Tôi làm có phần liên quan đến ActiveX Control : chèn ActiveX Control vào VC++2005 (Windows Mobile chạy trên PPC giả lập), nhưng hể chèn ActiveX Control vào thì nó không chạy được, xin các bác chỉ giáo làm sao cho nó chạy được (mà không cần cài cái gói AppLaunch của Microsoft).