Chú mắng cháu vì thái độ chưa gì đã tự cao tự đại, ăn nói không khiêm tốn, châm chích người khác đấy cô bé à.
A ha! Chú lại có thêm cái khả năng dựng kịch rồi. Chú thử hỏi các mem xem cháu bé này đã tự cao tự đại với ai chưa? Cháu không khiêm tốn lúc nào. Chú có thể quote lại vài câu cho cháu rút kinh nghiệm được không?

Mà tiện thể cho cháu hỏi cái user name bên woodmann của chú là gì nhỉ. Để cháu học hỏi và lấy tool của chú submit. Bộ sưu tập tool của cháu còn ít quá. Chắc chú cũng dùng IDA. Cho cháu xin mấy cái plugin nếu chú có nhé (hàng xịn ấy nhé)

ngocbig cũng ngó qua rồi. Cao thủ không nhiều lắm nhưng non-cao thủ thì nhiều nhiều.

Chú cao thủ vậy mà sao chú phải vất vả mò mẫm mất thời gian làm theo cách của chú như vậy. Cách của cháu làm rất dễ mà. À cháu hiểu rồi. Cao thủ thì phải tìm ra cách của riêng mình dù cách ấy có gai góc thế nào đúng không chú?

Cháu cũng nói thật là các việc disable dialog bên trên là quá đơn giản rồi. Cháu đang nghĩ tới hướng disbable lệnh gọi tới ExitWindowEx cơ. Chắc chú cũng đọc cuốn Windows Internals rồi nhỉ. Trong đó họ nói rõ:

Shutdown
If someone is logged on and a process initiates a shutdown by calling the Windows ExitWindowsEx function, a message is sent to Csrss instructing it to perform the shutdown. Csrss in turn impersonates the caller and sends a Windows message to a hidden window owned by Winlogon, telling it to perform a system shutdown. Winlogon then impersonates the currently logged-on user (who might or might not have the same security context as the user who initiated the system shutdown) and calls ExitWindowsEx with some special internal flags. Again, this call causes a message to be sent to Csrss requesting a system shutdown.

This time, Csrss sees that the request is from Winlogon and loops through all the processes in the logon session of the interactive user (again, not the user who requested a shutdown) in reverse order of their shutdown level. A process can specify a shutdown level, which indicates to the system when they want to exit with respect to other processes, by calling SetProcessShutdownParameters. Valid shutdown levels are in the range 0 through 1023, and the default level is 640. Explorer, for example, sets its shutdown level to 2 and Task Manager specifies 1. For each process that owns a top-level window, Csrss sends the WM_QUERYENDSESSION message to each thread in the process that has a Windows message loop. If the thread returns TRUE, the system shutdown can proceed. Csrss then sends the WM_ENDSESSION Windows message to the thread to request it to exit. Csrss waits the number of seconds defined in HKCU\Control Panel\Desktop\HungAppTimeout for the thread to exit. (The default is 5000 milliseconds.)
PS: Cháu cũng thấy chú kiêu kiêu, hiếu thắng lắm đó (hí lại vô lễ rồi). Thế là cả chú và cháu đều tự cao rồi nhỉ. Tiếc là từ giờ cháu không có nhiều thời gian lên online nói chung (vào cviet nói riêng), không được thể hiện cái tự cao của cháu nữa. Hihi! khi nào rảnh cháu sẽ lên forum nghe chú giảng về RE (bọn không biết nó cứ gọi là *****ing ấy) chú nhé