Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Tổng hợp các ebook C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Thumbs down Tổng hợp các ebook C#

  Tổng hợp các ebook về lập trình C#

  Visual C# Code:
  1. http://rapidshare.com/files/183623953/A_Programmer_-_Introduction_to_Programming_C_.rar
  2. http://rapidshare.com/files/183624105/A_Programmers_Guide_to_ADO.NET_in_C_.zip
  3. http://rapidshare.com/files/183624159/A_Programmer_s_Introduction_to_C_.zip
  4. http://rapidshare.com/files/183624223/Accelerated_C__2005__Accelerated_.rar
  5. http://rapidshare.com/files/183625459/Advanced_Business_Programming_with_C__2005.zip
  6. http://rapidshare.com/files/183626685/Advanced_C__Programming.pdf
  7. http://rapidshare.com/files/183626966/Agile_Principles__Patterns__and_Practices_in_C_.rar
  8. http://rapidshare.com/files/183627026/An_Introduction_to_Programming_with_C__Threads.pdf
  9. http://rapidshare.com/files/183627161/Applying_Domain-Driven_Design_and_Patterns-_With_Examples_in_C__and_.NET.rar
  10. http://rapidshare.com/files/183627478/Apress_-Beginning_C____2005_Databases_From_Novice_to_Professional.rar
  11. http://rapidshare.com/files/183628108/Beginning_ASP.NET_2.0_with_C_.zip
  12. http://rapidshare.com/files/183628367/Beginning_C_Sharp_2008_From_Novice_to_Professional__2007_.rar
  13. http://rapidshare.com/files/183628832/Beginning_C__Objects_From_Concepts_to_Code.rar
  14. http://rapidshare.com/files/183629368/Beginning_Microsoft_Visual_C__2008.rar
  15. http://rapidshare.com/files/183630059/Beginning_Visual_C__2005_Express_Edition-_From_Novice_to_Professional.rar
  16. http://rapidshare.com/files/183631100/Beginning_Visual_C__2005.zip
  17. http://rapidshare.com/files/183631751/C_.NET_Illuminated.rar
  18. http://rapidshare.com/files/183632151/C_.net_Web_Developer_s_Guide.zip
  19. http://rapidshare.com/files/183632218/C__2.0_-_Practical_Guide_for_Programmers.rar
  20. http://rapidshare.com/files/183632355/C__2.0_-_The_Complete_Reference.zip
  21.  
  22. http://rapidshare.com/files/183632820/C__2005_For_Dummies.zip
  23. http://rapidshare.com/files/183632970/C__2005_Programmer_s_Reference.zip
  24. http://rapidshare.com/files/183633958/C__and_.NET_Platform.pdf
  25. http://rapidshare.com/files/183634120/C__Bible.zip
  26. http://rapidshare.com/files/183634557/C__Class_Design_Handbook-_Coding_Effective_Classes.zip
  27. http://rapidshare.com/files/183634673/C__COM__Programming.zip
  28. http://rapidshare.com/files/183634782/C__Cookbook.rar
  29. http://rapidshare.com/files/183634920/C__Design_Patterns_-_A_Tutorial.pdf
  30. http://rapidshare.com/files/183635044/C__Developers_Guide_to_ASP.NET__XML__and_ADO.NET.rar
  31. http://rapidshare.com/files/183635080/C__essentials.rar
  32. http://rapidshare.com/files/183635559/C__Network_Programming.chm
  33. http://rapidshare.com/files/183636032/C__Network_Programming.rar
  34. http://rapidshare.com/files/183636437/C__Professional_Projects.zip
  35. http://rapidshare.com/files/183636553/C__Programmer_s_Handbook.zip
  36. http://rapidshare.com/files/183637058/C__Programming_Interview_Questions__Answers__and_Explanations.rar
  37. http://rapidshare.com/files/183637202/C__Threading_Handbook.rar
  38. http://rapidshare.com/files/183637439/C__Tieng_Viet_23387.pdf
  39. http://rapidshare.com/files/183637793/Cac_Giai_Phap_Lap_Trinh_C_.pdf
  40. http://rapidshare.com/files/183637976/Cac_Giai_Phap_Lap_Trinh_C__Source_Code.rar
  41. http://rapidshare.com/files/183638205/Core_C__and_.NET.rar
  42. http://rapidshare.com/files/183639087/CSharp-Corner.chm
  43. http://rapidshare.com/files/183639116/CSharp-Corner.chw
  44. http://rapidshare.com/files/183639252/Data_Structures_and_Algorithms_Using_C_.rar
  45. http://rapidshare.com/files/183639384/Data_Structures_and_Algorithms_Using_C_.zip
  46. http://rapidshare.com/files/183639818/Distributed_.NET_Programming_in_C_.zip
  47. http://rapidshare.com/files/183639876/Effective_C__-_50_Specific_Ways_to_Improve_Your_C___Effective_Software_Development_.chm
  48. http://rapidshare.com/files/183640202/Essential_C__2.0.rar
  49. http://rapidshare.com/files/183640549/Expert_C__2005_Business_Objects__Second_Edition.zip
  50. http://rapidshare.com/files/183641313/Expert_C__Business_Objects.zip
  51. http://rapidshare.com/files/183641483/Expert_Service-Oriented_Architecture_in_C__2005.pdf
  52.  
  53. http://rapidshare.com/files/183642740/GDI__Programming-_Creating_Custom_Controls_Using_C_.rar
  54. http://rapidshare.com/files/183645123/Head_First_Csharp.rar
  55. http://rapidshare.com/files/183645877/Illustrated_C__2005.zip
  56. http://rapidshare.com/files/183645997/Introduction_to_3D_Game_Engine_Design_Using_DirectX_9_and_C_.chm
  57. http://rapidshare.com/files/183646238/Ki_Thuat_Lap_Trinh_C__2.0.chm
  58. http://rapidshare.com/files/183646367/Learning_C__2005_-_Get_Started_with_C__2.0_and_.NET_Programming.zip
  59. http://rapidshare.com/files/183646568/LINQ_for_Visual_C__2005.zip
  60. http://rapidshare.com/files/183646720/LINQ_for_Visual_C__2008__Firstpress_.pdf
  61. http://rapidshare.com/files/183647433/LINQ_in_Action.pdf
  62.  
  63. http://rapidshare.com/files/183647835/LINQ-_The_Future_of_Data_Access_in_C__3.0.rar
  64. http://rapidshare.com/files/183648446/LiP-Beginning_XML_with_C__2008_From_Novice_to_Professional.rar
  65. http://rapidshare.com/files/183649059/Mastering_C__database_programming.rar
  66. http://rapidshare.com/files/183649143/Microsoft_C__Language_Specifications.rar
  67. http://rapidshare.com/files/183649462/Microsoft_Visual_C_._NET_2003_kick_start.zip
  68. http://rapidshare.com/files/183650451/Microsoft_Visual_C__.NET_2003_Unleashed.rar
  69. http://rapidshare.com/files/183651416/Microsoft_Visual_C__2005_Express_Edition_Programming_for_the_Absolute_Beginner.zip
  70. http://rapidshare.com/files/183651508/Microsoft_Visual_C__2005_Step_by_Step.zip
  71. http://rapidshare.com/files/183651811/Microsoft_Visual_C__2005_Unleashed.zip
  72. http://rapidshare.com/files/183652012/Network_programming_.NET_with_C_Sharp_and_VB.NET_2004_For_www.dotnxt.com.rar
  73. http://rapidshare.com/files/183652161/Pro_.NET_2.0_Code_and_Design_Standards_in_C_.zip
  74. http://rapidshare.com/files/183653346/Pro_.NET_2.0_Windows_Forms_and_Custom_Controls_in_C_.zip
  75. http://rapidshare.com/files/183654283/Pro_C__2005_and_the_.NET_2.0_Platform.rar
  76. http://rapidshare.com/files/183655406/Pro_C__with_.NET_3.0__Special_Edition.zip
  77.  
  78. http://rapidshare.com/files/183656556/Pro_WPF_in_C__2008_-_Windows_Presentation_Foundation_with_.NET_3.5__Second_Edition.pdf
  79. http://rapidshare.com/files/183658298/Professional_C__2005_with_.NET_3.0.zip
  80. http://rapidshare.com/files/183659162/Professional_C__2005.zip
  81. http://rapidshare.com/files/183659815/Professional_C__Third_Edition.rar
  82. http://rapidshare.com/files/183660131/Programming_C_.zip
  83. http://rapidshare.com/files/183660186/Programming_in_the_Key_of_C_.rar
  84. http://rapidshare.com/files/183660412/Programming_Microsoft_Visual_C__2005-_The_Language.zip
  85.  
  86. http://rapidshare.com/files/183661674/Programming_Visual_C__2008_-_Step_By_Step.rar
  87. http://rapidshare.com/files/183661959/Programming_Windows_Workflow_Foundation-_Practical_WF_Techniques_and_Examples_using_XAML_and_C_.zip
  88. http://rapidshare.com/files/183662043/Pure_C_.pdf
  89. http://rapidshare.com/files/183662318/Sams_teach_yourself_C__in_24_hours.zip
  90.  
  91. http://rapidshare.com/files/183663295/Sams_Teach_Yourself_Visual_C__2008_in_24_Hours.zip
  92. http://rapidshare.com/files/183663378/TCP-IP_Sockets_in_C__-_Practical_Guide_for_Programmers.pdf
  93. http://rapidshare.com/files/183663443/TCP-IP_Sockets_in_C__-_Practical_Guide_for_Programmers.rar
  94. http://rapidshare.com/files/183663518/TCP-IP_Sockets_in_C__-_Practical_Guide_for_Programmers.zip
  95. http://rapidshare.com/files/183663688/Thinking_in_C_.zip
  96. http://rapidshare.com/files/183663831/Unlocking_Microsoft_C__V_2.0_Programming_Secrets.zip
  97. http://rapidshare.com/files/183664248/Visual_C__2005_Demystified.zip
  98. http://rapidshare.com/files/183664594/Visual_C__2005_Express_Edition_Starter_Kit__Programmer_to_Programmer_.zip
  99. http://rapidshare.com/files/183664754/Visual_C__2005_Recipes-_A_Problem-Solution_Approach.zip
  100. http://rapidshare.com/files/183665969/Visual_C___2005-_How_to_Program__Second_Edition.rar
  101. http://rapidshare.com/files/183666429/Visual_CSharp_.NET_Programming.rar
  102. http://rapidshare.com/files/183667053/Windows_Forms_Programming_with_C_.zip
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  5

  Nhìn cái link là nản không muốn down rồi !!

Các đề tài tương tự

 1. Yêu cầu ebook + share ebook lập trình
  Gửi bởi zstar trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 793
  Bài viết cuối: 22-10-2018, 07:47 AM
 2. Bộ Ebook Khủng Cho Dân IT và Những Ai Đam Mê Tin Học
  Gửi bởi taptanhtinhoc trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 44
  Bài viết cuối: 17-05-2015, 10:20 PM
 3. eBook Lập trình với Cocos2d (eBook + source code)
  Gửi bởi huygamer trong diễn đàn Công cụ, Tài liệu lập trình Objective-C
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 20-06-2014, 03:24 PM
 4. Tổng hợp ebook lập trình C++
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-03-2009, 09:00 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn