Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: giải thuật Quick_sort!Help me!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  5

  Mặc định giải thuật Quick_sort!Help me!

  Đây là thuật toán quick_sort. tôi viết bằng C#, nhưng không hiểu sai ở đâu! Mong các bạn chỉ giúp! Nhất là cách gọi quick_sort ở hàm main! Cảm ơn nhìu!
  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  
  namespace Quick_Sort
  {
    class Program
    {    
      static void Nhap(out int[] k, out int n)
      {
        Console.Write("nhap vao sophan tu :");
        n = int.Parse(Console.ReadLine());
        k= new int[n];
        Console.Write("nhap gia tri:");
  
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
          Console.Write(" k[{0}]=", i + 1);
          k[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
      
      }
      static void hien(int[] k)
      {
        for (int i = 0; i < k.Length; i++)
        {
          Console.WriteLine(" k[{0}]= {1}", i, k[i]);
        }
      }
      static void Part(ref int[] k, int LB, int UB, int j)
      {
        // LB và UB de tinh chi so dau va chi so cuoi cua day~
        int x; // phan tu cam canh
        int i; // linh canh
        int tmp; 
        x = LB;
        i = LB + 1;
        j = UB;
        while ((k[i] < k[x]) || (i <= UB))
        {
          i++;
        }
        while ((k[j] > k[x]) || (j >= LB))
        {
          j--;
        }
        if (i < j)
        {
  
          tmp = k[i];
          k[i] = k[j];
          k[j] = tmp;
  
          i = j;
        }
      }
      static void Quick_Sort(ref int[] k, int UB, int LB)
      {
        int j=0;
        if (LB < UB)
        {
          Part(ref k, LB, UB, j);
          Quick_Sort(ref k, LB,j-1);
          Quick_Sort(ref k, UB, j + 1);
        
        }
      }
      static void Main(string[] args)
      {
        int[] k; int n; //int LB=0; int i=0;
        Nhap(out k, out n);
        Quick_Sort(ref k,0,k.Length-1);
        hien(k);
        Console.ReadKey();
      }
    }
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  sai ở đây:

  Visual C# Code:
  1.  
  2.  static void Quick_Sort(ref int[] k, int UB, int LB)
  3.         {
  4.             int j = 0;
  5.             if (LB < UB) // khi truyền vào thì thằng LB luôn nhỏ hơn thằng UB
  6.             {
  7.                 Part(ref  k, LB, UB, j);
  8.                 Quick_Sort(ref k, LB, j - 1);
  9.                 Quick_Sort(ref k, UB, j + 1);
  10.  
  11.             }
  12.         }
  13.         static void Main(string[] args)
  14.         {
  15.             int[] k; int n; //int LB=0; int i=0;
  16.             Nhap(out k, out n);
  17.             Quick_Sort(ref k,0,k.Length-1);  // truyền đây thì LB = 0, UB = K.Length-1 ==> quick ko làm gì trong vòng if cả.
  18.             hien(k);
  19.             Console.ReadKey();
  20.         }

  sai thì mình đã nói. còn sửa sao thì bạn tự sửa nhé

Các đề tài tương tự

 1. Giải thuật shaker sort. Giúp mình giải thuật với?
  Gửi bởi nguyenhai trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 29-01-2015, 10:53 PM
 2. Giải thuật Giải thuật Chia để trị, hướng đi với giải thuật này thế nào?
  Gửi bởi maivivan13 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-10-2012, 10:22 PM
 3. Bài tập C Cần giải giúp 3 câu trong đề thi kĩ thuật lập trình C và Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  Gửi bởi nguyenthi0602 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-09-2012, 08:42 PM
 4. Giải thuật xắp xếp Quick sort, biểu diễn bằng hình ảnh giải thuật này?
  Gửi bởi yuklong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 09-06-2012, 09:20 AM
 5. Tài liệu về giải thuật mã hóa. Mã hóa file theo giải thuật DES. Ai có giúp mình?
  Gửi bởi daolong83 trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 17-07-2009, 11:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn