Phần mềm từ điển này khá gọn nhẹ.Giao diện chỉ là một cửa sổ nhỏ không tốn nhiều không gian.
Bạn có thể tra cứu bất cứ khi nào.(khi chạy các ứng dụng thông thường)
link:
http://rapidshare.com/files/17924917..._installer.rar