Một MuSeaSon4 vưa mới ra các các Mutizen việt nam

bắt đầu là phiên bản close beta trong 3 ngày từ 14h 6.2 >> 14h 8.2

Open sẽ bắt đầu vào 14h 9.2 với nhiều phần quà hấp dẫn

http://mu4u.net