Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Không xem được dữ liệu

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Mặc định Không xem được dữ liệu

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <ctype.h>
  4. #include <stdlib.h>
  5. void taomoi(void);
  6.  
  7. void xem(void);
  8.  
  9.  typedef struct person
  10.   {
  11.        char ht[25];
  12.        int bl;
  13.        float nc;
  14.   };
  15.   long size=sizeof(person);
  16. int main()
  17. {
  18.     int sg;
  19.    
  20.     while(1)
  21.       {
  22.  
  23.      printf("\n1.Tao moi");
  24.      printf("\n2.Bo sung");
  25.      printf("\n3.Sua chua");
  26.      printf("\n4.Xem du lieu");
  27.      printf("\n5.Ke thuc");
  28.        sg=getch();
  29.         if(sg=='1')
  30.          taomoi();
  31.  
  32.               else
  33.             if(sg=='4')
  34.                xem();
  35.  
  36.              else
  37.             {
  38.  
  39.                exit(1);
  40.              }
  41.       }
  42.  
  43. }
  44.  
  45.        //Ham tao moi---------------------------------//
  46.    void taomoi(void)
  47.       {
  48.        person cb;
  49.       FILE *fp;
  50.       int n=0;
  51.       fp=fopen("dscb.sl","wb");
  52.       while(1)
  53.        {
  54.  
  55.            printf("\nNguoi thu %d\n\n",n+1);
  56.            gets(cb.ht);
  57.            if(cb.ht[0]==0)
  58.          break;
  59.            printf("\nBac luong:");
  60.            scanf("%d",&cb.bl);
  61.            printf("\nNgay cong:");
  62.            scanf("%f%*c",&cb.nc);
  63.            n++;
  64.            fwrite(&cb,size,1,fp);
  65.        }
  66.     fclose(fp);
  67.       }
  68.    void xem(void)
  69.       {
  70.       person cb;
  71.       FILE *fp;
  72.       int i=0;
  73.        if((fp=fopen("dscb.sl","rb"))==NULL);
  74.          {
  75.          printf("\nChua co du lieu");
  76.          return;
  77.          }
  78.        while(fread(&cb,size,1,fp)>0)
  79.          {
  80.          ++i;
  81.          printf("\n\nNguoi %d",i);
  82.          printf("\nHo ten:%s",cb.ht);
  83.          printf("\nBac luong:%d",cb.bl);
  84.          printf("\nNgay cong:%0.2f",cb.nc);
  85.          }
  86.         fclose(fp);
  87.         getch();
  88.       }
  Khi mình nhập tên họ, bậc lương và ngày công .Mình bấm phím 4 để xem dữ liệu nhưng thấy thông báo " Chưa có dữ liệu "
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kegiaumat055 : 25-12-2008 lúc 10:34 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  Neverland
  Bài viết
  48

  Chỗ này :
  if((fp=fopen("dscb.sl","rb"))==NULL);
  {
  printf("\nChua co du lieu");
  return;
  }
  Tách nó ra :
  C Code:
  1. fp = fopen("dscb.sl","rb");
  2. if (fp == NULL) {
  3.      printf("Chua co du lieu");
  4.      return;
  5. }
  cho Code vào Tag đi bạn .
  I'm superman

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Tại sao khi sửa như bạn thì chưong trình chạy được:
  C Code:
  1. fp = fopen("dscb.sl","rb");
  2. if (fp == NULL) {
  3.      printf("Chua co du lieu");
  4.      return;
  5. }
  Đúng là chưong trình chạy được nhưng khi mình nhấn 4 thì nó chạy không ngừng mặc dù mình chỉ nhập 3 người

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kegiaumat055 Xem bài viết
  Tại sao khi sửa như bạn thì chưong trình chạy được:
  C Code: | Lựa chọn code | Ẩn/Hiện code |
  fp = fopen("dscb.sl","rb");
  if (fp == NULL) {
  printf("Chua co du lieu");
  return;
  }  Đúng là chưong trình chạy được nhưng khi mình nhấn 4 thì nó chạy không ngừng mặc dù mình chỉ nhập 3 người

  Check lại xem có sách nào viết theo kiểu của cậu không
  None!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Xcross87 Xem bài viết
  Check lại xem có sách nào viết theo kiểu của cậu không
  Kỹ thuật lập trình cơ sở và nâng cao-Phạm văn ất

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn