Mình làm bài toán tìm bao lối bằng thuật toán bọc gói trên mặt phẳng.
Khi tìm bao lồi lần đầu thì không thông báo lỗi nhưng khi với các điểm đó mình Click vào tìm lần 2 thì chương trình thông báo lỗi.

Bạn nào biết xin chỉ dùm mình sửa lỗi để bài hoàn thiện hơn.

Bạn có thể Download toàn bộ bài mình làm tại địa chỉ này:http://www.4shared.com/file/81064632...nhVietTau.html