Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Lấy các ngày trong 1 tuần (int) bất kỳ của năm, làm sao đây?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  1

  Wink Lấy các ngày trong 1 tuần (int) bất kỳ của năm, làm sao đây?

  E đang làm 1 đề tài C#, trong đó em đang bí phần này.
  VD: đề bài đưa ra 1 ngày bất kỳ, code để tìm xem ngày đó thuộc tuần thứ mấy của năm. Và ngược lại, đưa ra 1 tuần bật kỳ trong năm (1 số int). Liệt kê danh sách các ngày trong tuần đó từ thứ 2 -> CN. Các bác giúp em với nhé.Thanks

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Để xử lý về lịch,thời gian trong C# bạn tìm hiểu System.Globalization.Còn yêu cầu của bạn có thể tham khảo thêm project này http://www.dynamicinternetsolutions..../cs110p07.html nó viết bằng Pascal ,nhưng bạn có thể xem để tham khảo giải thuật của nó
  Cánh Chym ứ mỏi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi daovietduy Xem bài viết
  E đang làm 1 đề tài C#, trong đó em đang bí phần này.
  VD: đề bài đưa ra 1 ngày bất kỳ, code để tìm xem ngày đó thuộc tuần thứ mấy của năm. Và ngược lại, đưa ra 1 tuần bật kỳ trong năm (1 số int). Liệt kê danh sách các ngày trong tuần đó từ thứ 2 -> CN. Các bác giúp em với nhé.Thanks
  Code search được trên net nsau:
  private void FillWeeks()
  {
  int intYear = 2008;

  cmbWeek.Items.Clear();

  if (intYear != -1)
  {
  DateTime StartDate = new DateTime(intYear, 1, 1);

  while (DatePart(DateInterval.WeekOfYear, StartDate) == 1)
  {
  StartDate = DateAndTime.DateAdd(DateInterval.Day, 1, StartDate);
  }

  DateTime SecondDate = DateAndTime.DateAdd(DateInterval.WeekOfYear, -1, StartDate);

  ListItem item;
  cmbWeek.ClearSelection();
  item = new ListItem("--Select Week --", "-1");
  cmbWeek.Items.Add(item);

  item = new ListItem("[1] " + SecondDate.ToString("dd-MMM-yyyy") + " to " + DateAndTime.DateAdd(DateInterval.Day, -1, DateAndTime.DateAdd(DateInterval.WeekOfYear, 1, SecondDate)).ToString("dd-MMM-yyyy"), "1");
  cmbWeek.Items.Add(item);

  item = new ListItem("[2] " + StartDate.ToString("dd-MMM-yyyy") + " to " + DateAndTime.DateAdd(DateInterval.Day, -1, DateAndTime.DateAdd(DateInterval.WeekOfYear, 1, StartDate)).ToString("dd-MMM-yyyy"), "2");
  cmbWeek.Items.Add(item);

  for (int i = 3; i <= 52; i++)
  {
  DateTime NewDate = DateAndTime.DateAdd(DateInterval.WeekOfYear, i - 2, StartDate);
  item = new ListItem("[" + i.ToString() + "] " + NewDate.ToString("dd-MMM-yyyy") + " to " + DateAndTime.DateAdd(DateInterval.Day, -1, DateAndTime.DateAdd(DateInterval.WeekOfYear, 1, NewDate)).ToString("dd-MMM-yyyy"), i.ToString());
  cmbWeek.Items.Add(item);
  }

  }
  else
  {
  //handle exception
  }
  }

  public static int DatePart(DateInterval Interval, DateTime DateValue)
  {
  return DateAndTime.DatePart(Interval, DateValue, Microsoft.VisualBasic.FirstDayOfWeek.Sunday, Microsoft.VisualBasic.FirstWeekOfYear.Jan1);
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  14

  Code:
  /// <summary>
      /// Lấy ra thứ tự trong năm của tuần có chứa ngày nhập vào 
      /// với Culture mặc định là Culture hiện tại
      /// </summary>
      /// <param name="datetime">Ngày nhập vào</param>
      /// <returns>Trả về kiểu datetime là ngày đầu tuần, int là thứ tự của tuần hiện tại trong năm</returns>
      public static string GetWeekInYear(DateTime datetime, out DateTime FirstDayOfWeek,out int CurrentWeek)
      {
        string txt = "";
        CultureInfo myCI = new CultureInfo(System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.LCID);//System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.LCID lay theo he thong
        System.Globalization.Calendar myCal = myCI.Calendar;
  
        // Gets the DTFI properties required by GetWeekOfYear.
        CalendarWeekRule myCWR = myCI.DateTimeFormat.CalendarWeekRule;
        DayOfWeek myFirstDOW = myCI.DateTimeFormat.FirstDayOfWeek;
  
        // Displays the number of the current week relative to the beginning of the year.
        txt += string.Format("The CalendarWeekRule used for the current culture is {0}.", myCWR);
        txt += "<br>" + string.Format("The FirstDayOfWeek used for the current culture is {0}.", myFirstDOW);
        CurrentWeek= myCal.GetWeekOfYear(DateTime.Now, myCWR, myFirstDOW);
        txt += "<br>" + string.Format("Therefore, the current week is Week {0} of the current year.", CurrentWeek);
        FirstDayOfWeek = DateTime.Now;
        while (FirstDayOfWeek.DayOfWeek != DayOfWeek.Monday) FirstDayOfWeek = FirstDayOfWeek.AddDays(-1); // tìm đầu tuần
        txt += "<br>" + string.Format("The FirstDayOfWeek for the current week is {0}.", FirstDayOfWeek.ToString("dd/MM/yyyy"));
  
        // Displays the total number of weeks in the current year.
        DateTime LastDay = new System.DateTime(DateTime.Now.Year, 12, 31);
        txt += "<br>" + string.Format("There are {0} weeks in the current year ({1}).", myCal.GetWeekOfYear(LastDay, myCWR, myFirstDOW), LastDay.Year);
        return txt;
      }
  Code chuẩn từ Microsoft chính xác

Các đề tài tương tự

 1. Algorithm Tính số năm, tháng, tuần, ngày giữa 2 DateTime như thế nào?
  Gửi bởi mvmanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 25-10-2012, 07:23 PM
 2. Bài tập C++ In thứ trong tuần khi nhập ngày/tháng/năm. Sửa lỗi giúp em với.
  Gửi bởi love_you_4rever trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 03-09-2012, 12:01 AM
 3. Nhập vào 1 tháng của năm bất kì, in ra lịch theo tuần tương ứng của tháng đó.
  Gửi bởi longtth trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 07-12-2011, 09:22 PM
 4. Xác định là thứ mấy trong tuần khi biết ngày tháng năm với lập trình C#
  Gửi bởi phongk20 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 04-03-2011, 06:58 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn