Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lớp phân số

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  2

  Mặc định Lớp phân số

  Mình có 1 bài xây dựng lớp phân số thế này

  Code:
  #include "stdafx.h"
  #include "conio.h"
  #include "iostream.h"
  #include "math.h"
  int USCLN(float x,float y){
  	int r;
  	x=abs(x);
  	y=abs(y);
  	if(x==0||y==0)
  		return 1;
  	while((r=int(x)%int(y))!=0)
  	{	x=y;
  		y=r;
  	}
  	return y;
  }
  class PhanSo{
  	float tu, mau;
  	public:
  		PhanSo(float=1,float=1);
  		void Xuat();
  		PhanSo operator+(PhanSo);
  		PhanSo operator+(float b);
  		friend PhanSo operator+(float a,PhanSo b);
  		float LayTu();//truy van
  		float LayMau();
  		void GanTu(float x);//cap nhat(gan)
  		void GanMau(float y);
  };
  PhanSo::PhanSo(float x,float y){
  	float tmp;
  	tmp=float(USCLN(x,y));
  	x=x/tmp;
  	y=y/tmp;
  	tu=x;mau=y;
  }
  void PhanSo::Xuat(){
  		cout<<tu<<"/"<<mau;
  }
  float PhanSo::LayTu(){
  	return tu;
  }
  float PhanSo::LayMau(){
  	return mau;
  }
  void PhanSo::GanTu(float x){
  	tu=x;
  }
  void PhanSo::GanMau(float y){
  	mau=y;
  }
  PhanSo PhanSo::operator +(PhanSo b){
  	PhanSo tmp;
  	tmp.GanTu(tu*b.LayMau()+mau*b.LayTu());
  	tmp.GanMau(mau*b.LayMau());
  	int u=USCLN(tmp.LayTu(),tmp.LayMau());
  	tmp.GanTu(tmp.LayTu()/u);
  	tmp.GanMau(tmp.LayMau()/u);
  	return tmp;
  }
  PhanSo PhanSo::operator+(float b){
  	PhanSo tmp;
  	tmp.GanTu(tu+b*mau);
  	tmp.GanMau(mau);
  int u=USCLN(tmp.LayTu(),tmp.LayMau());
  	tmp.GanTu(tmp.LayTu()/u);
  	tmp.GanMau(tmp.LayMau()/u);
  	return tmp;
  }
  PhanSo operator+(float a,PhanSo b)
  {
  	PhanSo tmp;
  	tmp.GanTu(a*b.LayMau()+b.LayTu());
  	tmp.GanMau(b.LayMau());
  int u=USCLN(tmp.LayTu(),tmp.LayMau());
  	tmp.GanTu(tmp.LayTu()/u);
  	tmp.GanMau(tmp.LayMau()/u);
  	return tmp;
  }
  void main()
  {
  		PhanSo a(1,4),b(1,4),c,d(2,4);
  		c=a+b;
  		c.Xuat();cout<<endl;
  		c=a+3;
  		c.Xuat();cout<<endl;
  		c=3+a;
  		c.Xuat();cout<<endl;
  		d.Xuat();cout<<endl;
  
  }
  Mình muốn viết 1 hàm định nghĩa phép toán"==" để kiểm tra 2 phân số có bằng nhau không? Mong các bạn giúp đỡ.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi yuka89 : 11-12-2008 lúc 06:46 PM. Lý do: code

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Bài viết
  0

  bạn chèn thêm đoạn code này nữa để kiểm tra 2 phân số có bằng nhau hay không nhá:
  C Code:
  1. int phanso::operator==(phanso p)
  2. {
  3.         return (this->tu==p.tu)&&(this->mau==p.mau);
  4. }
  5.  
  6. int main(){
  7.     phanso a,b;
  8.     a.nhap();
  9.     b.nhap();
  10.     if(a==b) cout<<"a bang b"<<endl;
  11.     else cout<<"a khac b"<<endl;
  12.     getch();
  13.     return 0;
  14. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 18-12-2008 lúc 12:49 PM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn