Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Tổng hợp ebook lập trình C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Thumbs down Tổng hợp ebook lập trình C++

  Tổng hợp các ebook lập trình C++ mà X sưu tầm:

  C++ Code:
  1. http://rapidshare.com/files/183575007/Advanced_PIC_Microcontroller_Projects_in_C_-
  2. http://rapidshare.com/files/183575274/Advanced_PIC_Microcontroller_Projects_in_C_-
  3. http://rapidshare.com/files/183575309/Advanced_C.rar
  4. http://rapidshare.com/files/183575437/Applied_Cryptography_-
  5. http://rapidshare.com/files/183575784/C_-
  6.  
  7. http://rapidshare.com/files/183576203/C___Data_Structures.chm
  8. http://rapidshare.com/files/183576238/C_For_Dummies_2nd_Edition.pdf
  9. http://rapidshare.com/files/183576460/C_Primer_Plus__5th_Edition_.chm
  10. Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
  11. http://rapidshare.com/files/183576581/C_tutorials_-_Expert_C_Programming_-
  12. http://rapidshare.com/files/183576644/C_Traps_and_Pitfalls.pdf
  13.  
  14. http://rapidshare.com/files/183577397/Giao_Trinh_Cuc_Ki_Co_Ban_C_.doc
  15. http://rapidshare.com/files/183577613/Image.Process.in.C.rar
  16. Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
  17. http://rapidshare.com/files/183577869/Let_Us_C_-_Yashwant_Kanetkar.pdf
  18. http://rapidshare.com/files/183577876/Mastering_Algorithms_with_C.chm
  19. http://rapidshare.com/files/183577922/Microcontroller_Projects_in_C_for_the_8051.pdf
  20. http://rapidshare.com/files/183577957/Nguyen_Huu_Tuan_-_Giao_trinh__C.pdf
  21. http://rapidshare.com/files/183578081/Newnes.Programming.32-
  22. http://rapidshare.com/files/183578112/Objective-C_Pocket_Reference-0596004230.chm
  23.  
  24. http://rapidshare.com/files/183578139/On_Tap_Cac_Kien_thuc_C.pdf
  25. http://rapidshare.com/files/183578164/Pointer_-_Con_Tro.pdf
  26. Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
  27. http://rapidshare.com/files/183578233/Practical_C_Programming_-_3rd_Edition.rar
  28. http://rapidshare.com/files/183578455/Practical_C_Programming__3rd_Edition.pdf
  29. http://rapidshare.com/files/183578475/Programming_32-bit_Microcontrollers_in_C_-
  30. Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
  31. http://rapidshare.com/files/183578727/TCP-IP_Sockets_in_C.rar
  32. http://rapidshare.com/files/183579045/TCP-IP_Sockets_in_C_-
  33. http://rapidshare.com/files/183579286/TCP-IP_Sockets_in_C_-
  34. http://rapidshare.com/files/183579563/Teach_Yourself_C_in_21_Days.rar
  35. http://rapidshare.com/files/183579668/The_C_Programming_Language__2nd_Edition_.pdf
  36. http://rapidshare.com/files/183579696/Programming_in_C__Hayden_Books_C_Library_.pdf
  37. http://rapidshare.com/files/183579759/Tran_Minh_Thai_-
  38. http://rapidshare.com/files/183590867/A_Complete_Guide_to_Programming_in_C__.chm
  39. http://rapidshare.com/files/183591273/Absolute_C____2nd_Edition.pdf
  40. http://rapidshare.com/files/183591301/Accelerated_C__.chm
  41. http://rapidshare.com/files/183591353/Addison_Wesley_-
  42.  
  43. http://rapidshare.com/files/183591526/Applied_C__-
  44. http://rapidshare.com/files/183591792/Beginning_C___Game_Programming.chm
  45. http://rapidshare.com/files/183592386/Beginning_Visual_C___2005.pdf
  46. Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
  47. http://rapidshare.com/files/183593718/Borland_C___Builder_-_The_Complete_Reference.pdf
  48. http://rapidshare.com/files/183593808/Building_Automated_Trading_Systems_-
  49. http://rapidshare.com/files/183593864/C___and_Assembly_Language_Reference.pdf
  50. http://rapidshare.com/files/183593883/C___Can_Ban.zip
  51. http://rapidshare.com/files/183594146/C___CLI_-_The_Visual_C___Language_for_.NET.pdf
  52. Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
  53. http://rapidshare.com/files/183594855/C___Coding_Standards_-
  54. http://rapidshare.com/files/183594875/C___Common_Knowledge_-
  55. http://rapidshare.com/files/183594915/C___Cookbook.chm
  56. http://rapidshare.com/files/183595013/C___Demystified.chm
  57. http://rapidshare.com/files/183595069/C___FAQs__Second_Edition.chm
  58. http://rapidshare.com/files/183595430/C___FAQs__Second_Edition.pdf
  59. http://rapidshare.com/files/183595467/C___Footprint_and_Performance_Optimization.chm
  60. http://rapidshare.com/files/183596769/C___for_Artists-
  61. http://rapidshare.com/files/183596975/C___for_Business_Programmers.chm
  62. http://rapidshare.com/files/183597264/C___For_Dummies_5th_Edition.pdf
  63. http://rapidshare.com/files/183598870/C___For_Game_Programmers.pdf
  64. Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
  65. http://rapidshare.com/files/183600219/C___from_the_Ground_Up__Third_Edition.pdf
  66. http://rapidshare.com/files/183600270/C___Gotchas-
  67. http://rapidshare.com/files/183600517/C___GUI_Programming_with_Qt_4.chm
  68. http://rapidshare.com/files/183600707/C___In_Action_-
  69. http://rapidshare.com/files/183600801/C___Network_Programming__Volume_1-
  70. Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
  71. http://rapidshare.com/files/183602032/C___plus_Data_Structures.pdf
  72. http://rapidshare.com/files/183602080/C___Primer__4th_Edition_.chm
  73. http://rapidshare.com/files/183602101/C___Programmer_s_Guide_To_Pointers.pdf
  74. http://rapidshare.com/files/183602143/C___Programming_for_the_Absolute_Beginner.chm
  75. http://rapidshare.com/files/183602282/C___Standard_Library__A_Tutorial_and_Reference.chm
  76. http://rapidshare.com/files/183602327/C___Template_Metaprogramming-
  77. Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
  78. http://rapidshare.com/files/183602562/C___Templates_-_The_Complete_Guide.pdf
  79. http://rapidshare.com/files/183602900/C___Timesaving_Techniques_For_Dummies.pdf
  80. Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
  81. http://rapidshare.com/files/183603198/Creating_Games_in_C___-_Step-by-step_Guide.chm
  82. http://rapidshare.com/files/183603397/Cross_Platform_Development_in_C__.pdf
  83.  
  84.  
  85. http://rapidshare.com/files/183608509/Effective_C___-
  86. http://rapidshare.com/files/183608544/Essential_C__.chm
  87. http://rapidshare.com/files/183608614/Essential_C__.pdf
  88.  
  89. http://rapidshare.com/files/183608799/Expert_Visual_C___CLI.pdf
  90. http://rapidshare.com/files/183608920/Extended_STL_Volume_1_-_Collections___Iterators.pdf
  91. http://rapidshare.com/files/183609424/Financial_Instrument_Pricing_Using_C__.chm
  92. http://rapidshare.com/files/183609564/How_to_Program_Using_C__.pdf
  93. http://rapidshare.com/files/183609610/Imperfect_C__-_Practical_Solutions_for_Real-
  94. http://rapidshare.com/files/183609745/Introduction_to_C___Programming_and_Graphics.pdf
  95. http://rapidshare.com/files/183610001/Introduction_to_Game_Programming_with_C__.chm
  96. http://rapidshare.com/files/183610335/Learn_the_MFC_C___Classes.pdf
  97. http://rapidshare.com/files/183610788/Mastering_Visual_C___6.pdf
  98. http://rapidshare.com/files/183610920/Memory_as_a_Programming_Concept_in_C_and_C__.chm
  99. http://rapidshare.com/files/183611112/MFC_Black_Book.pdf
  100. http://rapidshare.com/files/183611385/Microsoft_Press-Windows_Via_C_C__.chm
  101. Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
  102.  
  103.  
  104. http://rapidshare.com/files/183613390/Modern_C___Design_-
  105. http://rapidshare.com/files/183613478/Modern_C___Design_-
  106. http://rapidshare.com/files/183613765/MS_Press_-_Programming_Visual_C____5th_Edition.chm
  107. http://rapidshare.com/files/183613933/Navigating_C___and_Object-Oriented_Design.chm
  108. http://rapidshare.com/files/183614398/Object-
  109. http://rapidshare.com/files/183614491/Parallel_and_Distributed_Programming_Using_C__.chm
  110. http://rapidshare.com/files/183614683/Parallel_Scientific_Computing_in_C___and_MPO_-
  111. http://rapidshare.com/files/183615504/Pattern_Recognition_with_Neural_Networks_in_C__.chm
  112. http://rapidshare.com/files/183615578/Practical_C___Programming.chm
  113. http://rapidshare.com/files/183615920/Prentice_Hall_-
  114. http://rapidshare.com/files/183616127/Pro_Visual_C___2005_for_C__Developers__Pro_.pdf
  115. http://rapidshare.com/files/183617404/Pro_Visual_C__-CLI_and_the_.NET_2.0_Platform.pdf
  116.  
  117. http://rapidshare.com/files/183618400/Professional_C____Programmer_to_Programmer_.pdf
  118. http://rapidshare.com/files/183618522/Professional_MFC_With_Visual_C___6.chm
  119. http://rapidshare.com/files/183618650/Programming_Windows_Games_With_Borland_C___-
  120. http://rapidshare.com/files/183619224/Programming_with_Objects_-
  121. http://rapidshare.com/files/183619467/Sams_Teach_Yourself_VC___in_21_days.pdf
  122. Error on getting the links - Fehler beim Auslesen der Links
  123. http://rapidshare.com/files/183619819/The_Art_of_C__.chm
  124. http://rapidshare.com/files/183619877/The_C___Standard_Library_Extensions_-
  125. http://rapidshare.com/files/183619986/The_Elements_of_C___Style.pdf
  126. http://rapidshare.com/files/183620071/Thinking_in_C___-_Vol.1_-_2nd_Edition.zip
  127. http://rapidshare.com/files/183620118/Thinking_in_C___-_Vol.2_-_2nd_Edition.zip
  128. http://rapidshare.com/files/183620514/Visual_C___Optimization_with_Assembly_Code.chm
  129. http://rapidshare.com/files/183620769/Visual_C___Windows_Shell_Programming.pdf
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  vngameday.com
  Bài viết
  62

  ôi rapid ? giá như có cái acc bậy giờ thì tốt, cảm ơn bạn nha !

  Một số link sai mong bạn fix lại. sao lại có dấu:"_-"
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kkmct : 15-01-2009 lúc 09:38 PM.
  vngameday.com - khi niềm đam mê luôn rực cháy. Rất mong nhận được sự đóng góp từ các bạn...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  29

  Bổ sung thêm tí nè, W. Savitch, Absolute C++, Addison Wesley, 2002 (Giáo trình giảng dạy môn Ngôn ngữ lập trình ngành CNTT của ĐH Thủy Lợi)
  Link download
  Bán Sim ngày sinh cho ace nào sinh ngày 9/2/889 nè, viettel nha 09.72.76.9.2.89 cần thì liên hệ 01263.599.866 nhé!

Các đề tài tương tự

 1. Yêu cầu ebook + share ebook lập trình
  Gửi bởi zstar trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 793
  Bài viết cuối: 22-10-2018, 07:47 AM
 2. Bộ Ebook Khủng Cho Dân IT và Những Ai Đam Mê Tin Học
  Gửi bởi taptanhtinhoc trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 44
  Bài viết cuối: 17-05-2015, 10:20 PM
 3. eBook Lập trình với Cocos2d (eBook + source code)
  Gửi bởi huygamer trong diễn đàn Công cụ, Tài liệu lập trình Objective-C
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 20-06-2014, 03:24 PM
 4. Ebook lập trình C. Tổng hợp ebook lập trình C
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 11-03-2010, 02:37 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn