VinaGame cần tuyển:

1. QC tester
- QC thực hiện việc kiểm tra đảm bảo chất lượng đầu ra của game, làm việc một cách độc lập song song với quá trình phát triển game.
- Phát triển và xây dựng Test case, test procedures.
- Thực hiện việc test các hệ thống game dự lên Test case
- Quản lý các lỗi của hệ thống và report to PM và Project team
- Làm việc với các thành viên khác và tham gia các buổi review để đảm bảo các yêu cầu của dự án được thực hiện đúng
- Bằng kinh nghiệm của mình đóng vai trò người chơi phản hồi lại cho Project team về các nhận xét về gameplay của các game
- Đảm bảo việc code đúng theo tiêu chuẩn

Yêu cầu:
 Tốt nghiệp đại học về Tin học.
 Có kiến thức và kinh nghiệm tốt về phát triển game.
 Có kiến thức kỹ năng test
 Có khả năng phân tích và viết test report.
 Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
 Nói và viết Tiếng Anh tốt.
 Có khả năng làm việc nhóm tốt

2. 2D artist
- Thiết kế, phát triển đồ họa cho game và các yêu cầu về đồ họa khác.
- Thiết kế và phát triển tất cả các yêu cầu về đồ họa 2D của Game như Concept Art, Texture, GUI, …
- Am hiểu và đảm bảo các qui trình phát triển đồ họa trong dự án.
- Nhận xét và đánh giá các thiết kế đồ họa của các thành viên khác.
- Làm việc với các thành viên khác trong dự án để đảm bảo đồ họa được triển khai như thiết kế.
- Đảm bảo các công việc về đồ họa được giao trong dự án đúng tiến độ.

Yêu cầu:

 Tốt nghiệp đại học về đồ họa hoặc các nghành liên quan
 Có kiến thức tốt về thiết kế đồ họa
 Sử dụng tốt các công cụ phục vụ cho việc thiết kế như Photoshop, Illustrator, 3D Max..
 Có khả năng làm việc teamwork
 Nói và viết tiếng anh tốt.

3. Game Developer
- Thiết kế, phát triển và cài đặt các ứng dụng và game
- Thực hiện các công việc coding và đảm bảo các công việc liên quan đến coding được thực hiện đúng theo schedule dự án
- Xây dựng kiến trúc, giải pháp về kỹ thuật.
- Viết các tài liệu liên quan đến việc phát triển hệ thống theo yêu cầu của dự án.
- Phát triển các prototype để giúp Game Designer kiểm tra và thử nghiệm Gameplay.
- Làm việc với các thành viên khác và tham gia các buổi review để đảm bảo các yêu cầu của dự án được thực hiện đúng.

Yêu cầu:
 Tốt nghiệp đại học về Tin học.
 Có kiến thức và kinh nghiệm tốt về phát triển game.
 Am hiểu qui trình phát triển phần mềm / Game.
 Nói và viết Tiếng Anh tốt.
 Am hiểu và nắm bắt công nghệ nhanh.
 Có khả năng làm việc nhóm tốt

Các bạn quan tâm xin liên hệ: Mr Lâm, phòng nhân sự Cty VinaGame.
Mobile: 0987 888 581 hoặc email lamga2003@yahoo.com