Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Hình trong pictureBox bị vỡ làm sao xử lý?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  5

  Mặc định Hình trong pictureBox bị vỡ làm sao xử lý?

  Mình có làm 1 cái chuơng trình xem ảnh đơn giản,nhưng chẳng hiểu sao ảnh hiện ở picturebox toàn bị vỡ hình(mình có post cái hình của nó lên đây).Mọi người giúp mình sửa lỗi này với. Đây là code của mình :
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8.  
  9. namespace Image_View
  10. {
  11.     public partial class Form1 : Form
  12.     {
  13.         public Form1()
  14.         {
  15.             InitializeComponent();
  16.         }
  17.         private int currentImage = 0;
  18.  
  19.         private void btnLoadImages_Click(object sender, EventArgs e)
  20.         {
  21.             openFileDialog1.Multiselect = true;
  22.             if(openFileDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)
  23.             {
  24.                 if(imageList1.Images.Empty==false)
  25.                 {
  26.                     imageList1.Images.Clear();
  27.                 }
  28.                 if (openFileDialog1.FileNames != null)
  29.                 {
  30.                     for (int i = 0; i < openFileDialog1.FileNames.Length; i++)
  31.                         imageList1.Images.Add(Image.FromFile(openFileDialog1.FileNames[i]));
  32.                 }
  33.                 else
  34.                     imageList1.Images.Add(Image.FromFile(openFileDialog1.FileName));
  35.             }
  36.  
  37.             //hien len picture dau tien
  38.             if (imageList1.Images.Empty==false)
  39.             {
  40.                 pictureBox1.Image = imageList1.Images[currentImage];
  41.             }
  42.         }
  43.  
  44.         private void btnNext_Click(object sender, EventArgs e)
  45.         {
  46.             if (imageList1.Images.Empty!=true)
  47.             {
  48.                 if (imageList1.Images.Count-1>currentImage)
  49.                 {
  50.                     currentImage++;
  51.                 }
  52.                 else
  53.                 {
  54.                     currentImage = 0;
  55.                 }
  56.                 pictureBox1.Refresh();
  57.                 pictureBox1.Image = imageList1.Images[currentImage];
  58.             }
  59.         }
  60.  
  61.         private void btnPreview_Click(object sender, EventArgs e)
  62.         {
  63.             if(imageList1.Images.Empty!=true)
  64.             {
  65.                 if (currentImage==0)
  66.                 {
  67.                     currentImage = imageList1.Images.Count - 1;
  68.                 }
  69.                 else
  70.                 {
  71.                     currentImage--;
  72.                 }
  73.                 pictureBox1.Refresh();
  74.                 pictureBox1.Image = imageList1.Images[currentImage];
  75.             }
  76.         }
  77.  
  78.     }
  79. }
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails untitled.JPG  
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  No Avatar
  ngocbig Khách

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8.  
  9. namespace Image_View
  10. {
  11.     public partial class Form1 : Form
  12.     {
  13.         private List<Image> imageList1;
  14.         public Form1()
  15.         {
  16.             InitializeComponent();
  17.             imageList1 = new List<Image>();
  18.         }
  19.         private int currentImage = 0;
  20.  
  21.         private void btnLoadImages_Click(object sender, EventArgs e)
  22.         {
  23.             openFileDialog1.Multiselect = true;
  24.             if(openFileDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)
  25.             {
  26.                 if(imageList1.Count!=0)
  27.                 {
  28.                     imageList1.Clear();
  29.                 }
  30.                 if (openFileDialog1.FileNames != null)
  31.                 {
  32.                     for (int i = 0; i < openFileDialog1.FileNames.Length; i++)
  33.                         imageList1.Add(Image.FromFile(openFileDialog1.FileNames[i]));
  34.                 }
  35.                 else
  36.                     imageList1.Add(Image.FromFile(openFileDialog1.FileName));
  37.             }
  38.  
  39.             //hien len picture dau tien
  40.             if (imageList1.Count>0)
  41.             {
  42.                 pictureBox1.Image = imageList1[currentImage];
  43.             }
  44.         }
  45.  
  46.         private void btnNext_Click(object sender, EventArgs e)
  47.         {
  48.             if (imageList1.Count>0)
  49.             {
  50.                 if (imageList1.Count-1>currentImage)
  51.                 {
  52.                     currentImage++;
  53.                 }
  54.                 else
  55.                 {
  56.                     currentImage = 0;
  57.                 }
  58.                 pictureBox1.Refresh();
  59.                 pictureBox1.Image = imageList1[currentImage];
  60.             }
  61.         }
  62.  
  63.         private void btnPreview_Click(object sender, EventArgs e)
  64.         {
  65.             if(imageList1.Count>0)
  66.             {
  67.                 if (currentImage==0)
  68.                 {
  69.                     currentImage = imageList1.Count - 1;
  70.                 }
  71.                 else
  72.                 {
  73.                     currentImage--;
  74.                 }
  75.                 pictureBox1.Refresh();
  76.                 pictureBox1.Image = imageList1[currentImage];
  77.             }
  78.         }
  79.  
  80.     }
  81. }

Các đề tài tương tự

 1. Giúp đỡ về bắt sự kiện cho phần tử picturebox trong mảng picturebox
  Gửi bởi mr_congdanh1610 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 04-10-2012, 09:36 PM
 2. Picturebox trong winform. Làm sao load ảnh vào picturebox?
  Gửi bởi tinhspt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 02-06-2012, 07:18 PM
 3. Graphic Làm sao để vẽ một đường thẳng từ picturebox này đến picturebox kia trong C#?
  Gửi bởi a25251325z trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 07-05-2011, 01:14 PM
 4. PictureBox transperent trên PictureBox khác.
  Gửi bởi dimchicken trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 09-05-2010, 10:23 AM
 5. Hiển thị .ico trên picturebox | Xem icon bằng picturebox
  Gửi bởi nqthanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-06-2009, 10:26 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn