Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Tạo Combobox nhiều cột trên C# như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  7

  Mặc định Tạo Combobox nhiều cột trên C# như thế nào?

  Trong C# mình muốn tạo combobox thể hiện được nhiều cột. Mong các bạn chỉ giúp.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  40

  Theo mình hiểu có lẽ bạn muốn Combobox mang thông tin của 2 fields nào đó trong 1 bảng csdl. Nếu vậy có thể thực hiện được bằng cách gắn bảng này với combobox. Thuộc tính DisplayMember của Combobox sẽ hiện thị text của trường thứ nhất, thuộc tính ValueMember của Combobox sẽ cho giá trị tương ứng của trường 1(gán thuộc tính này cho trường thứ 2 trong bảng).

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  121

  ý của mình là ConboBox hiển thị cùng lúc 2 fields í!
  ví dụ click vào ComboBox thì sẻ thấy MaNV,TenNV luôn dc ho^ng?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Về nguyên tắc là được, nếu bạn bật ownerdraw lên thì bao nhiêu cột bạn đều làm được cả.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  121

  Bạn có thể nói rõ hơn về ownerdraw dc ko ạ! Thanks............

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  120

  Mặc định Tạo Combobox nhiều cột trên C# như thế nào?

  Dại thế.
  Tôi ko làm overdraw làm chi cho mệt.
  Nếu là tôi. Tôi sẽ làm thế này.
  1. Về datasource thì ko nói j rùi
  2. Gán cbo.ValueMember=MaNV
  3. foreach(SV sv in dsSV )
  {
  string s=SV.MaSV +"| " +SV.TenSV;
  cbo.Items.Add(s);
  }

  Vậy là ok rùi còn j.
  Đã mất công nghĩ thì nghĩ mẹ cái thật lớn vào !
  Y!H: trinhhoaithanh1905

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  78

  đó là họ xây dựng 1 cotrols khác rồi, combobox chuẩn kô làm thế được, đọc thêm về Custom Coltrols

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Bài viết
  1

  Mặc định Bạn sử dụng MultiColumnsComboBox

  Tạo 1 class với code sau và sử dụng giống ComboBox thôi
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4. using System.Windows.Forms;
  5. using System.ComponentModel;
  6. using System.Drawing;
  7. using System.Globalization;
  8.  
  9. public class MultiColumnComboBox : ComboBox
  10. {
  11.     public MultiColumnComboBox()
  12.     {
  13.         DrawMode = DrawMode.OwnerDrawVariable;
  14.     }
  15.  
  16.     public new DrawMode DrawMode
  17.     {
  18.         get
  19.         {
  20.             return base.DrawMode;
  21.         }
  22.         set
  23.         {
  24.             if (value != DrawMode.OwnerDrawVariable)
  25.             {
  26.                 throw new NotSupportedException("Cần phải có DrawMode.OwnerDrawVariable");
  27.             }
  28.             base.DrawMode = value;
  29.         }
  30.     }
  31.  
  32.     public new ComboBoxStyle DropDownStyle
  33.     {
  34.         get
  35.         {
  36.             return base.DropDownStyle;
  37.         }
  38.         set
  39.         {
  40.             if (value == ComboBoxStyle.Simple)
  41.             {
  42.                 throw new NotSupportedException("ComboBoxStyle không hỗ trợ");
  43.             }
  44.             base.DropDownStyle = value;
  45.         }
  46.     }
  47.  
  48.     protected override void OnDataSourceChanged(EventArgs e)
  49.     {
  50.         base.OnDataSourceChanged(e);
  51.  
  52.         InitializeColumns();
  53.     }
  54.  
  55.     protected override void OnValueMemberChanged(EventArgs e)
  56.     {
  57.         base.OnValueMemberChanged(e);
  58.  
  59.         InitializeValueMemberColumn();
  60.     }
  61.  
  62.     protected override void OnDropDown(EventArgs e)
  63.     {
  64.         base.OnDropDown(e);
  65.         this.DropDownWidth = (int)CalculateTotalWidth();
  66.     }
  67.  
  68.     const int columnPadding = 5;
  69.     private float[] columnWidths = new float[0];
  70.     private String[] columnNames = new String[0];
  71.     private int valueMemberColumnIndex = 0;
  72.  
  73.     private void InitializeColumns()
  74.     {
  75.         PropertyDescriptorCollection propertyDescriptorCollection = DataManager.GetItemProperties();
  76.  
  77.         columnWidths = new float[propertyDescriptorCollection.Count];
  78.         columnNames = new String[propertyDescriptorCollection.Count];
  79.  
  80.         for (int colIndex = 0; colIndex < propertyDescriptorCollection.Count; colIndex++)
  81.         {
  82.             String name = propertyDescriptorCollection[colIndex].Name;
  83.             columnNames[colIndex] = name;
  84.         }
  85.     }
  86.  
  87.     private void InitializeValueMemberColumn()
  88.     {
  89.         int colIndex = 0;
  90.         foreach (String columnName in columnNames)
  91.         {
  92.             if (String.Compare(columnName, ValueMember, true, CultureInfo.CurrentUICulture) == 0)
  93.             {
  94.                 valueMemberColumnIndex = colIndex;
  95.                 break;
  96.             }
  97.             colIndex++;
  98.         }
  99.     }
  100.  
  101.     private float CalculateTotalWidth()
  102.     {
  103.         float totWidth = 0;
  104.         foreach (int width in columnWidths)
  105.         {
  106.             totWidth += (width + columnPadding);
  107.         }
  108.         return totWidth + SystemInformation.VerticalScrollBarWidth;
  109.     }
  110.  
  111.     protected override void OnMeasureItem(MeasureItemEventArgs e)
  112.     {
  113.         base.OnMeasureItem(e);
  114.  
  115.         if (DesignMode)
  116.             return;
  117.  
  118.         for (int colIndex = 0; colIndex < columnNames.Length; colIndex++)
  119.         {
  120.             string item = Convert.ToString(FilterItemOnProperty(Items[e.Index], columnNames[colIndex]));
  121.             SizeF sizeF = e.Graphics.MeasureString(item, Font);
  122.             columnWidths[colIndex] = Math.Max(columnWidths[colIndex], sizeF.Width);
  123.         }
  124.  
  125.         float totWidth = CalculateTotalWidth();
  126.  
  127.         e.ItemWidth = (int)totWidth;
  128.     }
  129.  
  130.     protected override void OnDrawItem(DrawItemEventArgs e)
  131.     {
  132.         base.OnDrawItem(e);
  133.  
  134.         if (DesignMode)
  135.             return;
  136.  
  137.         e.DrawBackground();
  138.  
  139.         Rectangle boundsRect = e.Bounds;
  140.         int lastRight = 0;
  141.  
  142.         using (Pen linePen = new Pen(SystemColors.GrayText))
  143.         {
  144.             using (SolidBrush brush = new SolidBrush(ForeColor))
  145.             {
  146.                 if (columnNames.Length == 0)
  147.                 {
  148.                     e.Graphics.DrawString(Convert.ToString(Items[e.Index]), Font, brush, boundsRect);
  149.                 }
  150.                 else
  151.                 {
  152.                     for (int colIndex = 0; colIndex < columnNames.Length; colIndex++)
  153.                     {
  154.                         string item = Convert.ToString(FilterItemOnProperty(Items[e.Index], columnNames[colIndex]));
  155.  
  156.                         boundsRect.X = lastRight;
  157.                         boundsRect.Width = (int)columnWidths[colIndex] + columnPadding;
  158.                         lastRight = boundsRect.Right;
  159.  
  160.                         if (colIndex == valueMemberColumnIndex)
  161.                         {
  162.                             using (Font boldFont = new Font(Font, FontStyle.Bold))
  163.                             {
  164.                                 e.Graphics.DrawString(item, boldFont, brush, boundsRect);
  165.                             }
  166.                         }
  167.                         else
  168.                         {
  169.                             e.Graphics.DrawString(item, Font, brush, boundsRect);
  170.                         }
  171.  
  172.                         if (colIndex < columnNames.Length - 1)
  173.                         {
  174.                             e.Graphics.DrawLine(linePen, boundsRect.Right, boundsRect.Top, boundsRect.Right, boundsRect.Bottom);
  175.                         }
  176.                     }
  177.                 }
  178.             }
  179.         }
  180.  
  181.         e.DrawFocusRectangle();
  182.     }
  183. }
  [Flash]http://mtv.apps.zing.vn/swf/mtv/Player.0.2.swf?url=http://mtv.apps.zing.vn/swf/mtv/Player.0.2.swf&autoplay=1&xmlurl=http://mtv.apps.zing.vn/swf/mtv/effect.xml&jsonurl=http://mtv.apps.zing.vn/sakura168vn/mtv/getjsondata/id/1565053&externallink=http://me.zing.vn/apps/mtv?params=/sakura168vn/mtv/mtv-detail/id/1565053[/Flash]
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi _HungYen_No1_ : 23-11-2011 lúc 12:06 AM. Lý do: cho code vào thẻ

Các đề tài tương tự

 1. Lấy displaymember trên combobox như thế nào.
  Gửi bởi vannhan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 07-09-2011, 10:30 PM
 2. Combobox trên C# | Khóa không cho nhập vào combobox trên C# như thế nào?
  Gửi bởi vanan3103 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 15-08-2011, 04:22 PM
 3. Thắc mắc về Combobox có nhiều column
  Gửi bởi honglaumong9 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 18-05-2010, 04:20 PM
 4. Tạo Combobox có nhiều màu trên C#
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-04-2009, 03:03 PM
 5. Tạo Combobox trên Datagirdview | Làm thế nào add combobox vào datagrid với C#?
  Gửi bởi hvcuongit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-04-2009, 05:12 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn