Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 23 kết quả

Đề tài: cấp phát động cho mảng 1 chiều ( help me)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  21

  Mặc định cấp phát động cho mảng 1 chiều ( help me)

  Các pro chỉ dẫn dùm em :
  - Số là em viết chương trình...nhập và xuất,sapxep,...vv mảng 1 chiều như sau :
  --Ở đây em cấp phát động trong hàm main
  CÓ THỂ CHỈ DÙM EM CÁCH CẤP PHÁT ĐỘNG TRONG HÀM " NHẬP" DC KO?
  có thể thì giải thích kĩ dùm em ... mai em thi rùi hu hu...

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<malloc.h>
  3. #include<process.h>
  4. #include<math.h>
  5. #define Max 100
  6. void Nhap(long *a,int spt);// spt nhap trong ham main nen spt la 1 tham tri
  7. void Xuat(const long *a,int spt);
  8. void Doi(long &m,long &n);// dung tham bien kieu bi danh
  9. void Sapxep(long *a,int spt);
  10. double Tinhtong(long *a,int spt);
  11. // dung tra ve kieu double de ko bi tran so
  12. bool LASNT(long n);// cau e dung 2 ham
  13. void INSNT(const long *a,int spt);
  14. double TongSNT(const long *a,int spt);
  15. void main()
  16. {
  17.     long *msn;
  18.     int sopt;
  19.     do
  20.     {
  21.         printf("Hay nhap so phan tu mang tu 1 den %ld: ",Max);
  22.         scanf("%d",&sopt);
  23.     }
  24.     while(sopt<1||sopt>Max);
  25.  
  26. // cap phat dong cho bien msn
  27.  
  28.     msn=(long *)malloc(sopt*sizeof(long));
  29.  
  30. // Nhap mang msn
  31.  
  32.     printf("\n Nhap mang so nguyen:\n");
  33.     Nhap(msn,sopt);
  34.     printf("\n Mang da nhap");
  35.     Xuat(msn,sopt);
  36.  
  37.     //sap xep mang
  38.  
  39.     Sapxep(msn,sopt);
  40.     printf("\n mang da sap xep : ");
  41.     Xuat(msn,sopt);
  42.  
  43.     //tinh tong cac phan tu trong mang
  44.    
  45.     Tinhtong(msn,sopt);
  46.  
  47.     //in so nguyen to ra
  48.  
  49.     printf("cac so nguyen to trong mang:\n");
  50.     INSNT(msn,sopt);
  51.  
  52.     // in tong cua cac so nguyen to
  53.     printf("tong cac so nguyen to la %.0lf\n ",TongSNT(msn,sopt));
  54.  
  55.    
  56. }
  57. void Nhap(long *a,int spt)
  58. {
  59.     for(int i=0;i<spt;i++)
  60.     {
  61.         printf("Hay nhap vao mang thu %d: ",i+1);
  62.         scanf("%ld",&a[i]);
  63.     }
  64. }
  65. void Xuat(const long *a,int spt)
  66. {
  67.     for(int i=0;i<spt;i++)
  68.     printf("%ld ",a[i]);
  69. }
  70. void Doi(long &m,long &n)// bien kieu tham chieu
  71. {
  72.     long tamp=m;
  73.     m=n;
  74.     n=tamp;
  75. }
  76. void Sapxep(long *a,int spt)
  77. {
  78.     for(int i=0;i<spt-1;i++)
  79.         for(int j=i+1;j<spt;j++)
  80.             if(a[i]>a[j])
  81.                 Doi(a[i],a[j]);// can dc giai thich
  82. }
  83. double Tinhtong(long *a,int spt)
  84. {
  85.     double s=0;
  86.     for(int i=0;i<spt;i++)
  87.         s+=a[i];
  88.     printf("\n TOng la %.0lf\n",s);
  89.  
  90.     return s;
  91. }
  92. bool LASNT(long n)
  93. {
  94.     long i=2;
  95.     while(n%i!=0&&i<=sqrt(labs(n)))// phai dung ham labs ( ham tri tuyet doi)
  96.                                     //vi moi phan tu trong mang ta co the nhap vao 1 so am
  97.     i++;
  98.         if(i>sqrt(labs(n)))
  99.             return true;
  100.         else
  101.             return false;
  102.    
  103. }
  104. void INSNT(const long *a,int spt)
  105. {
  106.     for(int i=0;i<spt;i++)
  107.    
  108.         if(LASNT(a[i])&&a[i]!=0)
  109.             printf("\n so nguyen to la %ld\n ",a[i]);
  110.            
  111.    
  112. }
  113. double TongSNT(const long *a,int spt)
  114. {
  115.     double s=0;
  116.     for(int i=0;i<spt;i++)
  117.         if(LASNT(a[i]))
  118.             s+=a[i];
  119.         return s;
  120. }


  Nhớ đưa code vào tag và không được post 2 bài giống nhau
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meoconlongvang : 08-02-2009 lúc 10:48 PM. Lý do: Nhắc nhở

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  4

  Tớ sửa khai báo hàm nhập:

  C++ Code:
  1. void Nhap(long [COLOR="Red"]*&a,[/COLOR]int spt);// spt nhap trong ham main nen spt la 1 tham tri
  2. Bỏ dòng sau trong hàm main:
  3. [COLOR="Red"]msn=(long *)malloc(sopt*sizeof(long));[/COLOR]
  4. Sửa hàm nhập (ở phần thực hiện hàm)
  5. void Nhap(long [COLOR="Red"]*&a[/COLOR],int spt)
  6. {
  7. [COLOR="Red"]a=(long *)malloc(spt*sizeof(long));[/COLOR]
  8. for(int i=0;i<spt;i++)
  9. {
  10. printf("Hay nhap vao mang thu %d: ",i+1);
  11. scanf("%ld",&a[i]);
  12. }

  Thế là lại chạy được như ban đầu bạn làm
  Giải thích:
  Bạn khai báo hàm nhập như sau:
  void Nhap(long *a,int spt);
  và gọi nó thế này:
  Nhap(msn,sopt);
  Thì nếu cấp phát động trong phần hàm nhập, nó cũng sẽ tạo ra một mảng động và nhập phần tử vào, nhưng khi kết thúc hàm nhập, con trỏ a được giải phóng và cả mảng động cũng đi theo nó luôn
  Thế nên sửa lại chút như trên là lại chạy được

  Chả biết tớ sửa lại có đúng ý bạn định hỏi hay không?
  Có gì mail cho tớ nhé: cfamfet@gmail.com
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meoconlongvang : 08-02-2009 lúc 10:49 PM. Lý do: Đưa code vào tag

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Nhớ bọc code vào tag nha 2 sếp
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  21

  Nhân tiện mình xin hỏi các pro :
  - giải thích dùm tại sao khi chuyền tham số cho biến con trỏ ta đưa dấu & vào phía trc tham số đó ( còn khi dùng tham chiếu lại ko thêm dấu &)

  -Vd: long *n thì n là địa chỉ rùi sao mà phải thêm dấu địa chỉ zo phía trc nhỉ

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Nhân tiện mình xin hỏi các pro :
  - giải thích dùm tại sao khi chuyền tham số cho biến con trỏ ta đưa dấu & vào phía trc tham số đó ( còn khi dùng tham chiếu lại ko thêm dấu &)

  -Vd: long *n thì n là địa chỉ rùi sao mà phải thêm dấu địa chỉ zo phía trc nhỉ
  Truyền tham biến sử dụng dấu &, vốn thực chất dấu & là phép lấy địa chỉ.
  Khi thao tác trực tiếp với địa chỉ thực của biến thì những thay đổi khi thực hiện chương trình đối với biến được giữ nguyên.

  Ở đây C và C++ có 2 cách truyền tham biến khác nhau:
  - C dùng con trỏ trỏ tới địa chỉ thật của biến, mà bản chất biến con trỏ là chứa địa chỉ nên khi gọi chương chình con ở chương chình chính ta phải thêm & trước biến khác biến con trỏ.
  - C++ dùng tham chiếu &x tức địa chỉ của biến x, vậy ở hàm main ta chỉ cần gọi chương trình con với x là đủ.

  -Vd: long *n thì n là địa chỉ rùi sao mà phải thêm dấu địa chỉ zo phía trc nhỉ
  Cái đó bạn hiểu như này nhé long* n; vậy n là biến con trỏ kiểu long* và long* là kiểu địa chỉ của một vùng nhớ khác mang kiểu long.

  Có vẻ khó hiểu đấy, bạn đọc kĩ nhé!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  10

  Mặc định cấp phát động cho mảng 1 chiều ( help me)

  code của bạn sửa để chạy đúng thì phải như thế này:(mình đã fix theo ý kiến của bạn,sorry,đã sửa)
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<malloc.h>
  #include<process.h>
  #include<math.h>
  //#define Max 10
  void Nhap(long *a,int spt);// spt nhap trong ham main nen spt la 1 tham tri
  void Xuat(const long *a,int spt);
  void Doi(long &m,long &n);// dung tham bien kieu bi danh
  void Sapxep(long *a,int spt);
  double Tinhtong(long *a,int spt);
  // dung tra ve kieu double de ko bi tran so
  bool LASNT(long n);// cau e dung 2 ham
  void INSNT(const long *a,int spt);
  double TongSNT(const long *a,int spt);
  void main()
  {
      
  long *msn;
      
  int sopt;
      
  /*do
      {
          printf("Hay nhap so phan tu mang tu 1 den %ld: ",Max);
          scanf("%d",&sopt);
      }
      while(sopt<1||sopt>Max);*/

  // Nhap mang msn

      
  printf("\n Nhap mang so nguyen:\n");
      
  printf("\nNhap so phan tu:");
      
  scanf("%d",&sopt);
      
  msn=(long *)malloc(sopt*sizeof(long));
      
  Nhap(msn,sopt);
      
  printf("\n Mang da nhap");
      
  Xuat(msn,sopt);

      
  //sap xep mang

      
  Sapxep(msn,sopt);
      
  printf("\n mang da sap xep : ");
      
  Xuat(msn,sopt);

      
  //tinh tong cac phan tu trong mang
     
      
  Tinhtong(msn,sopt);

      
  //in so nguyen to ra

      
  printf("cac so nguyen to trong mang:\n");
      
  INSNT(msn,sopt);

      
  // in tong cua cac so nguyen to
      
  printf("tong cac so nguyen to la %.0lf\n ",TongSNT(msn,sopt));
      
  delete msn;
  }
  void Nhap(long *a,int spt)
  {
      
  //a=(long *)malloc(spt*sizeof(long));

      
  for(int i=0;i<spt;i++)
      {
          
  printf("Hay nhap vao mang thu %d: ",i+1);
          
  scanf("%ld",&a[i]);
      }
  }
  void Xuat(const long *a,int spt)
  {
      for(
  int i=0;i<spt;i++)
      
  printf("%ld ",a[i]);
  }
  void Doi(long &m,long &n)// bien kieu tham chieu
  {
      
  long tamp=m;
      
  m=n;
      
  n=tamp;
  }
  void Sapxep(long *a,int spt)
  {
      for(
  int i=0;i<spt-1;i++)
          for(
  int j=i+1;j<spt;j++)
              if(
  a[i]>a[j])
                  
  Doi(a[i],a[j]);// can dc giai thich
  }
  double Tinhtong(long *a,int spt)
  {
      
  double s=0;
      for(
  int i=0;i<spt;i++)
          
  s+=a[i];
      
  printf("\n TOng la %.0lf\n",s);

      return 
  s;
  }
  bool LASNT(long n)
  {
      
  long i=2;
      while(
  n%i!=&& i<=sqrt((double)labs(n)))
      {
  // phai dung ham labs ( ham tri tuyet doi)
                                      //vi moi phan tu trong mang ta co the nhap vao 1 so am
          
  i++;
          if(
  i>sqrt((double)labs(n)))
              return 
  true;
          else
              return 
  false;
      }
     
  }
  void INSNT(const long *a,int spt)
  {
      for(
  int i=0;i<spt;i++)
     
          if(
  LASNT(a[i])&&a[i]!=0)
              
  printf("\n so nguyen to la %ld\n ",a[i]);
             
     
  }
  double TongSNT(const long *a,int spt)
  {
      
  double s=0;
      for(
  int i=0;i<spt;i++)
          if(
  LASNT(a[i]))
              
  s+=a[i];
          return 
  s;

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nntn : 09-02-2009 lúc 08:38 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  21

  mình nhớ - mảng chỉ có 2 cách khai báo thui mà:
  - kiểu con trỏ *a
  -kiểu tham chiếu &a
  --- Kiểu bạn đưa ra mình ko tài nào hiểu dc
  Bạn giải thích dùm mình đi cám ơn nhiều

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  10

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi chickencake1 Xem bài viết
  mình nhớ - mảng chỉ có 2 cách khai báo thui mà:
  - kiểu con trỏ *a
  -kiểu tham chiếu &a
  --- Kiểu bạn đưa ra mình ko tài nào hiểu dc
  Bạn giải thích dùm mình đi cám ơn nhiều
  đã fix,mình nhầm

 9. #9
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  mình nhớ - mảng chỉ có 2 cách khai báo thui mà:
  - kiểu con trỏ *a
  -kiểu tham chiếu &a
  --- Kiểu bạn đưa ra mình ko tài nào hiểu dc
  Mảng chỉ có một cách khai báo
  - Mảng 1 chiều a[MAX]
  - Mảng nhiều chiều a[MAX][MAX][MAX]...[MAX]

  Con trỏ thì có 2 loại, biến con trỏ cái bạn ghi ở trên có kí hiệu *, con trỏ hằng mà tên gọi khác của nó là mảng có kí hiệu []

  Bạn cần học qua lý thuyết cơ bản mới có thể giải thích bạn hiểu được.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  21

  í lộn:mảng có 2 cách khai báo đó là :
  - kiểu con trỏ *a
  và kiểu tượng trưng []
  thanks các bạn nhiều nha

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-04-2013, 09:46 AM
 2. Lỗi: bố cục trang web tự tăng theo chiều ngang khi chiều cao thay đổi
  Gửi bởi tuanngocpt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-03-2013, 11:25 PM
 3. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-04-2012, 09:43 PM
 4. Cách truyền mang 1 chiều cho hàm bài con trỏ và mảng một chiều ai có thể giải thích giúp mình
  Gửi bởi biencute trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 21-03-2012, 09:00 AM
 5. Lời giải bài tập: Chuỗi Ký tự, mảng số nguyên 1 chiều, mảng 2 chiều, tạo Menu
  Gửi bởi xuanngoc trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-10-2011, 01:17 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn