++) cout << a[i] <<" ";   //Xuat gia tri mang k
  18.     cout << endl;
  19.  
  20.     while (1)
  21.     {
  22.         int i=k-1;
  23.         while (a[i]==n-k+i+1 && i>=0) i--;
  24.         if (i<0) return;
  25.         a[i]+=1;
  26.         for (int j=i+1; i<k; i++) a[j]=a[j-1]+1;
  27.         for (int j=0; j<k; j++) cout << a[j] <<" ";
  28.         cout << endl;
  29.     }
  30.  
  31.     delete[] a;
  32. }
  33.  
  34. int main()
  35. {
  36.     int *a,n;
  37.     SubArray(a,n);
  38. }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn