Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 23 kết quả

Đề tài: Bài tập về chuẩn hóa chuỗi

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Nơi ở
  Tân ấp - Hà Nội
  Bài viết
  20

  Mặc định Bài tập về chuẩn hóa chuỗi

  Chào mọi người, mình có bài tập về chuẩn hóa chuỗi. Mong mọi người giúp đỡ. Không biết tại sao, tự dưng không cho code vào tag được, mong anh em thông cảm.

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <ctype.h>
  5. void chuanhoachuoi(char[]);//khai bao nguyen mau ham
  6. void main()
  7. {
  8.     char a[100];
  9.    printf("Nhap vao chuoi:");
  10.    gets(a);
  11.    chuanhoachuoi(a);
  12.    printf("%s",a);
  13.    getch();
  14. }
  15. void chuanhoachuoi(char a[])
  16. {
  17.    int i,j;
  18.    j=strlen(a);
  19.    printf("\nChuan duoc chuan hoa la:");
  20.    for(i=0;i<j;i++)
  21.     if(a[i]>=65&&a[i]<=90)  //kiem tra co phai la ky tu hoa
  22.         a[i]=a[i]+32;        //chuyen tat ca ve ky tu thuong
  23.    for(i=0;i<j;i++)
  24.     if(a[i]==' '&&a[i+1]==' ')  //muc dich la loai bo khoang trang
  25.         strcpy(&a[i],&a[i+1]);
  26.    for(i=0;i<j;i++)
  27.     if(a[i]==' ')
  28.         a[i+1]=toupper(a[i+1]);  //chuyen chu cai sau khoang trang thanh chu hoa
  29.          a[0]=a[0]-32;           //chuyen ky tu dau thanh chu hoa.
  30.    for(i=0;i<j;i++)
  31.     if((a[i]<65&&a[i]!=32)||a[i]>122||(a[i]>90&&a[i]<97)) //soa ky tu khong phai la chu cai trong chuoi.
  32.         strcpy(&a[i],&a[i+1]);
  33. }

  ở bài này, mình test với thu3 thì đúng, nhưng khi test với thu33 thì sai.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 06-02-2009 lúc 12:15 AM.
  Em còn nhớ hay em đã quên
  Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
  Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
  Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
  Sáng cho em vòm lá me xanh

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  với tiêu đề này thì mod nên cho vào thùng rác

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Nơi ở
  Tân ấp - Hà Nội
  Bài viết
  20

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi coder_gate Xem bài viết
  với tiêu đề này thì mod nên cho vào thùng rác
  Xin lỗi. Mình sửa lại phần tiêu đề là. Bài tập về chuẩn hóa chuỗi.
  Em còn nhớ hay em đã quên
  Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
  Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
  Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
  Sáng cho em vòm lá me xanh

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Xin lỗi. Mình sửa lại phần tiêu đề là. Bài tập về chuẩn hóa chuỗi.
  OK, đã edit. Xem hướng dẫn bỏ code vào tag code tại đây

  Hàm chuẩn hóa chuối còn lỗi nhiều lắm, đặc biệt là xóa kí tự trắng trong chỗi thế là k ổn.

  Nên dùng vòng while thay cho for bài bài toán linh hoạt hơn. Hiện còn thiếu xóa kí tự trắng dư ở đầu vào cuối chuỗi.

  Mình sẽ demo một vài cái để bạn tự sửa.

  Xóa kí tự trắng thừa.
  C Code:
  1. int n=strlen(a), i=1;
  2. while (a[i]!='\0')
  3. {
  4.      if (a[i] == ' ' && a[i+1] == ' ')
  5.      {
  6.           for (j=i+1; j<n-1; ++j) a[j]=a[j+1];
  7.           a[n-1]='\0';
  8.           n--;
  9.      }
  10.      else i++;
  11. }

  Tương tự với hàm xóa kí tự khác chữ cũng sai, sửa như hàm trên chỉ thay đổi điều kiện xóa.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  520

  đây là bài giải của mình
  bạn đã học qua Pascal chưa?? trong pascal có các hàm xử lý chuỗi rất hay mà C không có , bạn nên mô phỏng lại các hàm này và sử dụng chúng trong C , sẽ rất có ích.
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <ctype.h>
  5.  
  6. void chuanhoachuoi(char[]);//khai bao nguyen mau ham
  7. void strdelete(char *s,int vt,int sl);
  8. int main()
  9. {
  10.    char a[100];
  11.    
  12.    printf("Nhap vao chuoi:");
  13.    gets(a);
  14.    chuanhoachuoi(a);
  15.    printf("Chuoi sau chuan hoa:%s",a);
  16.    getch();
  17. }
  18.  
  19. void strdelete(char *s,int vt,int sl)
  20. {  
  21.     int n=strlen(s),i;
  22.     for (i=vt;i<=n-sl;++i)
  23.         s[i]=s[i+sl];
  24. }
  25. void chuanhoachuoi(char a[])
  26. {
  27.     int i;
  28.     while(a[strlen(a)-1]==' ')// xoa het cac ki tu trong o cuoi chuoi
  29.         a[strlen(a)-1]=0;
  30.     while(a[0]==' ')          //xoa het cac ki tu trong o dau chuoi
  31.         strdelete(a,0,1);
  32.     for(i=0;i<strlen(a);++i)
  33.         if((a[i]>=65)&&(a[i]<=90))  //kiem tra co phai la ky tu hoa
  34.             a[i]+=32;        //chuyen tat ca ve ky tu thuong
  35.  
  36.     i=0;
  37.     while(i<strlen(a))                //xoa hai ki tu trong lien tiep
  38.      if((a[i]==' ')&&(a[i+1]==' '))
  39.          strdelete(a,i,1);
  40.      else ++i;
  41.  
  42.    for(i=0;i<strlen(a);i++)
  43.     if(a[i]==' ')
  44.         a[i+1]-=32;  //chuyen chu cai sau khoang trang thanh chu hoa
  45.    
  46.    a[0]=toupper(a[0]);//chuyen chu cai dau tien thanh chu hoa
  47.      
  48.    
  49.     i=0;
  50.     while(i<strlen(a))    //xoa cac ki tu khong phai la chu cai
  51.     if((a[i]!=' ')&&(!isalpha(a[i])))
  52.         strdelete(a,i,1);
  53.      else ++i;
  54. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi quangnh89 : 07-02-2009 lúc 09:11 AM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Nơi ở
  Tân ấp - Hà Nội
  Bài viết
  20

  Mặc định Bài tập về chuẩn hóa chuỗi

  Thanks, nhưng bài của cậu cũng chưa đúng.
  Nếu test với chuỗi. thong235 manh567 quang 890
  Thì kết quả của cậu là: Thong5 Manh7 Quang0.
  Em còn nhớ hay em đã quên
  Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
  Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
  Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
  Sáng cho em vòm lá me xanh

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  bạn đã học qua Pascal chưa?? trong pascal có các hàm xử lý chuỗi rất hay mà C không có , bạn nên mô phỏng lại các hàm này và sử dụng chúng trong C , sẽ rất có ích.
  Tuy nhiên chuỗi của C khác Pascal một chút nên bạn phải chú ý, chuỗi của C là mảng char luôn có thêm một kí tự báo kết thúc chuỗi ở cuối chuỗi đó là '\0'.


  Xem qua cái này xem có ổn hơn không.
  C Code:
  1. void chuanhoachuoi(char a[])
  2. {
  3.     int n=strlen(a),i=n-1;
  4.     while(a[i]==' ')i--;  // xoa het cac ki tu trong o cuoi chuoi
  5.     a[i+1]='/0';
  6.  
  7.     i=0;
  8.     while(a[0]==' ')i++;          //xoa het cac ki tu trong o dau chuoi
  9.     strdelete(a,0,i-1);
  10.  
  11.     n=strlen(a);
  12.     for(i=0; i<n;++i)
  13.         if((a[i]>=65)&&(a[i]<=90))  //kiem tra co phai la ky tu hoa
  14.             a[i]+=32;        //chuyen tat ca ve ky tu thuong
  15.  
  16.     i=0;
  17.     while(i<strlen(a))                //xoa hai ki tu trong lien tiep
  18.      if((a[i]==' ')&&(a[i+1]==' '))
  19.          strdelete(a,i,1);
  20.      else ++i;
  21.  
  22.     n=strlen(a);
  23.    for(i=0; i<n; i++)
  24.     if(a[i]==' ')
  25.         a[i+1]-=32;  //chuyen chu cai sau khoang trang thanh chu hoa
  26.    
  27.    a[0]=toupper(a[0]);//chuyen chu cai dau tien thanh chu hoa
  28.    
  29.    i=0;
  30.    while (a[i]!='\0')        //xoa cac ki tu khong phai la chu cai
  31.    {
  32.         if((!isalpha(a[i]))&&(a[i]!=32))
  33.             strdelete(a,i,1);
  34.         else ++i;
  35.     }
  36. }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  520

  cái hàm strdelete của tớ có chức năng sau :
  xóa đi sl kí tự trong xâu s kể từ vị trí kí tự có chỉ số vt
  void strdelete(char *s,int vt,int sl);
  đoạn cuối chuơng trình đã sưa lại , bạn chạy thử xem ,
  ban đầu tớ nghĩ chuỗi chuẩn hóa không có các chữ số
  đoạn cuối trong hàm của tớ sửa thành
  Code:
  for(i=0;i<strlen(a);i++)    //xoa cac ki tu khong phai la chu cai
    {if(isalpha(a[i])||isdigit(a[i])||a[i]==' ') continue;
      strdelete(a,i,1);
      }

 9. #9
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Nơi ở
  Tân ấp - Hà Nội
  Bài viết
  20

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi quangnh89 Xem bài viết
  cái hàm strdelete của tớ có chức năng sau :
  xóa đi sl kí tự trong xâu s kể từ vị trí kí tự có chỉ số vt
  void strdelete(char *s,int vt,int sl);
  đoạn cuối chuơng trình đã sưa lại , bạn chạy thử xem ,
  ban đầu tớ nghĩ chuỗi chuẩn hóa không có các chữ số
  đoạn cuối trong hàm của tớ sửa thành
  Code:
  for(i=0;i<strlen(a);i++)    //xoa cac ki tu khong phai la chu cai
    {if(isalpha(a[i])||isdigit(a[i])||a[i]==' ') continue;
      strdelete(a,i,1);
      }
  Bài của bác vẫn chưa được, tớ test rồi. Bài của bác Quang hoàng cũng thế, bài của bác hoàng còn không chạy, bác bỏ đau mất cái hàm delete của em rồi
  Em còn nhớ hay em đã quên
  Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
  Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
  Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
  Sáng cho em vòm lá me xanh

 10. #10
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  205

  Thủe xem bài của mình có khá hơn không nhé, không biết có đáp ứng được nhu cầu của cậu không.

  Code:
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <ctype.h>
  main()
  {
  	char *a;
  	printf("\nNhap vao chuoi : ");gets(a);
  	for(int i=0;i<strlen(a);i++)
  	{
  		if(a[0]==' ')
  		{
  		for(int j=0;j<strlen(a);j++)
  			a[j]=a[j+1];
  		i--;
  		}
  		if(a[i]==' '&&a[i+1]==' ')
  		{
  			for(int j=i;j<strlen(a);j++)
  				a[j]=a[j+1];
  			i--;
  		}
  	}
  	for(i=0;i<strlen(a);i++)
  	{
  		if(i==0) a[0]=toupper(a[0]);
  		if(a[i]==' ') a[i+1]=toupper(a[i+1]);
  	}
  	printf("Chuoi moi la : ");puts(a);
  	getch();
  }

Các đề tài tương tự

 1. Chuẩn hóa chuỗi!!! Help
  Gửi bởi pato24193 trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 02-01-2013, 09:32 PM
 2. Bài tập C Có Chuẩn Hóa Chuỗi Xóa Tab Và Xuống Dòng ?
  Gửi bởi traipro_latuiday trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 31-12-2011, 01:26 PM
 3. Bài tập C thắc mắc về thuật toán chuẩn hóa chuỗi
  Gửi bởi behoclaptrinh1993 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 14-11-2011, 09:32 AM
 4. Bài tập C Tách và chuẩn hóa họ tên từ chuỗi
  Gửi bởi bachdev trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 02-11-2011, 08:16 AM
 5. Hỏi về chuẩn hóa chuỗi ký tự trong MFC (VC++)
  Gửi bởi huyfeng trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 14-10-2009, 02:42 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn