Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114,Auto tim 6114

Link Tải: www.mediafire.com/?dukmxzuahffbah4

bản này dùng dc all phiên bản ko cần update
Lưu ý: tắt tất cả chương trình diệt virus, Nếu win 7 mở hack bằng quyền adminintor.
Hướng dẫn: copy vào mục Audition, Mở lên, chờ 5s click skip ad=> bắt đầu hack
Mọi người xài bản này y. Khỏi phải cập nhật khi AU ra phiên bản Khi nao rãnh sẽ làm bản khác