Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Giải phương trình trùng phương

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  33

  Mặc định Giải phương trình trùng phương

  em mới học C , bài này em làm ko biết có sai gì ko ? , nhờ mấy anh xem giúp em , cám ơn các bậc hiền nhân lắm ạ
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<math.h>
  4. void main()
  5. {
  6.     double a,b,c,delta,xa,xb,x1,x2,x3,x4;
  7.     printf("Add a b c : ");
  8.     scanf ("%lf%lf%lf",&a,&b,&c);
  9.     delta = (b*b) - (4*a*c);
  10. if( a != 0 && b != 0 && c != 0)
  11. {
  12.     if( delta > 0 )
  13.     {
  14.         xa = (-b + sqrt(delta))/(2*a);
  15.         xb = (-b - sqrt(delta))/(2*a);
  16.         if     ( xa >  0 && xb  > 0 )
  17.         {
  18.             printf("x1 = %lf",+sqrt(xa));
  19.             printf("x2 = %lf",-sqrt(xa));                      
  20.             printf("x3 = %lf",+sqrt(xb));
  21.             printf("x4 = %lf",-sqrt(xb));
  22.         }
  23.  
  24.         else if( xa >  0 && xb == 0 )
  25.         {
  26.             printf("x1 = %lf",+sqrt(xa));
  27.             printf("x2 = %lf",-sqrt(xa));
  28.             printf("x3 = 0");
  29.         }
  30.  
  31.         else if( xa == 0 && xb  > 0 )
  32.         {
  33.             printf("x1 = %lf",+sqrt(xb));
  34.             printf("x2 = %lf",-sqrt(xb));
  35.             printf("x3 = 0");
  36.         }
  37.  
  38.         else if( xa >  0 && xb  < 0 )
  39.         {
  40.             printf("x1 = %lf",+sqrt(xa));
  41.             printf("x2 = %lf",-sqrt(xa));
  42.         }
  43.  
  44.         else if( xa <  0 && xb  > 0 )
  45.         {
  46.             printf("x1 = %lf",+sqrt(xb));
  47.             printf("x2 = %lf",-sqrt(xb));
  48.         }
  49.  
  50.         else if( xa == 0 && xb == 0 )
  51.         {
  52.             printf("x = 0");
  53.         }
  54.  
  55.         else if( xa <  0 && xb  < 0 )
  56.         {
  57.             printf("Pt vo nghiem");
  58.         }
  59.     }
  60.     else if( delta == 0 )
  61.     {
  62.         xa = -b / (2*a);
  63.         if     ( xa >  0 )
  64.         {
  65.             printf("x1 = %lf",+sqrt(xa));
  66.             printf("x2 = %lf",-sqrt(xa));
  67.         }
  68.         else if( xa == 0 )
  69.         {
  70.             printf("x = 0");
  71.         }
  72.         else if( xa <  0 )
  73.         {
  74.             printf("Pt vo nghiem");
  75.         }
  76.     }
  77.     else if( delta < 0 )
  78.     {
  79.         printf("Pt vo nghiem");
  80.     }
  81. }
  82. else if ( a != 0 && b != 0 && c == 0 )
  83. {
  84.     if ( (-b/a) > 0 )
  85.     {
  86.         printf("x = 0");
  87.         printf("x1 = %lf",+sqrt(-b/a));
  88.         printf("x1 = %lf",-sqrt(-b/a));
  89.     }
  90.     else printf("x = 0");
  91. }
  92. else if ( a != 0 && b == 0 && c != 0 )
  93. {
  94.     if ( (-c/a) > 0 )
  95.     {
  96.         printf("x1 = %lf",+sqrt(sqrt(-c/a)));
  97.         printf("x1 = %lf",-sqrt(sqrt(-c/a)));
  98.     }
  99.     else printf("Pt vo nghiem");
  100. }
  101. else if ( a == 0 && b != 0 && c != 0 )
  102. {
  103.     if ( (-c/b) > 0 )
  104.     {
  105.         printf("x1 = %lf",+sqrt(-c/b));
  106.         printf("x1 = %lf",-sqrt(-c/b));
  107.     }
  108.     else printf("Pt vo nghiem");
  109. }
  110. else if ( a == 0 && b == 0 && c == 0 )
  111. {
  112.     printf("Pt luon dung voi moi x");
  113. }
  114. else if ( a == 0 && b == 0 && c != 0 )
  115. {
  116.     printf("Pt vo nghiem");
  117. }
  118. else if ( (a == 0 && b != 0 && c == 0) || (a != 0 && b == 0 && c == 0) )
  119. {
  120.     printf("x = 0");
  121. }
  122. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi basilisk : 07-03-2009 lúc 10:01 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Code của bạn ok rồi nhưng nó rắc rối vì xét nhiều trường hợp quá, mình chỉ xin chỉnh lại một tí cho nó gọn hơn :

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<math.h>
  4.  
  5. void main()
  6. {
  7.     double a,b,c,delta,xa,xb,x1,x2,x3,x4;
  8.     printf("Add a b c : ");
  9.     scanf ("%lf%lf%lf",&a,&b,&c);
  10.  
  11.     delta = (b*b) - (4*a*c);
  12.  
  13.     if( a != 0)
  14.     {
  15.         if( delta > 0 )
  16.         {
  17.             xa = (-b + sqrt(delta))/(2*a);
  18.             xb = (-b - sqrt(delta))/(2*a);
  19.                
  20.             if ( xa > 0 )
  21.             {
  22.                 printf("x1 = %lf ",+sqrt(xa));
  23.                 printf("x2 = %lf ",-sqrt(xa));
  24.             }
  25.             else if (xa == 0)
  26.                 printf("x1 = 0 ");
  27.  
  28.             if ( xb > 0 )
  29.             {
  30.                 printf("x3 = %lf ",+sqrt(xb));
  31.                 printf("x4 = %lf",-sqrt(xb));
  32.             }
  33.             else if (xb == 0)
  34.                 printf("x2 = 0");
  35.  
  36.             printf("\n");
  37.         }
  38.         else if( delta == 0 )
  39.         {
  40.             xa = -b / ( 2 * a);
  41.             if ( xa > 0 )
  42.             {
  43.                 printf("x1 = %lf ",+sqrt(xa));
  44.                 printf("x2 = %lf ",-sqrt(xa));
  45.             }
  46.             else if( xa == 0 )
  47.             {
  48.                 printf("x = 0");
  49.             }
  50.             else if( xa < 0 )
  51.             {
  52.                 printf("Pt vo nghiem");
  53.             }
  54.         }
  55.         else if( delta < 0 )
  56.         {
  57.             printf("Pt vo nghiem");
  58.         }
  59.     }
  60.     else if (b != 0)
  61.     {
  62.         x1 = (-c / b);
  63.         if (x1 == 0)
  64.             printf("x = 0\n");
  65.         else if (x1 < 0)
  66.             printf("Pt vo nghiem\n");
  67.         else
  68.         {
  69.             printf("x1 = %lf",+sqrt(x1));
  70.             printf("x2 = %lf",-sqrt(x1));
  71.         }
  72.     }
  73.     else
  74.     {
  75.         if (c != 0)
  76.             printf("Pt vo nghiem\n");
  77.         else
  78.             printf("Pt co vo so nghiem\n");
  79.     }
  80.  
  81.     getch();
  82. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  33


  Em làm biếng giải quá nên liệt kê đủ trường hợp luôn cho lẹ

  Đề cương C của trường mình thật pó tay , mỏng léc như cuốn tập

  Anh mèo sao rồi ? thành cựu sinh viên chưa nhỉ

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi basilisk Xem bài viết

  Em làm biếng giải quá nên liệt kê đủ trường hợp luôn cho lẹ

  Đề cương C của trường mình thật pó tay , mỏng léc như cuốn tập

  Anh mèo sao rồi ? thành cựu sinh viên chưa nhỉ
  Chưa, vẫn hãy còn một năm cuối.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  http://toptaigamemienphi.com
  Bài viết
  76

  Mình cũng tạm xem giải như thế này.Mình sủa 1 chút cách giải pt bậc 2 thành trùng phuơng.:
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  void main()
  {
   int s,ch;
   int gpt(float a,float b,float c,float *x1,float *x2);
   float a,b,c,x1,x2;
   clrscr();
   printf("\nGiai he pt:ax^4+bx^2+c=0:");
   printf("\na,b,c?");
   scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
   s=gpt(a,b,c,&x1,&x2);
   if(s==0||s==1) printf("\nVo Nghiem!");
   else
   if(s==2) printf("(x3=%3.9f\n(x4=%3.9f",sqrt(x2),-sqrt(x2));
   else
   if(s==3) printf("(x1=%3.9f\n(x2=%3.9f",sqrt(x1),-sqrt(x1));
   else
   {
    printf("(x1=%3.9f\n(x2=%3.9f",sqrt(x1),-sqrt(x1));
    printf("(x3=%3.9f\n(x4=%3.9f",sqrt(x2),-sqrt(x2));
   }
   getch();
  }
  
  
  int gpt(float a,float b,float c,float *x1,float *x2)
  {
   float delta=b*b-4*a*c;
   if(a==0) return 0;
   if(delta<0) return 1;
   *x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
   *x2=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
   if(*x1<0)
    {
    if(*x2<0) return 0 ;
    return 2;
    }
   if(*x2<0)
    {
    if (*x1<0) return 0;
    return 3 ;
    }
   return 4;
  }
  Thư viện tài liệu miễn phí
  * Không cần đăng ký thành viên
  * Tải không giới hạn tài liệu
  * Số lượng tài liệu trên 1 triệu
  * Miễn phí và không mất tiền khi tải về
  Website: http://tailieuhay.info

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  0

  Mặc định Giải phương trình trùng phương

  printf("(x1=%3.9f\n(x2=%3.9f",sqrt(x1),-sqrt(x1));
  printf("(x3=%3.9f\n(x4=%3.9f",sqrt(x2),-sqrt(x2));


  Bạn chạy CT này chưa vậy? Trình bày ncc !
  : thbpbpthpt

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Nơi ở
  Đà Lạt
  Bài viết
  34

  PHP Code:
  // PTTrungPhuong.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //

  #include "stdafx.h"
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  #include "math.h"


  int _tmain(int argc_TCHARargv[])
  {
      
  float a,b,c,x1,x2,x3,x4,delta,T,T1,T2;

      
  printf("\nNhap He so cua PT: ");
      
  scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
      
  printf("\nPT Trungf phuong: %0.1f x^4 + %0.1f x^2 + %0.1f =0",a,b,c);

      
  printf("\nDat T =x^2 (T >= 0);\n Giai phuong trinh bac hai %0.1fT^2 + %0.1fT +c =0",a,b,c);


      
  ////////////////////////
      
      
  delta b*4*a*c;
      if(
  delta <0)= -1;
      else if(
  delta ==0
              
  = -b/(2*a);
          else if(
  delta 0)
          {
              
  T1 = (-sqrt(delta))/(2*a);
              
  T2 = (-sqrt(delta))/(2*a);
          }

      
  //////////////////////
      //giai pt trung phuong
      
  if(delta <||(delta==0&& T<0) ||(T1<0&&T2<0))
          
  printf("\n Phương Trinh :%0.1f x^4 + %0.1f x + %0.1f =0 Vo nghiem",a,b,c);
      
      else
      {
      
          if(
  delta ==0
              
  printf("\n x1 = %0.1f \t X2 =%0.1f",sqrt(T),-sqrt(T));

          
              
              if(
  T1 0)
              
  printf(" \nx1 = %0.1f \t X2 =%0.1f",sqrt(T1),-sqrt(T1));
              else if (
  T1==0)
                  {
                  
  x1 =0
                  
  printf("\n x1=%0.1f",x1);
                  }
          
          if(
  T2>0)
              
  printf("\n x3 = %0.1f \t X4 =%0.1f",sqrt(T2),-sqrt(T2));
          else if (
  T2==0) {x3 =0x4 0printf("\n x3 =x4 =%0.1f",x3);}
      

      }

     

  getch();
      return 
  0;


  cái này mình tự nghĩ các bạn coi đúng không ha
  TVT
  TNK32
  Khoa Toán -Tin
  University Of Da Lat


  http://tnk32.come.vn

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Always beside my computer
  Bài viết
  61

  Mình nghĩ làm như vậy đỡ rắc rối hơn
  Code:
  #include <iostream.h>
  #include <math.h>
  void main()
  {
  	double a,b,c,delta,t,t1,t2;
  	cout << "Nhap he so: ";
  	cin >> a >> b >> c;
  	if (a==0)
  	{
  		if (b==0)
  		{
  			if (c==0)
  				cout << "vo so nghiem" << endl;
  			else
  				cout << "Vo nghiem" << endl;
  		}
  		else
  		{
  			t = -c/b;
  			if (t<0)
  				cout << "vo nghiem" << endl;
  			else
  				cout << "Nghiem : +-" << sqrt(t);
  		}
  	}
  	else //a!=0
  	{
  		delta = (b*b) - 4*a*c;
  		if (delta < 0) cout << "vo nghiem" << endl;
  		else if (delta == 0)
  		{
  			t = -b/2/a;
  			if (t<0) cout <<" vo nghiem"<< endl;
  			else
  				cout << "Nghiem: +-"<<sqrt(t);
  		}
  		else
  		{
  			t1 = (-b-sqrt(delta))/2/a;
  			t2 = (-b+sqrt(delta))/2/a;
  			if (t1<0 && t2<0) cout << "vo nghiem" << endl;
  			else if (t1>=0 && t2 <0) cout << "nghiem la +-"<<sqrt(t1)<<endl;
  			else if (t1<0 && t2>=0) cout << "nghiem la +-"<<sqrt(t2)<<endl;
  			else cout << "Nghiem la -+"<< sqrt(t1) << " va " << "-+"<<sqrt(t2)<<endl;
  		}
  	}
  
  }

Các đề tài tương tự

 1. Giải pháp kiểm soát côn trùng thông minh!
  Gửi bởi qthong87 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-09-2013, 03:12 PM
 2. MS SQL Lỗi sắp xếp tăng dần nếu trùng thì sắp giảm giần
  Gửi bởi teodainhan trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-07-2011, 08:35 AM
 3. kế thừa giải phương trình trùng phương không tìm ra lỗi
  Gửi bởi Manhvokiem trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 17-03-2010, 07:27 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn