Mỗi tội nó bằng tiếng Anh.Up lên mấy phần đầu cho mọi người down về xem thử trước nếu thấy được thì mình up nốt lên cho coi.
link:
http://www.ziddu.com/download/316496...ntals.rar.html
http://www.ziddu.com/download/316503...asses.rar.html
http://www.ziddu.com/download/316549...cture.rar.html