Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: bài toàn liệt kê

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  5

  Mặc định bài toàn liệt kê

  Có anh hai chị cả nào pro ko vào đây giúp với
  Tui có 1 đề bài như sau:
  viết chương trình nhập một xâu chữ gồm n chữ cái hoa(A..Z)-
  trong đó có một số chữ cái lặp.
  Liet ke tat cả cách sắp xep n chu~ cai nay.Co dem tong so cach sap xep

  nghĩ mãi nhức cả đầu mà chưa ra
  nhờ mọi người giúp đở
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<ctype.h>
  char S[50],N[50];
  int A[50],n,dodai;
  unsigned long dem=0;
  void xoa(int i);
  void xuly();
  void Try(int i);
  /******************************************************/
  void xoa(int i)
  {
  	 int j;
  	 for(j=i;j<=n-2;j++)
  	 S[j]=S[j+1];
  	 n--;
  
  }
  /******************************************************/
  void xuly()
  {
  	 int j,k;
  	 for(j=0;j<n-1;j++)
  		 for(k=j+1;k<n;k++)
  			 if(S[j]==S[k])
  				 {
  				 A[j]++;
  				 xoa(k);
  				 }
  }
  /******************************************************/
  void Try(int i)
  {
  	 int j;
  	 for(j=0;j<n;j++)
  		if(A[j]>0)
  		 {
  			 N[i]=S[j];
  			 (A[j])--;
  			 if(i==dodai-1)
  				 {
  				 dem++;
  				 printf("\n%-10lu  %s",dem,N);
  				 }
  			 else Try(i+1);
  			 (A[j])++;
  		 }
  }
  /*****************************************************/
  void main()
  {
  clrscr();
  	 int j,x;
  	 printf("\n\n CHUONG TRINH IN TAT CA CAC CACH SAP XEP CUA MOT XAU");
  	 printf("\n\n Nhap vao mot xau: ");
  /*tui muốn buộc người ta nhập vào phải là chử hoa thì mới cho nhập*/
  	 do
  	 {
  	 x=getche();
  	 }
  	 while(isupper(x));
  	 gets(S);
  	 n=dodai=strlen(S);
  	 for(j=0;j<n;j++) A[j]=1;
  	 xuly();
  	 Try(0);
  getch();
  }
  cái code trên nó cứ báo lỗi hoài nhờ cả nhà chửa dùm
  Thank nhiều
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ruoi trau : 07-01-2009 lúc 11:27 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  Thay vào thử xem, nhớ khai báo thêm cho biến o
  C Code:
  1.       do
  2.       {
  3.         gets(S);
  4.         for(o=0;o<strlen(S);++o)if(!isupper(S[o]))break;
  5.         if(o==strlen(S))break;
  6.         else printf("Nhap chu hoa gium ! >:(\n");
  7.       }
  8.       while(1);
  code ra gió bão

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  15

  số liệt kê bằng n! :(a*b*c*d....*z)
  trong đó a = số lần xuất hiện của A giai thừa (vd A xuất hiện 2 lần thì a=2!)
  tương tự..b c d ....z

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  5

  thank you very much
  cám ơn bạn nhiều nha
  đúng ý mình quá

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  5

  thank......................

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn