Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Đồ họa

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  3

  Mặc định Đồ họa

  Tôi compiler đoạn code sau
  Code:
  #include <conio.h>
  #include <graphics.h>
  #include <math.h>
  #include <dos.h>
  
  /* he so doi tu do sang radian */
  #define RADS 0.017453293
  #define CIRCLE 200
  
  double xc, yc;
  int gio, phut, giay;
  
  void ve_kim_gio(int color)
  {
   double angle;
  
   setcolor(color);
   angle = ((double)360 * gio / 12 + (double)phut / 2 - 90.0) * RADS;
   moveto(xc - 20.0 * cos(angle), yc - 20.0 * sin(angle));
   lineto(xc - 10.0 * cos(angle + M_PI / 2), yc - 10.0 * sin(angle + M_PI/2));
   lineto(xc + 110.0 * cos(angle), yc + 110.0 * sin(angle));
   lineto(xc + 10.0 * cos(angle + M_PI / 2), yc + 10.0 * sin(angle + M_PI/2));
   lineto(xc - 20.0 * cos(angle), yc - 20.0 * sin(angle));
  }
  
  void ve_kim_phut(int color)
  {
   double angle;
  
   setcolor(color);
   angle = ((double)360 * phut / 60 + (double)giay / 10 - 90.0) * RADS;
   moveto(xc - 30.0 * cos(angle), yc - 30.0 * sin(angle));
   lineto(xc - 8.0 * cos(angle + M_PI / 2), yc - 8.0 * sin(angle + M_PI/2));
   lineto(xc + 140.0 * cos(angle), yc + 140.0 * sin(angle));
   lineto(xc + 8.0 * cos(angle + M_PI / 2), yc + 8.0 * sin(angle + M_PI/2));
   lineto(xc - 30.0 * cos(angle), yc - 30.0 * sin(angle));
  }
  
  void ve_kim_giay(int color)
  {
   double angle;
  
   setcolor(color);
   angle = ((double)360 * (giay - 3) / 60) * RADS;
   moveto(xc - 40.0 * cos(angle), yc - 40.0 * sin(angle));
   lineto(xc + 150.0 * cos(angle), yc + 150.0 * sin(angle));
   setfillstyle(SOLID_FILL, color);
   fillellipse(xc, yc, 3, 3);
  }
  
  void ve_mat_dong_ho()
  {
   int i, j;
  
   setcolor(YELLOW);
   circle(xc, yc, CIRCLE);
   setlinestyle(SOLID_LINE, 0, 3);
   for (i=0; i<12; i++)
    if (i%3 == 0)
    {
     line(xc + (CIRCLE - 2) * sin(RADS * (30 * i - 1)), yc + (CIRCLE - 2) * cos(RADS * (30 * i - 1)),
        xc + (CIRCLE - 24) * sin(RADS * (30 * i - 1)), yc + (CIRCLE - 24) * cos(RADS * (30 * i - 1)));
     line(xc + (CIRCLE - 2) * sin(RADS * (30 * i + 1)), yc + (CIRCLE - 2) * cos(RADS * (30 * i + 1)),
        xc + (CIRCLE - 24) * sin(RADS * (30 * i + 1)), yc + (CIRCLE - 24) * cos(RADS * (30 * i + 1)));
    }
    else
     line(xc + (CIRCLE - 2) * sin(RADS * (30 * i)), yc + (CIRCLE - 2) * cos(RADS * (30 * i)),
        xc + (CIRCLE - 24) * sin(RADS * (30 * i)), yc + (CIRCLE - 24) * cos(RADS * (30 * i)));
  }
  
  void run()
  {
   struct time timep;
   ve_mat_dong_ho();
   gettime(&timep);
   gio = timep.ti_hour;
   phut = timep.ti_min;
   giay = timep.ti_sec;
   setlinestyle(SOLID_LINE, 0, 0);
   do {
    ve_kim_gio(YELLOW);
    ve_kim_phut(GREEN);
    ve_kim_giay(RED);
    delay(990);
    sound(1000);
    delay(10);
    nosound();
    ve_kim_giay(BLACK);
    ve_kim_phut(BLACK);
    ve_kim_gio(BLACK);
    giay++;
    if (giay >= 60)
    {
     giay %= 60;
     phut++;
     if (phut >= 60)
     {
      phut %= 60;
      gio++;
      if (gio >= 12)
       gio %= 12;
     }
    }
   } while (!kbhit());
  }
  
  void main()
  {
   int gr_drive = DETECT, gr_mode;
  
   initgraph(&gr_drive, &gr_mode, "");
   xc = getmaxx() / 2;
   yc = getmaxy() / 2;
   run();
   getch();
   closegraph();
  }
  Dung borlandC++ 3.1 build thi bi thong bao
  BGI graphics not supported under window đã down BGI for window 1.0 nhưng cung ko an thua.Moi lam do hoa mong dc giup do de build :(

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  initgraph(&gr_drive, &gr_mode, "");
  tại đây ở cái tham số thứ 3 bạn thử bỏ đường dẫn tới BGI thử.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  3

  Đã sữa như bạn nói nhưng ko ăn thua ^,.,.^
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi amsun85 : 19-12-2008 lúc 12:33 AM. Lý do: gõ nhầm

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  1 - Gõ tiếng việt có dấu trong bài viết.

  2 - đừng nói cậu code bằng BW của borland nhé
  3 - nếu ko có điều thứ 2 thì xem lại đường dẫn đúng chưa?

  tui không xài Borland nên ko rành mấy vụ này

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  3

  đúng là code bằng BCW.Đường dẩn chính xác

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Mặc định Đồ họa

  Đây là đồ họa trong dos, ko chạy được trong compiler của win đâu. Nó báo lỗi rõ ràng thế rồi còn gì. Muốn chạy nó bạn phải dùng TC chạy trong DOS.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn