Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Sử dụng hàm FindResource như thế nào

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  64

  Wink Sử dụng hàm FindResource như thế nào

  Code:
  // tyi.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include <windows.h>
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  {
  	HMODULE hmod;
  	HRSRC hr;
  
  	/*here testdll.dll is the dll created for testing purpose and it has
  	bitmap1.bmp resource*/
  
  
  	hmod = LoadLibrary(L"C:\\WINDOWS\\NOTEPAD.exe");
  	cout<<hmod;
  	if(hmod ==NULL)
  	{
  		MessageBox(0,L"KO CO FILE EXE",L"THONG BAO",0);
  	}
  	hr= FindResource(hmod,L"Icon_1.ico",RT_ICON);
  
  	if(hr==NULL)
  		MessageBox(0,L"khong tim thay",L"THONG BAO",0);
  	else
  		MessageBox(0,L"da tim ra",L"thong bao",0);
  	return 0;
  }
  Mình làm thế này theo MSDN nhưng luôn báo là không tìm thấy ,ko hiểu thế nào cả,anh em nào có kinh nhiệm chỉ mình nhé( mình muốn tìm HRSRC của icon đầu tiên nhé )
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi cSharp : 27-01-2009 lúc 08:56 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  hr= FindResource(hmod,MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON),RT_ICO N);
  với IDI_ICON được định nghĩa là 1 số của Icon (VD như #define IDI_ICON 100 ) trong FIle exe( cái này do người lập trình định nghĩa cũng như hàm Findwindow ,nếu muốn tìm số đó cần phải dùng hàm EnumResourceNames để liệt kê tất cả các Icon

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn