Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: Lớp Sinh Viên

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  2

  Mặc định Lớp Sinh Viên

  Trường muốn quản lý điểm các môn học của các thí sinh, nên xây dựng lớp ThiSinh nhằm mô tả các thí sinh có
  các thành phần sau:
  Data:
  Họ tên thí sinh
  Mỗi thí sinh có điểm của 3 môn học: mon1, mon2, mon3
  Hàm thành viên
  Hàm Nhap() dùng nhập thông tin 1 thí sinh
  Hàm InKetQua() dùng in kết quả thí sinh có tổng điểm 3 môn >=18 điểm
  Hàm Tong() nhằm tính tổng điểm của 3 môn
  Nhập danh sách thí sinh từ bàn phím (trước hết số lượng thí sinh muốn nhập đã biết trước). Sau đó
  giải bài theo cách nhập thí sinh cho đến khi muốn ngừng nhập thì dừng
  Mình chỉ thắc mắc làm sao để nhập đến khi muốn dừng là dừng. Mong các bạn chỉ giáo.Cám ơn nhìu.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Nhập danh sách thí sinh từ bàn phím (trước hết số lượng thí sinh muốn nhập đã biết trước). Sau đó
  giải bài theo cách nhập thí sinh cho đến khi muốn ngừng nhập thì dừng
  Mình chỉ thắc mắc làm sao để nhập đến khi muốn dừng là dừng. Mong các bạn chỉ giáo.Cám ơn nhìu.
  muốn dừng cậu có thể để ký tự ESC để thoát ra là được,VD như 1 trương trình này nhé

  Code:
  /* nhap vao 1 ki tu va in ki tu do ra bang skey*/
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  
  const int ESC=27;// ma phim ESC
  void main()
  {
  int i;
  clrscr();
  printf("nhap vao kitu\n\n");
  do{
  i=getch();
  printf("\n kitu %c coma=%d",i,i);
  }while(i!=ESC);
  }
  nó chỉ là 1 VD minh họa thôi,nhưng hàm nhập kia thì cũng không khác gì

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  1

  Nhập đến khi muốn dừng thì dừng chắc bạn phải quy ước sẵn.
  Như khi tên người nhập là NULL thì sẽ kết thúc
  vd:
  do
  {
  lệnh lung tung;
  }
  while(name!=NULL);

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  17

  Mặc định Lớp??

  Ai đó xem dùm mình bài này bị lỗi gì thế?
  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iostream.h>
   
  class HOCVIEN
       
  {
         private:
       
  int n;
       
  char hoten[50];
       
  char diachi[50];
       
  char quequan[50];
       
  float win,word,excel,access;
       
  int namsinh;
         public:
       
  void nhapds();
       
  void inds();
       
  void thongke();
       
  float diemtb();
       
  void nhanbang();
       };
   
  //------------------------------
   
  void HOCVIEN::nhapds()
      {
         
  cout<<"\nnhap vao ho ten hoc vien:";
         
  cin>>hoten;
         
  cout<<"\nnhap vao dia chi hoc vien:";
         
  cin>>diachi;
         
  cout<<"\nnhap vao nam sinh hoc vien:";
         
  cin>>namsinh;
         
  cout<<"\nnhap vao que quan hoc vien:";
         
  cin>>quequan;
         
  cout<<"\nnhap diem win";
         
  cin>>win;
         
  cout<<"\nnhap diem word:";
         
  cin>>word;
         
  cout<<"\nnhap diem excel:";
         
  cin>>excel;
         
  cout<<"\nnhap diem access:";
         
  cin>>access;
       }
  void HOCVIEN::inds()
      {
         
  cout<<"\nho ten hoc vien:"<<hoten;
         
  cout<<"\ndia chi hoc vien:"<<diachi;
         
  cout<<"\nnam sinh hoc vien:"<<namsinh;
         
  cout<<"\nque quan hoc vien:"<<quequan;

         
  cout<<"\ndiem win"<<win;

         
  cout<<"\ndiem word:"<<word;

         
  cout<<"\ndiem excel:"<<excel;

         
  cout<<"\ndiem access:"<<access;

      }
  void HOCVIEN::thongke()

      {

         if(
  access>)
       {
        
  cout<<"\n ten:"<<hoten;
        
  cout<<"\n dia chi"<<diachi;
        
  cout<<"\ndiem "<<access;
        }
      }
  void HOCVIEN::

   
  //=======================================
   
  void main()
      {
        
  clrscr();
        
  int i,n;
        
  cout<<"\n nhap vao so luong hoc vien:";
        
  cin>>n;
        
  cout<<"\n============================";
        
  HOCVIEN hv[100];

        for (
  i=1;i<=n;++i)
       
  hv[i].nhapds();
       
  cout<<"\n==========================";
        for (
  i=1;i<=n;++i)
       
  hv[i].inds();
        
  cout<<"\n==========================";
        for (
  i=1;i<=n;++i)
       
  hv[i].thongke();

        
  getch();

      } 
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thulinhsoi : 22-12-2008 lúc 02:39 PM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  54

  PHP Code:
   void HOCVIEN::nhapds()
      {
         
  cout<<"\nnhap vao ho ten hoc vien:";
         
  cin>>hoten;
         
  cout<<"\nnhap vao dia chi hoc vien:";
         
  cin>>diachi;
         
  cout<<"\nnhap vao nam sinh hoc vien:";
         
  cin>>namsinh;
         
  cout<<"\nnhap vao que quan hoc vien:";
         
  cin>>quequan;
         
  cout<<"\nnhap diem win";
         
  cin>>win;
         
  cout<<"\nnhap diem word:";
         
  cin>>word;
         
  cout<<"\nnhap diem excel:";
         
  cin>>excel;
         
  cout<<"\nnhap diem access:";
         
  cin>>access;
       } 
  cái này thiếu nhiều xóa khoản trắng
  Rất mong được mọi người giúp đỡ :

  Kiến thức mình biết chỉ là hạt cát trên sa mạc

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  17

  Mặc định Lớp Sinh Viên

  Các bác xem dùm bài này!! mình làm vậy mà nó chạy kí lắm. Nhập dữ liệu vào có cách khoảng nó không cho??

  PHP Code:
   #include<conio.h>
   #include<stdio.h>
   #include<iostream.h>
   
  class HOCVIEN
       
  {
         private:
       
  int n;
       
  char hoten[70];
       
  char diachi[70];
       
  char quequan[70];
       
  float win,word,excel,access,dtb;
       
  int namsinh;
         public:
       ~
  HOCVIEN();
       
  void nhapds();
       
  void inds();
       
  void thongke();
       
  //float dtb();
       
  void nhanbang();
       };
   
  //------------------------------
   
  void HOCVIEN::nhapds()
      {
         
  cout<<"\n\nNhap vao ho ten hoc vien : ";
         
  cin>>hoten;
         
  cout<<"\nNhap vao dia chi hoc vien: ";
         
  cin>>diachi;
         
  cout<<"\nNhap vao nam sinh hoc vien: ";
         
  cin>>namsinh;
         
  cout<<"\nnNap vao que quan hoc vien: ";
         
  cin>>quequan;
         
  cout<<"\nNhap diem Windows: ";
         
  cin>>win;
         
  cout<<"\nNhap diem Word: ";
         
  cin>>word;
         
  cout<<"\nNhap diem Excel: ";
         
  cin>>excel;
         
  cout<<"\nNhap diem Access: ";
         
  cin>>access;
       }

   
  HOCVIEN::~HOCVIEN()
   {
   
  delete hoten;
   
  delete diachi;
   
  delete quequan;
   }

  void HOCVIEN::inds()
      {
         
  cout<<"\n\nHo ten hoc vien:"<<hoten;
         
  cout<<"\nDia chi hoc vien:"<<diachi;
         
  cout<<"\nNam sinh hoc vien:"<<namsinh;
         
  cout<<"\nQue quan hoc vien:"<<quequan;

         
  cout<<"\nDiem Windows: "<<win;

         
  cout<<"\nDiem word: "<<word;

         
  cout<<"\nDiem Excel: "<<excel;

         
  cout<<"\nDiem Access: "<<access;

      }
  void HOCVIEN::thongke()

      {

         if(
  access>)
       {
        
  cout<<"\n Ten: "<<hoten;
        
  cout<<"\n Diem Access: "<<access;
        }
         
  //     else
         //     cout<<"\n Khong co ai!";
      
  }

  void HOCVIEN::nhanbang()
       {
       
  dtb= (win+word+excel+access)/4;

       if(
  dtb<5)


        if((
  dtb>=5)&&(win<5)||(word<5)||(excel<5)||(access<5))
         
  cout<<"\n Ho ten hoc vien la:"<<hoten;

       else
       
  cout<<"\n Khong co hoc vien nao chua nhan bang!";


       }


  //void HOCVIEN::


   
  void main()
      {
        
  clrscr();
        
  int i,n;
        
  cout<<"\n Nhap vao so luong hoc vien: ";
        
  cin>>n;
        
  cout<<"\n";
        
  HOCVIEN hv[100];

        for (
  i=1;i<=n;++i)
       
  hv[i].nhapds();
       
  cout<<"\n";
        for (
  i=1;i<=n;++i)
       
  hv[i].inds();

      
  cout<<"\n\n-----------------THONG KE-------------------";
      
  cout<<"\n\n THONG KE HOC VIEN CO DIEM ACEES > 5";
        for (
  i=1;i<=n;++i)
       
  hv[i].thongke();

      
  cout<<"\n\n THONG KE HOC VIEN CHUA NHAN BANG";
        for (
  i=1;i<=n;++i)
       
  hv[i].nhanbang();

        
  getch();

      } 

 7. #7
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Nhập chuỗi thì bạn phải dùng cin.getline mới được, hàm cin>> ko nhập được chuỗi có ký tự trắng đâu.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  17

  Ai đó xem dùm mình bài này nhé?? Sao cái hàm hủy ~hocvien nó bị lỗi gì ấy??

  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  #include <stdio.h>
  int banchon,i,j,k,l,m,n;
     class 
  hocvien

     
  {
        private:

       
  char hoten[50];
       
  char diachi[50];
       
  char quequan[50];
       
  int namsinh;
       
  float dwindworddexceldaccess,diemtb;


        public:

      
  //  ~hocvien();

      
  void nhap(void)
          {
          
  cout <<"\n Nhap vao ho ten:";
          
  gets(hoten);
          
  cout <<"\n Nhap vao dia chi:";
          
  gets(diachi);
          
  cout <<"\n Nhap vao que quan:";
          
  gets(quequan);
          
  cout << "\n Nhap va nam sinh:";
          
  cin >> namsinh;
          
  cout << "\n Nhap va diem window:";
          
  cin >> dwin;
          
  cout << "\n Nhap va diem word:";
          
  cin >> dword;
          
  cout << "\n Nhap va diem excel:";
          
  cin >> dexcel;
          
  cout << "\n Nhap va diem access:";
          
  cin >> daccess;
          
  diemtb=(dwin+dword+dexcel+daccess)/4;
  }
  /*hocvien::~hocvien()
   {
   delete hoten;
   delete diachi;
   delete quequan;
   } */
       
  void hienthi()
          {
          
  cout <<"\n Ho ten: " <<hoten;
          
  cout <<"\n Dia chi: " << diachi;
          
  cout <<"\n Que quan: " << quequan;
          
  cout <<"\n Nam sinh: "<<namsinh;
          
  cout <<"\n Diem win: "<<dwin;
          
  cout <<"\n Diem word: "<<dword;
          
  cout <<"\n Diem excel: "<<dexcel;
          
  cout <<"\n Diem access: "<<daccess;
           
  //    cout <<"\n Diem trung binh: "<<diemtb;
          
  cout <<"\n\n";

          }

       
  void thongke(void)
          {
          if (
  daccess>5)
          
  hienthi();

          };

       
  float dtb()
          {

          {
          if(
  diemtb<5)

              
  hienthi();

          else
                if((
  diemtb>=5)&&(dwin<5)||(dword<5)||(dexcel<5)||(daccess<5))
                
  hienthi();

          }

          return 
  0;
  }
  };
  void main()
  {
      
  hocvien hv[100];

  do
  {
      
  clrscr();
      
  cout<<"\nÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»";
      
  cout<<"\nº        CHUONG TRINH QUAN LY HOC VIEN       º";
      
  cout<<"\nÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ";
      
  cout<<"\nº    1. Nhap du lieu                         º";
      
  cout<<"\nº    2. Xuat                                 º";
      
  cout<<"\nº    3. Hoc vien co diem Access > 5          º";
      
  cout<<"\nº    4. HV Khong du dieu kien nhan bang.     º";
      
  cout<<"\nº    5. Thoat                                º";
      
  cout<<"\nÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ";
      
  cout<<"\n\n Ban chon: ";
      
  cin >>banchon;

      switch(
  banchon)
      {
      case 
  1:
           
  clrscr();
           
  cout<<"\n Nhap vao so hoc vien: ";
           
  cin>>n;
           for(
  i=0;i<n;i++)
           {
           
  hv[i].nhap();
           }
           
  getch();
           break;

      case 
  2:
           
  clrscr();
           for(
  i=0;i<n;i++)
           {
           
  hv[i].hienthi();
           }
           
  getch();
           break;
      case 
  3:
           
  clrscr();
           
  cout<<"\n\n DANH SACH HV CO DIEM ACCESS > 5 LA:";
           
  cout<<"\n";
           for(
  i=0;i<n;i++)
           {
           
  hv[i].thongke();
           }
           
  getch();
           break;
      case 
  4:
           
  clrscr();
           
  cout<<"\n\n DANH SACH HOC VIEN CHUA DU DIEU KIEN NHAN BANG LA:" ;
           
  cout<<"\n";
           for(
  i=0;i<n;i++)
           {
           
  hv[i].dtb();
           }
           
  getch();
           break;
      ;

      }
  }while(
  banchon!=5);


  Vậy bài mình viết như thế có thêm hàm hủy vào chỗ nào được không? còn đối tượng con trỏ khai báo và sử dụng thế nào thế?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thulinhsoi : 23-12-2008 lúc 08:51 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  54

  int banchon,i,j,k,l,m,n;
  cái này là biến toàn cục , khi viết chương trình ko nên dùng cái này vì khó kiểm soát dc chương trình
  /*hocvien::~hocvien()
  {
  delete hoten;
  delete diachi;
  delete quequan;
  } */
  cái này thì do bạn viết sai rồi còn gì nữa :
  Hàm hủy : dc gọi khi ko sử dụng cái kết tượng đó nữa ( ra khỏi hàm hay kết thúc chương trình )
  viết hàm hủy khi thuộc tính của bạn có đối tượng là con trỏ ko thì để trống
  PHP Code:
  ~hocvien()
        {
         } 
  Rất mong được mọi người giúp đỡ :

  Kiến thức mình biết chỉ là hạt cát trên sa mạc

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  1

  Mấy bác sao em làm lại bài này mà nó báo lỗi thế này...=.=!

  --------------------Configuration: SV - Win32 Debug--------------------
  Compiling...
  SV.cpp
  d:\microsoft visual studio\myprojects\sv\sv.cpp(95) : fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header directive
  Error executing cl.exe.

  SV.exe - 1 error(s), 0 warning(s)

Các đề tài tương tự

 1. làm sao để select sinh viên theo mã sinh viên trong 1 chuỗi mã sinh viên
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 14-12-2012, 08:37 PM
 2. Hà Nội.Sao mai soft -Tuyển sinh viên thực tập C#,C++,JAVA - nhóm sinh viên tiềm năng
  Gửi bởi kimbap trong diễn đàn Tuyển dụng - Việc làm CNTT
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-09-2011, 09:49 AM
 3. Quản lí sinh viên bằng stack dùng danh sách liên kết. Làm sao để nhập nhiều sinh viên?
  Gửi bởi hoainamken trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-08-2011, 10:34 AM
 4. Chương trình quản lí sinh viên viết trong visual c++ 2010. Lỗi không chạy khi in danh sách sinh viên theo năm
  Gửi bởi hikaru1015 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 09:31 AM
 5. Chương trình quản lý sinh viên viết bằng C. Làm sao tìm kiếm sinh viên theo tên và sắp xếp?
  Gửi bởi linhdong24 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 24-06-2009, 12:53 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn