Nhiều khi bạn quên cú pháp hay chức năng của một function nào đó, chúng ta nên có một thư viện hàm để tra. mình xin đóng góp 1 giải pháp.
http://www.elook.org/programming/c/
trong này có đủ cả.