Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Cho em hỏi về biên dịch trong C ++ Borlan 5.02

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  0

  Question Cho em hỏi về biên dịch trong C ++ Borlan 5.02

  Thay vì include file .h trong thư viện, em inlcude file .cpp và cho combile và chạy (ctrl + F9 ) nhưng chỉ hiện lên dòng lệnh thui, không hiện lên kết quả.
  ví dụ em làm code sau :
  file list.cpp
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <mem.h>
  typedef struct nodet {
  			elem data;
  			struct nodet *next;
  		} node;
  typedef node *nodeptr;
  typedef struct {
  			nodeptr head, pos, rear;
  			int count;
  		} list;
  
  ////////////////// Khoi tao list l rong
  void createlist(list &l)
  {
  	l.head = l.pos = l.rear = NULL;
  	l.count = 0;
  }
  
  ////////////////// Kiem tra list l rong?
  int emptylist(list l)
  {
  	return l.count == 0;
  }
  
  ////////////////// Ham chen local
  void insertlist(list &l, elem &x, nodeptr p)
  {
  	nodeptr newp = new node;
  	memcpy(&newp->data, &x, sizeof(elem));
  	if (p == NULL)
  	{
  		newp->next = l.head;
  		l.head = newp;
  	}
  	else
  	{
  
  		newp->next = p->next;
  		p->next = newp;
  	}
  	if (newp->next == NULL)
  		l.rear = newp;
  	l.count++;
  }
  
  ////////////////// Ham chen dau
  void inserthead(list &l, elem x)
  {
  	insertlist(l, x, NULL);
  }
  
  ////////////////// Ham chen cuoi
  void insertrear(list &l, elem x)
  {
  	insertlist(l, x, l.rear);
  }
  
  ////////////////// Ham chen vao sau hien hanh
  void insertpos(list &l, elem x)
  {
  	insertlist(l, x, l.pos);
  }
  
  /////////////////// Ham tim kiem theo khoa
  int searchlist(list &l, elem x, int (*comp)(elem, elem))
  {
  	nodeptr c = l.head;
  	l.pos = NULL;
  	while (c!=NULL && comp(x, c->data)!=0)
  	{
  		l.pos = c;
  		c = c->next;
  	}
  	return (c!=NULL);
  }
  
  /////////////////// Ham tim kiem theo khoa co thu tu
  int searchorderlist(list &l, elem x, int (*comp)(elem, elem))
  {
  	nodeptr c = l.head;
  	l.pos = NULL;
  	while (c!=NULL && comp(x, c->data)>0)
  	{
  		l.pos = c;
  		c = c->next;
  	}
  	if (c!=NULL && comp(x, c->data)<0)
  		return 0;
  	return (c!=NULL);
  }
  
  ////////////////// Ham chen vao danh sach co thu tu
  void insertorder(list &l, elem x, int (*comp)(elem, elem))
  {
  	searchorderlist(l, x, comp);
  	insertlist(l, x, l.pos);
  }
  
  ////////////////// Ham xoa local
  void deletelist(list &l, nodeptr p)
  {
  	nodeptr t;
  	if (p == NULL)
  	{
  		t = l.head;
  		l.head = t->next;
  	}
  	else
  	{
  
  		t = p->next;
  		p->next = t->next;
  	}
  	if (t->next == NULL)
  		l.rear = p;
  	l.count--;
  }
  
  ////////////////// Ham xoa phan tu x
  void deletitem(list &l, elem x, int (*comp)(elem, elem))
  {
  	if (searchlist(l, x, comp))
  		deletelist(l, l.pos);
  }
  
  ////////////////// Ham xoa dau
  void deletehead(list &l)
  {
  	deletelist(l, NULL);
  }
  
  ////////////////// Ham xoa sau hien hanh
  void deletepos(list &l)
  {
  	deletelist(l, l.pos);
  }
  
  ////////////////// Ham khoi dau danh sach
  void start(list &l)
  {
  	l.pos = l.head;
  }
  
  ////////////////// Ham chuyen sang phan tu ke tiep
  void skip(list &l)
  {
  	if (l.pos == NULL)
  		l.pos = l.head;
  	else
  		l.pos = l.pos->next;
  }
  
  
  ////////////////// Ham lay du lieu hien hanh
  void getdata(list l, elem &x)
  {
  	memcpy(&x, &l.pos->data, sizeof(elem));
  }
  
  ////////////////// Ham kiem tra het danh sach
  int end(list l)
  {
  	return (l.pos == NULL);
  }
  
  ////////////////// Ham tra ve so phan tu
  int numofitem(list l)
  {
  	return l.count;
  }
  file SDLIST.CPP
  Code:
  #include <stdio.h>
  typedef int elem;
  #include "LIST.CPP"
  int ss(int x, int y)
  {
  	return x-y;
  }
  
  void nhap(list &l)
  {
  	int x;
  	createlist(l);
  	do {
  		scanf("%d", &x);
  		if (x>0)
  			insertrear(l, x);
  	} while (x>0);
  }
  
  void nhapthutu(list &l)
  {
  	int x;
  	createlist(l);
  	do {
  		scanf("%d", &x);
  		if (x>0)
  			insertorder(l, x, ss);
  	} while (x>0);
  }
  
  void in(list l)
  {
  	int x;
  	start(l);
  	while (!end(l))
  	{
  		getdata(l, x);
  		printf("%4d", x);
  		skip(l);
  	}
  }
  void main()
  {
  	list l;
  	printf("\nNhap day so>0:");
  	nhapthutu(l);
  	printf("\nIn day so vua nhap:");
  	in(l);
  }
  sau đó run file SDLIST.CPP nhưng chỉ hiện lên dòng lệnh thui, không hiện lên kết quả tính...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Nó hiện ra dòng lệnh là sao hả em?nó có báo lỗi gì ko?Nếu là file header thì em nên đặt là .h chứ ko phải .cpp. Máy mình ko co BC nên anh ko test đc,code dài dài nên ngại đọc quá :P
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi dieucay555 : 09-12-2008 lúc 04:09 AM.
  Cánh Chym ứ mỏi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  0

  Nghĩa là em include 1 file định nghĩa list.cpp .
  Vi dụ : cho 1 list các số và sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Nhưng khi gõ xong thì không hiện ra kết quả sắp xếp. Không có lỗi. Em dùng BC++ 5.02. Anh nào chỉ giúp em với.

Các đề tài tương tự

 1. Kỹ thuật C++ từ trình biên dịch Borland C++ sang trình biên dịch Dev-C++ bị lỗi
  Gửi bởi 0baohbotay1 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 11-08-2012, 11:14 PM
 2. [bada] thư viện static lib do gcc biên dịch ra trong app được biên dịch g++
  Gửi bởi Iphone4 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-08-2011, 04:53 PM
 3. Win 7 cài Borlan C chạy bị lỗi, không rõ cách chỉnh.?
  Gửi bởi daish trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 08:42 AM
 4. lỗi unable to open file *.obj trong borlan C 3.1
  Gửi bởi dinhvanvo trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 24-10-2009, 07:49 AM
 5. cần Borlan
  Gửi bởi dangx trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 08-11-2008, 08:09 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn