Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Chương trình báo lổi khi dùng phiên bản Borland C khác nhau

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  0

  Wink Chương trình báo lổi khi dùng phiên bản Borland C khác nhau

  Đây là một đoạn code đơn giản dùng cấu trúc tự trỏ để tạo một danh sách cấp phát động .Khi mình dùng borlan C ++ 3.1 để biên dịch thì chạy ngon ơ ,nhưng khi dùng bản 5.02 thì nó báo lồi ở dòng tt=getch();
  Mấy bạn giải thích dùm mình với
  Đây là code

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<alloc.h>
  #include<string.h>
  #include<process.h>
  
  
  typedef struct nhansu
  {
   char hoten[30];
   char quequan[30];
   int tuoi;
   struct nhansu *tiep;
   struct nhansu *truoc;
  };
  
  
  void main()
  {
   clrscr();
   nhansu *p,*pdau,*pcuoi;
   char tt;
   pdau=NULL;
   printf("\tTAO DANH SACH NHAN VIEN ,BANG VIEC TAO DANH SACH CAP PHAT DONG .\n\n");
   do{
     p=(nhansu*)malloc(sizeof(nhansu));
     if (p==NULL)
     {
      printf("/n Khong du bo nho de cap phat.");
      exit(1);
     }
      else
       {
  	  printf("\n Ho ten nhan vien : ");
  	  gets(p->hoten);
  	  printf(" Que quan cua nhan vien :");
  	  gets(p->quequan);
  	  printf(" Tuoi cua nhan vien:");
  	  scanf("%d",&(p->tuoi));
  	  fflush(stdin);
  	  }
     if (pdau==NULL)
  	{
  	 pdau=p;
  	 pcuoi=p;
  	 p->tiep=NULL;
  	 p->truoc=NULL;
  	 }
  	 else
  	 {
  	  pcuoi->tiep=p;
  	  p->truoc=pcuoi;
  	  pcuoi=p;
  	  p->tiep=NULL;
  	  }
    printf("\nBam phim bat ky de tiep tuc ,ESC de thoat :");
    tt=getch();
    printf("\n");
    }while(tt!=27);
   printf("\n Danh sach nhu sau: \n\n");
   printf("Ho Ten \t\t\t Que Quan\t\tTuoi \n\n");
   p=pdau;
   while(p!=NULL)
   {
    printf("%-25s %-21s %-2d ",(*p).hoten,(*p).quequan,(*p).tuoi);
    p=p->tiep;
    printf("\n");
   } 
  
   getch();
   exit(1);
   }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Báo lỗi là báo lỗi gì ?

  Post lộn Box -> Move.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  54

  PHP Code:
  # include<stdlib.h> 
  thiếu thư viện của exit() . dùng cái turbo C++ 4.5 nó ko báo lỗi , dùng cái thằng code::Block nó mới có error .
  Rất mong được mọi người giúp đỡ :

  Kiến thức mình biết chỉ là hạt cát trên sa mạc

Các đề tài tương tự

 1. Làm thế nào để thực thi 1 chương trình khác trong VC++ ?
  Gửi bởi kimhieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 16-12-2012, 11:23 PM
 2. Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 26-03-2012, 10:36 PM
 3. Hiển thị giá trị trên Combobox khi truyền qua các form khác nhau ?
  Gửi bởi wintervt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 31-01-2012, 11:47 AM
 4. viết chương trình quản lý khách sạn sử dụng kế thừa và đa xạ
  Gửi bởi andythieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-01-2011, 10:51 AM
 5. Hook TerminateProcess nhưng khi kill các tiến trình khác ngoài tiến trình mình định sẵn thì bị crash?
  Gửi bởi jxkhoapro2505 trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-10-2010, 06:43 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn