Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Tai sao khong chạy được VD trong MSDN

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  64

  Wink Tai sao khong chạy được VD trong MSDN

  Code:
  #include <windows.h>
  #include <tchar.h>
  #include <stdio.h>
  
  void __cdecl _tmain(int argc, TCHAR *argv[])
  {
    HANDLE hFile; 
    char DataBuffer[] = "This is a test string.";
    DWORD dwBytesToWrite = (DWORD)strlen(DataBuffer);
    DWORD dwBytesWritten = 0;
  
    printf("\n");
    if( argc != 2 )
    {
      printf("ERROR:\tIncorrect number of arguments\n\n");
      printf("%s <file_name>\n", argv[0]);
      return;
    }
  
    hFile = CreateFile(argv[1],        // name of the write
              GENERIC_WRITE,     // open for writing
              0,           // do not share
              NULL,          // default security
              CREATE_ALWAYS,     // overwrite existing
              FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, // normal file
              NULL);         // no attr. template
  
    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) 
    { 
      printf("Could not open file (error %d)\n", GetLastError());
      return;
    }
  
    _tprintf(TEXT("Writing %d bytes to %s.\n"), dwBytesToWrite, argv[1]);
  
    // This loop would most likely never repeat for this synchronous example.
    // However, during asynchronous writes the system buffer may become full,
    // requiring additional writes until the entire buffer is written.
  
    while (dwBytesWritten < dwBytesToWrite)
    {
      if( FALSE == WriteFile(hFile,      // open file handle
                  DataBuffer + dwBytesWritten,   // start of data to write
                  dwBytesToWrite - dwBytesWritten, // number of bytes to write
                  &dwBytesWritten, // number of bytes that were written
                  NULL)      // no overlapped structure
       )
      {
        printf("Could not write to file (error %d)\n", GetLastError());
        CloseHandle(hFile);
        return;
      }
    }
  
    _tprintf(TEXT("Wrote %d bytes to %s successfully.\n"), dwBytesWritten, argv[1]);
  
    CloseHandle(hFile);
  }
  đây là VD trong MSDN mình chạy trên của VC++ 2008 hoặc VC++ 2005 đều không được

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...34(VS.85).aspx

  Mình build đc mà, nó báo lỗi như nào vậy bạn.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  64

  1>------ Build started: Project: dge, Configuration: Debug Win32 ------
  1>Compiling...
  1>stdafx.cpp
  1>Compiling...
  1>dge.cpp
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(1) : warning C4627: '#include <windows.h>': skipped when looking for precompiled header use
  1> Add directive to 'stdafx.h' or rebuild precompiled header
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(8) : error C2065: 'HANDLE' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(8) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'hFile'
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(8) : error C2065: 'hFile' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(10) : error C2065: 'DWORD' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(10) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'dwBytesToWrite'
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(10) : error C2065: 'dwBytesToWrite' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(10) : error C2065: 'DWORD' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(10) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'strlen'
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(10) : error C3861: 'strlen': identifier not found
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(11) : error C2065: 'DWORD' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(11) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'dwBytesWritten'
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(11) : error C2065: 'dwBytesWritten' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(21) : error C2065: 'hFile' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(22) : error C2065: 'GENERIC_WRITE' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(25) : error C2065: 'CREATE_ALWAYS' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(26) : error C2065: 'FILE_ATTRIBUTE_NORMAL' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(21) : error C3861: 'CreateFile': identifier not found
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(29) : error C2065: 'hFile' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(29) : error C2065: 'INVALID_HANDLE_VALUE' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(31) : error C3861: 'GetLastError': identifier not found
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(35) : error C2065: 'dwBytesToWrite' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(35) : error C3861: 'TEXT': identifier not found
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(41) : error C2065: 'dwBytesWritten' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(41) : error C2065: 'dwBytesToWrite' : undeclared identifier
  1>c:\vc++\dge\dge\dge.cpp(41) : fatal error C1903: unable to recover from previous error(s); stopping compilation
  1>Build log was saved at "file://c:\VC++\dge\dge\Debug\BuildLog.htm"
  1>dge - 25 error(s), 1 warning(s)
  ========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
  đây là lỗi nè,built trên VC++2008

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  Add directive to 'stdafx.h' or rebuild precompiled header
  Cách khắc phục ở ngay trong đó ^ ....
  code ra gió bão

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  BẠn include thêm stdafx.h là được. Khi bạn tạo ứng dụng console kiểu simple, vc sẽ tự sinh code tạo ra file đó, đừng bỏ nó đi.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Các đề tài tương tự

 1. Em khong chạy được web trên IIS 8 - win 8 !!!
  Gửi bởi depzai trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-04-2013, 01:33 PM
 2. Tra cứu và sử dụng hàm trong thư viện MSDN như thế nào?
  Gửi bởi harunaga trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 12-10-2011, 09:07 AM
 3. Du học, hỏi đáp học Mỹ – Khong co bang B C anh van,du hoc My duoc khong ai biet chi voi?
  Gửi bởi trungtdd trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-02-2011, 09:22 PM
 4. Cho Mình Xin Ebook về các hàm thư viện trong MSDN
  Gửi bởi thansautk trong diễn đàn Công cụ, ebooks VC++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 29-10-2008, 08:45 PM
 5. [MSDN Magazine]Tạp chí MSDN của Microsoft đây
  Gửi bởi neverland87 trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-06-2007, 08:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn