Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 18 kết quả

Đề tài: cây nhị phân

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  4

  Mặc định cây nhị phân

  các bạn cho mình hỏi về thuật toán:
  a) kiểm tra 2 cây nhị phân giống nhau k?( giống cả về giá trị luôn)
  b) kiểm tra 2 cây nhị phân coi giống nhau về hình dáng k?

  và cách để duyệt 2 cây nhị phân cùng 1 lúc.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  a) kiểm tra 2 cây nhị phân giống nhau k?( giống cả về giá trị luôn)
  Bạn duyệt cây theo một thứ tự nào đó rồi so sánh từng giá trị
  C Code:
  1. int Preorder(ptree tree1, ptree tree2)
  2. {
  3.      if (tree1->data != tree2->data) return 0;
  4.      Preorder(tree1->left,tree2->left);
  5.      Preorder(tree1->right,tree2->right);
  6.      return 1;
  7. }
  Chắc như vậy là được, mình chưa test thử.

  b) kiểm tra 2 cây nhị phân coi giống nhau về hình dáng k?
  Cái này có vẻ khó, trong mỗi node của cây cần có thêm 1 biến để đánh số cho node.

  Thực hiện duyệt một lúc 2 cây để đánh số rồi duyện lại kiểu khác để kt, vd:

  C Code:
  1. void Inorder(ptree tree1, ptree tree2,  int i)
  2. {
  3.      Inorder(tree1->left,tree2->left,i+1);
  4.      tree1->data = tree2 -> data=i;
  5.      Inorder(tree1->right,tree2->right,i+1);
  6. }
  7. int Preorder(ptree tree1, ptree tree2)
  8. {
  9.      if (tree1->data != tree2->data) return 0;
  10.      Preorder(tree1->left,tree2->left);
  11.      Preorder(tree1->right,tree2->right);
  12.      return 1;
  13. }

  Ý tưởng như vậy chứ code thì chưa chính xác!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  5

  Mình nghĩ bạn mod thiếu sót trường hợp rồi, coi chừng báo lỗi tham chiếu treo!
  Code:
  int Preorder(ptree *tree1, ptree *tree2)
  {
     if (*tree1!= *tree2) return 0;
     Preorder(tree1->left,tree2->left);
     Preorder(tree1->right,tree2->right);
     return 1;
  }
  Mình nghĩ vầy đúng hơn

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Mình nghĩ bạn mod thiếu sót trường hợp rồi, coi chừng báo lỗi tham chiếu treo!
  Ah, code chỉ mang tính demo, ptree ở đây là pointer tree và so sánh là tree->data

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  2

  mình là wawa, mình đã thử theo cách của bạn nhưng vẫn chưa được

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Mặc định cây nhị phân

  Có thể đưa code của bạn lên đây được không, khi mình code chưa test. Đưa code lên test cho nhanh chứ viết test nguyên bài thì lâu lém.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  2

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  typedef int elem;
  typedef struct nodet {
              
  elem data;
              
  struct nodet *left, *right;
          } 
  node;
  typedef node *tree;

  //////////////// Dem so nut tren cay
  int sonut(tree t)
  {
      if (
  t==NULL) return 0;
      return 
  1+sonut(t->left)+sonut(t->right);
  }

  //////////////// Dem so nut la tren cay
  int sonutla(tree t)
  {
      if (
  t==NULL) return 0;
      if (
  t->left==NULL && t->right==NULL)
          return 
  1;
      return 
  sonutla(t->left)+sonutla(t->right);
  }

  //////////////// Dem so nut trong tren cay
  int sonuttrg(tree t)
  {
      if (
  t==NULL) return 0;
      if (
  t->left==NULL && t->right==NULL)
          return 
  0;
      return 
  1+sonuttrg(t->left)+sonuttrg(t->right);
  }

  //////////////// Tong gia tri tren cay
  int tong(tree t)
  {
      if (
  t==NULL) return 0;
      return 
  t->data tong(t->left)+tong(t->right);
  }
  int max(int aint b)
  {
      return (
  a>b?a:b);
  }

  //////////////// Do cao cay
  int h(tree t)
  {
      if (
  t==NULL) return 0;
      return 
  max(h(t->left), h(t->right));
  }


  //////////////// Insert BST
  void insertBST(tree &t,elem x)
  {
      if(
  t==NULL)
      {
          
  = new node;
          
  t->data x;
          
  t->left t->right NULL;
      }
      else
      {
          if(
  xt->data)
              
  insertBST(t->left,x);
          else
              
  insertBST(t->right,x);
      }
  }

  ///////////////nhap BST
  void nhapBST(tree &t)
  {
      
  elem x;
      
  NULL;
      do
      {
          
  scanf("%d",&x);
          if(
  x>0)
              
  insertBST(t,x);
      }while(
  x>0);

  }

  ///////////////// ham in nut la
  void inla(tree t,int k)
  {
      if(!
  t)
          return;
      if(
  k==0)
      {
          
  printf("3%d",t->data);
          return;
      }
      
  inla(t->left,k-1);
      
  inla(t->right,k-1);

  }

  //////////////// In cay
  void incay(tree tint m=1)
  {
      if (
  t!=NULL)
      {
          
  incay(t->leftm+1);
          
  printf("\n");
          for (
  int i=0i<mi++)
              
  printf("    ");
          
  printf("%4d"t->data);
          
  incay(t->rightm+1);
      }
  }

  //////////////// Xoa cay
  void xoacay(tree &t)
  {
      if (
  t!=NULL)
      {
          
  xoacay(t->left);
          
  xoacay(t->right);
          
  delete t;
          
  NULL;
      }
  }  /////////////// duyet kiem tra giong nhau
  int LNR_giong(tree t1,tree t2)
  {
      
  int count1 =1;
      if(
  t1==NULL && t2==NULL)
          return 
  1;
      else    if((
  t1==NULL && t2!=NULL)||(t1!=NULL && t2==NULL))
                    return 
  0;
      else
      {
          
  LNR_giong(t1->left,t2->left);
          if(
  t1->data != t2->data)
          
  count1++;
          
  LNR_giong(t1->right,t2->right);
      }
      return 
  count1;

  }

  ///////////////kiem tra
  void kiemtra(tree t1,tree t2)
  {
      if(
  LNR_giong(t1,t2)>1)
          
  printf("\n 2 cay khac nhau\n");
      
  printf("\n2 cay giong nhau\n");
  }
  void main()
  {    
      
  tree t1,t2;
      
      
  nhapBST(t1);
      
  incay(t1,5);
      
  printf("\n\n");

      
  nhapBST(t2);
      
  incay(t2,5);
      
  printf("\n\n");
      
      
  printf("\nkiem tra 2 cay\n");
      
  kiemtra(t1,t2);

  bạn kiểm tra dùm mình, vì mình làm mà vẫn vướng 1 số lỗi, mình mới làm kiểm tra giống , còn cái hình dáng thì chưa làm. nhân tiện bạn cho mình hỏi cách để nhận biết được nút lá nào là nút lá ở mức thấp nhất.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  2

  PHP Code:
  //////////////// In cay
  void incay(tree tint m=1)
  {
      if (
  t!=NULL)
      {
          
  incay(t->rightm+1); // left
          
  printf("\n");
          for (
  int i=0i<mi++)
              
  printf("    ");
          
  printf("%4d"t->data);
          
  incay(t->leftm+1); //right
      
  }

  chỗ hàm incay bạn sửa lại cho mình như ở dưới để dễ nhìn hơn xíu :P

 9. #9
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Tớ đã thử kiểm tra 2 cây giống nhau, cậu thử test lại coi, còn phần kia cũng tương tự, code ở trên của tớ, thêm chút đk.

  Còn hàm tính chiều cao của cậy, có chút vấn đề đó. Chẳng biết có tính được kết quả không nữa.

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. //#include <conio.h>
  3.  
  4.  
  5. struct node {
  6.             int data;
  7.             struct node *left, *right;
  8.         };
  9. typedef struct node* tree;
  10.  
  11. //////////////// Dem so nut tren cay
  12. int sonut(tree t)
  13. {
  14.     if (t==NULL) return 0;
  15.     return 1+sonut(t->left)+sonut(t->right);
  16. }
  17.  
  18. //////////////// Dem so nut la tren cay
  19. int sonutla(tree t)
  20. {
  21.     if (t==NULL) return 0;
  22.     if (t->left==NULL && t->right==NULL)
  23.         return 1;
  24.     return sonutla(t->left)+sonutla(t->right);
  25. }
  26.  
  27. //////////////// Dem so nut trong tren cay
  28. int sonuttrg(tree t)
  29. {
  30.     if (t==NULL) return 0;
  31.     if (t->left==NULL && t->right==NULL)
  32.         return 0;
  33.     return 1+sonuttrg(t->left)+sonuttrg(t->right);
  34. }
  35.  
  36. //////////////// Tong gia tri tren cay
  37. int tong(tree t)
  38. {
  39.     if (t==NULL) return 0;
  40.     return t->data + tong(t->left) + tong(t->right);
  41. }
  42.  
  43. int max(int a, int b)
  44. {
  45.     return (a>b?a:b);
  46. }
  47.  
  48. //////////////// Do cao cay
  49. int h(tree t)                       ///??????????
  50. {
  51.     if (t==NULL) return 0;
  52.     return 1 + max(h(t->left), h(t->right));
  53. }
  54.  
  55. //////////////// Insert BST
  56. void insertBST(tree &t,int x)
  57. {
  58.     if(t==NULL)
  59.     {
  60.         t = new struct node;
  61.         t->data = x;
  62.         t->left = t->right = NULL;
  63.     }
  64.     else
  65.     {
  66.         if(x < t->data)
  67.             insertBST(t->left,x);
  68.         else
  69.             insertBST(t->right,x);
  70.     }
  71. }
  72.  
  73. ///////////////nhap BST
  74. void nhapBST(tree &t)
  75. {
  76.     int x;
  77.     t = NULL;
  78.     do
  79.     {
  80.         scanf("%d",&x);
  81.         if(x>0)
  82.             insertBST(t,x);
  83.     }while(x>0);
  84.  
  85. }
  86.  
  87. ///////////////// ham in nut la
  88. void inla(tree t,int k)
  89. {
  90.     if(!t)
  91.         return;
  92.     if(k==0)
  93.     {
  94.         printf("3%d",t->data);
  95.         return;
  96.     }
  97.     inla(t->left,k-1);
  98.     inla(t->right,k-1);
  99.  
  100. }
  101.  
  102. //////////////// In cay
  103. void incay(tree t, int m=1)
  104. {
  105.     if (t!=NULL)
  106.     {
  107.         incay(t->right, m+1); // left
  108.         printf("\n");
  109.         for (int i=0; i<m; i++)
  110.             printf("    ");
  111.         printf("%4d", t->data);
  112.         incay(t->left, m+1); //right
  113.     }
  114. }
  115.  
  116. //////////////// Xoa cay
  117. void xoacay(tree &t)
  118. {
  119.     if (t!=NULL)
  120.     {
  121.         xoacay(t->left);
  122.         xoacay(t->right);
  123.         delete t;
  124.         t = NULL;
  125.     }
  126. }
  127.  
  128. //Kt 2 cay giong nhau
  129. int Preorder(tree t1, tree t2)
  130. {
  131.      if (t1!=NULL && t2!=NULL)
  132.      {
  133.      if (t1->data != t2->data) return 0;
  134.      Preorder(t1->left,t2->left);
  135.      Preorder(t1->right,t2->right);
  136.      }
  137.      return 1;
  138. }
  139.  
  140. int main()
  141. {
  142.     tree t1,t2;
  143.  
  144.     nhapBST(t1);
  145.     incay(t1,5);
  146.     printf("\n\n");
  147.  
  148.     nhapBST(t2);
  149.     incay(t2,5);
  150.     printf("\n\n");
  151.  
  152.     printf("\nkiem tra 2 cay\n");
  153.     if (Preorder(t1,t2)) printf("OK");
  154.     else printf("not OK");
  155.     //kiemtra(t1,t2);
  156. }

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  5

  Không biết các bác đã test hay chưa, tình hình chung khi em test là thấy chưa đúng, nghiềm ngẫm lại thui.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn