Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Tìm địa chỉ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Red face Tìm địa chỉ

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3.  
  4. int n=0,i=0;
  5. typedef  struct hoso
  6.  {
  7.      char hoten[40];
  8.      char diachi[40];
  9.      long sdt;
  10.  }
  11.  void input(hoso);
  12.  void find(hoso);
  13.  
  14.   //Ham input
  15.  void input(hoso person[])
  16.   {
  17.       while(1)
  18.       {
  19.  
  20.           printf("\nNhap ho ten thue bao thu [%d]: ",n+1);
  21.           gets(person[n].hoten);
  22.            if(person[n].hoten[0]==' ')
  23.             break;
  24.           printf("\nNhap dia chi:");
  25.           gets(person[n].diachi);
  26.           printf("\nNhap so dien thoai:");
  27.           scanf("%ld",&person[n].sdt);
  28.           n++;
  29.       }
  30.   }
  31.   //Ham tim kiem
  32.   void find(hoso person[])
  33.   {
  34.       long findsdt;
  35.       printf("\nNhap so dien thoai:");
  36.       scanf("%ld",&findsdt);
  37.        for(i=0;i<n;i++)
  38.        {
  39.            if(findsdt==person[i].sdt)
  40.             printf("Thue bao cua %ld la:%s",findsdt,person[i].hoten);
  41.        }
  42.   }
  43.  
  44. int main()
  45. {
  46.         hoso person[40];
  47.         input(person);
  48.         find(person);
  49. }
  Bài của mình bị lỗi gì vậy các bạn
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kegiaumat055 : 26-01-2009 lúc 12:40 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  4

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kegiaumat055 Xem bài viết
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. int n=0,i=0;
  4.  typedef struct hoso
  5.  {
  6.      char hoten[40];
  7.      char diachi[40];
  8.      long sdt;
  9.  } // Chỗ này phải có dấu ;
  Thiếu dấu ; ở sau }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  328

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include<iostream.h>
  int n=0,i=0;
  typedef struct hoso
   {
     char hoten[40];
     char diachi[40];
     long sdt;
   };
   void input(hoso person[]);
   void find(hoso person[]);
  
   //Ham input
   void input(hoso person[])
   {
     while(1)
     {
  
       printf("\nNhap ho ten thue bao thu [%d]: ",i+1);
       gets(person[n].hoten);
        if(person[n].hoten[0]==' ')
        break;
       printf("\nNhap dia chi:");
       gets(person[n].diachi);
       printf("\nNhap so dien thoai:");
       scanf("%ld",&person[n].sdt);  cin.ignore();
       n++;
     }
   }
   //Ham tim kiem
   void find(hoso person[])
   {
     long findsdt;
     printf("\nNhap so dien thoai:");
     scanf("%ld",&findsdt);
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        if(findsdt==person[i].sdt)
        printf("Thue bao cua %ld la:%s",findsdt,person[i].hoten);
      }
   }
  
  int main()
  {
      hoso person[40];
      input(person);
      find(person);
  }
  Tham gia diễn đàn MACOS http://www.apple9.com/forum

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Bài của mình bị lỗi gì vậy các bạn
  Ngoài cái lỗi ở trên ra, cậu vẫn mắc cái lỗi mà hình như mình đã nhắc mấy lần rùi, hãy dùng fflush(stdin); trước gets(); để chương trình khỏi trôi.

  Ah, bạn trần trân có chú ý lỗi đó nhưng với C thì dùng cái trên nhé không cần phải dùng cin.ignore();

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn