Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Viết menu tính chu vi ,diện tích hình tròn bằng C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Viết menu tính chu vi ,diện tích hình tròn bằng C

  đây là bài viết menu tính chu vi ,diện tích hình tròn ,trong đó các công việc được viết ở các hàm khác nhau .Em làm hết bài rồi nhưng lỗi tùm lum quá ,có ai giúp em xem lỗi ở đâu và cách khắc phục lỗi đc ko ?

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4.  
  5. void main()
  6. {
  7.    int r;
  8.     int nhap(float a);
  9.     float chuvi (float x);
  10.     float dientich (float y);
  11.     int chon;
  12.  
  13. do{
  14.    clrscr();
  15.    printf("\n Menu tinh chu vi va dien tich hinh tron ");
  16.    printf("\n\t 1. Nhap ban kinh hinh tron ");
  17.    printf("\n\t 2. Tinh chu vi hinh tron ");
  18.    printf("\n\t 3. TInh dien tich hinh tron ");
  19.    printf("\n\t 4. Thoat khoi chuong trinh ");
  20.    printf("\n Moi ban nhap lua chon : ");
  21.    scanf("%d",&chon);
  22.  
  23.    switch(chon)
  24.       {
  25.      case 1:
  26.          clrscr();
  27.          nhap(&r);
  28.          getch();
  29.          break;
  30.  
  31.          case 2:
  32.          clrscr();
  33.          printf("n Chu vi cua hinh tron co ban kinh %d la : 0.2%f",r,chuvi(r));
  34.          getch();
  35.          break;
  36.  
  37.          case 3:
  38.          clrscr();
  39.          printf("\n Dien tich cua hinh tron co ban kinh %d la : 0.2%f",r,dientich(r));
  40.          getch();
  41.  
  42.       }
  43.  
  44.   }while ( chon != 4);
  45. getch();
  46.  
  47. // Ham nhap ban kinh
  48.  
  49. int nhap (float *a){
  50.    float tam;
  51.     printf("Nhap ban kinh r : ");
  52.    scanf("%d",&tam);
  53.    *a = tam;
  54.    return 0;
  55. }
  56.  
  57. // Ham tinh chu vi
  58.  
  59. float chuvi(float x){
  60.     float c;
  61.  
  62.    c = 2 * x * M_PI;
  63.  
  64.    return(c);
  65. }
  66.  
  67. // Ham tinh dien tich
  68.  
  69. float dientich(float y){
  70.     float s;
  71.  
  72.    s = y * y * M_PI;
  73.  
  74.     return (s);
  75. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Bạn xem lại thật kĩ lý thuyết cơ bản + trình bày code sáng sủa hơn nữa, ok

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4.  
  5. void nhap (float *a);
  6. float chuvi(float x);
  7. float dientich(float y);
  8.  
  9. void main()
  10. {
  11.     float r;   //so thuc
  12.     int chon;
  13.  
  14. do{
  15.    clrscr();
  16.    printf("\n Menu tinh chu vi va dien tich hinh tron ");
  17.    printf("\n\t 1. Nhap ban kinh hinh tron ");
  18.    printf("\n\t 2. Tinh chu vi hinh tron ");
  19.    printf("\n\t 3. TInh dien tich hinh tron ");
  20.    printf("\n\t 4. Thoat khoi chuong trinh ");
  21.    printf("\n Moi ban nhap lua chon : ");
  22.    scanf("%d",&chon);
  23.  
  24.    switch(chon)
  25.       {
  26.      case 1:
  27.          clrscr();
  28.          nhap(&r);
  29.          getch();
  30.          break;
  31.  
  32.          case 2:
  33.          clrscr();
  34.          printf("\n Chu vi cua hinh tron co ban kinh %0.2f la : %0.2f",r,chuvi(r)); // xem lai cai ne
  35.          getch();
  36.          break;
  37.  
  38.          case 3:
  39.          clrscr();
  40.          printf("\n Dien tich cua hinh tron co ban kinh %0.2f la : %0.2f",r,dientich(r)); /////
  41.          getch();
  42.  
  43.       }
  44.  
  45.   }while ( chon != 4);
  46.    getch();
  47. }
  48. // Ham nhap ban kinh
  49.  
  50. void nhap (float *a){
  51.    float tam;
  52.     printf("Nhap ban kinh r : ");
  53.    scanf("%f",&tam);              //nhap so thuc
  54.    *a = tam;
  55. }
  56.  
  57. // Ham tinh chu vi
  58.  
  59. float chuvi(float x){
  60.     float c;
  61.  
  62.    c = 2 * x * M_PI;
  63.  
  64.    return(c);
  65. }
  66.  
  67. // Ham tinh dien tich
  68.  
  69. float dientich(float y){
  70.     float s;
  71.  
  72.    s = y * y * M_PI;
  73.  
  74.     return (s);
  75. }

Các đề tài tương tự

 1. Mắc lỗi trong viết hàm tính diện tích hình tròn
  Gửi bởi greenflower0404 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-10-2013, 09:35 AM
 2. Viết menu bằng repeater lấy dữ liệu từ csdl
  Gửi bởi khanhduy.8hpm trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 22-05-2012, 03:07 PM
 3. Bài tập C++ Các bạn giúp dùm mình 2 bài tập nội dung về viết bảng cửu chương và tính chu vi, diện tích hình tròn
  Gửi bởi phusiz trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-10-2011, 07:25 PM
 4. Viết Pop Menu cho một textbox?
  Gửi bởi tinak4 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-04-2010, 12:20 PM
 5. Quản lý menu, viết chương trình tổng hợp
  Gửi bởi linhdong24 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 29-10-2009, 02:57 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn