Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: [question]struct có vấn đề

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  Question [question]struct có vấn đề

  Em dùng BC++ 3.1.
  Đề bài: Thông tin về sách
  Mã sách là 1 xâu ko quá 5 ký tự
  Tên sách là 1 xâu ko quá 50 ký tự
  Năm xuất bản là int
  Giá là float
  Code:
  1)Nhập thông tin ve sach tu bàn phím và ghi vào tep SACH.DAT. Kết thúc khi Mã sách="###".
  vấn đê ở chỗ là
  input:
  Mã sách: C2008
  Tên: lap trinh C
  năm sách : 2008
  giá : 23000


  output:
  sach.ms=="C2008lap trinh C"
  sach.ten=="lap trinh C"
  sach.ns==2008
  sach.gia==23000


  Mấy bro xem hộ em xem tại sao nó lại vi như vầy
  code ở dưới a. :((

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <process.h>
  
  void main()
  {
   struct
   {
   char ms[5];
   char ts[50];
   int ns;
   float gia;
   } sach;
   float tg;
   int n, d;
   FILE *f;
   f=fopen("D:\\temp\\SACH.DAT", "wb");
   if (f==NULL)
   {
   printf("Khong truy cap dc file ");
   getch();
   exit(1);
   }
   do
   {
   printf("\n Nhap ma sach");fflush(stdin);gets(sach.ms);
   if (strcmp(sach.ms, "###"))
   {
    printf("\n Nhap ten sach: ");fflush(stdin);gets(sach.ts);
    printf("\n Nhap nam xuat ban: ");fflush(stdin);scanf("%d", &sach.ns);
    printf("\n Nhap gia sach: "); fflush(stdin); scanf("%f", &sach.gia);
    fwrite(&sach, sizeof(sach), 1, f);
   }
   } while (strcmp(sach.ms, "###"));
   fclose(f);
  
   printf("\n Nhap mot nam: ");scanf("%d", &n);
   printf("\n DANH MUC SACH XUAT BAN TRONG NAM: %4d", n);
   f=fopen("D:\\temp\\SACH.DAT", "rb");
   while (!feof(f))
   {
    fread(&sach, sizeof(sach), 1, f);
    if (n==sach.ns)
    {
    d++;
    printf("\n%d%5s%50s%d%f", d, sach.ms, sach.ts,sach.ns,sach.gia);
    }
   }
   printf("\n Tong so sach xuat ban trong nam %4d la: %d", n, d);
   if (!d) printf("\n Khong co cuon sach nao xuat ban trong nam %d", n);
   fclose(f); getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Đây là code mình sửa lại, có nhiều lỗi sai nhỏ. Lỗi sai lớn là kích thước của mã số phải là 6 vì phải đề dành 1 ký tự làm ký tự kết thúc chuỗi.

  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <process.h>
  5.  
  6. void main()
  7. {
  8.     struct
  9.     {
  10.         char ms[6]; // chừa 1 ký tự để làm ký tự null
  11.         char ts[50];
  12.         int ns;
  13.         float gia;
  14.     } sach;
  15.  
  16.     float tg;
  17.     int n, d = 0;
  18.     FILE *f;
  19.     f = fopen("m:\\SACH.DAT", "wb");
  20.  
  21.     if (f == NULL)
  22.     {
  23.         printf("Khong truy cap dc file ");
  24.         getch();
  25.         exit(1);
  26.     }
  27.    
  28.     do
  29.     {
  30.         float tmp;
  31.        
  32.         printf("\n Nhap ma sach");fflush(stdin);gets(sach.ms);
  33.         if (strcmp(sach.ms, "###"))
  34.         {
  35.             printf("\n Nhap ten sach: ");fflush(stdin);gets(sach.ts);
  36.             printf("\n Nhap nam xuat ban: ");fflush(stdin);scanf("%d", &sach.ns);
  37.             printf("\n Nhap gia sach: "); fflush(stdin); scanf("%f", &tmp);
  38.             sach.gia = tmp;
  39.             fwrite(&sach, sizeof(sach), 1, f);
  40.         }
  41.  
  42.      }
  43.     while (strcmp(sach.ms, "###"));
  44.     fclose(f);
  45.  
  46.     printf("\n Nhap mot nam: ");scanf("%d", &n);
  47.     printf("\n DANH MUC SACH XUAT BAN TRONG NAM: %4d", n);
  48.     f=fopen("m:\\SACH.DAT", "rb");
  49.     while (!feof(f))
  50.     {
  51.         fread(&sach, sizeof(sach), 1, f);
  52.         if (n == sach.ns)
  53.         {
  54.             d++;
  55.             printf("\n%d %5s %50s %d %f", d, sach.ms, sach.ts,sach.ns,sach.gia);
  56.         }
  57.     }
  58.  
  59.     printf("\n Tong so sach xuat ban trong nam %4d la: %d", n, d);
  60.     if (!d)
  61.         printf("\n Khong co cuon sach nao xuat ban trong nam %d", n);
  62.    
  63.     fclose(f);
  64.     getch();
  65. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  Không để 1 ký tự NULL như vậy có giải quyết dc vấn đề không a. ?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Đây là cách làm khác mà ko cần phải nới rộng chiều dài trong struct :

  C++ Code:
  1.     while (!feof(f))
  2.     {
  3.         fread(&sach, sizeof(sach), 1, f);
  4.         if (n == sach.ns)
  5.         {
  6.             d++;
  7.             printf("\n%d %c%c%c%c%c %50s %d %f", d, sach.ms[0], sach.ms[1], sach.ms[2], sach.ms[3], sach.ms[4], sach.ts,sach.ns,sach.gia);
  8.         }
  9.     }
  10. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi meoconlongvang Xem bài viết
  Đây là cách làm khác mà ko cần phải nới rộng chiều dài trong struct :

  C++ Code:
  1.     while (!feof(f))
  2.     {
  3.         fread(&sach, sizeof(sach), 1, f);
  4.         if (n == sach.ns)
  5.         {
  6.             d++;
  7.             printf("\n%d %c%c%c%c%c %50s %d %f", d, sach.ms[0], sach.ms[1], sach.ms[2], sach.ms[3], sach.ms[4], sach.ts,sach.ns,sach.gia);
  8.         }
  9.     }
  10. }
  Thế sach.ms la` xâu gồm 10 ký tự thì chết hả bác . Còn cách nào khả thi không a. ?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Mặc định [question]struct có vấn đề

  xâu có nhiều ký tự thì chạy vòng for và in từng ký tự ra. Hoặc dùng hàm strcpy để chép nó vào một vùng nhớ khác có kích thước lớn hơn và in ra.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Các đề tài tương tự

 1. [Question] Get toàn bộ cookies của IE cho httpwebrequest
  Gửi bởi xiucoi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 03-10-2013, 11:37 AM
 2. [Question] Hỏi về hướng Code và Relationship SQL cho một chức năng nhỏ!
  Gửi bởi hoianboy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 13-09-2013, 08:53 PM
 3. kinh nghiệm của bạn có gì khi viết resume(not exp, it's question) :((
  Gửi bởi tomahutbui trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 29-11-2011, 09:37 PM
 4. [Question] Xin giúp về stdafx.h
  Gửi bởi newbie.blind trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-10-2010, 11:57 AM
 5. [VC6]Question: Làm sao để tạo một window full screen nhỉ ?
  Gửi bởi hieubm trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 22-01-2007, 10:14 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn