Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Chuỗi và Mảng . . .(error)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  0

  Exclamation Chuỗi và Mảng . . .(error)

  hizz..e khong biet error cho nao ma nhap tung mang hem duoc huhu,may a xem chỉ hộ e zoi
  Code:
  //nhap 1 mang 1chieu gom 1000 ptu.
  //tinh tong phan tu lon nhat va nho nhat
  //tong phan tu cua mang la chan hay le
  //nhap chi so k tu bphim.hay xoa phan tu thu a[k] cua mang.in kqua sau khi xoa
  
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  void nhap(int a[1000],int n)
  {
   for(int i=0;i<n;i++)
    printf(" Nhap a[%]:",i);scanf("%d",&a[i]);
  }
  void SLN(int a[1000],int n)
  {
   int max;
   max=a[0];
   for(int i=1;i<n;i++)
   if(max<a[i])
   max=a[i];
  }
  void SNN(int a[1000],int n)
  {
   int min;
   min=a[0];
   for(int i=1;i<n;i++)
   if(min>a[i])
   min=a[i];
  }
  void tongchanle(int a[1000],int n)
  {
   int tong;
   tong=a[0];
   for(int i=1;i<n;i++)
    {
    tong=tong+a[i];
    }
   if(tong%2==0) printf(" tong cac phan tu cua mang la so chan");
   else printf("tong cac phan tu cua mang la so le");
  }
  //cau cuoi hong biet lam cac a jup do jum hizz,e la chicken C
  
  void main()
  {
   clrscr();
   int a[1000];
   int min,max,tong,n,i;
   printf("nhap n=");scanf(" %d",&n);
   printf("Nhap vao cac phan tu cua mang");
   nhap(a,n);
   SLN(a,n);
   SNN(a,n);
   printf(" tong phan tu lon nhat va nho nhat la:%d",min+max);
   tongchanle(a,n);
   getch();
  }  hizz bai nay báo 3loi nhung e ko biet sưa thế nào . . . a chị giúp e
  Code:
  //chuong trinh nhap vao 1 chuoi..chuyen cac chu cai dau tien thanh chu hoa
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <ctype.h>
  
  void main()
  {
   clrscr();
   char chuoi[200],*s;
   printf(" Nhap chuoi:");gets(chuoi);
   s=toupper(chuoi);
   printf(" chuoi sau khi thay doi:");puts(s);
   getch();
  }
  tiện đây cho em hỏi luôn,tai sao cú pháp 1 hàm là: char *strupr(char *s) nhưng khi use thì lạ khác(tại sao cú pháp như vậy mà mình không dùng như vậy luôn cho dễ hiểu mí a) ví dụ
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  int main()
  {
  char Chuoi[255],*s; //----khác nè :(,
  printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi);
  s=strupr(Chuoi) ;//----khác nè (:-)?? 
  printf(“Chuoi chu hoa: ”);puts(s);
  getch();
  return 0;
  }
  Vì teacher dạy trên trường toàn bảo e tự học nên e không biết hizzz,mong mấy a chị giúp giùm... thanks

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Lần sau đừng có spam nhiều bài post giống nhau, kẻo sẽ bị del tất đấy.

  Bài đầu tiên của bạn
  C Code:
  1. //nhap 1 mang 1chieu gom 1000 ptu.
  2. //tinh tong phan tu lon nhat va nho nhat
  3. //tong phan tu cua mang la chan hay le
  4. //nhap chi so k tu bphim.hay xoa phan tu thu a[k] cua mang.in kqua sau khi xoa
  5.  
  6. #include <stdio.h>
  7. #include <conio.h>
  8. #include <string.h>
  9. void nhap(int a[1000],int n)
  10. {
  11.  for(int i=0;i<n;i++)          //////////
  12.  {
  13.    printf(" Nhap a[%d]:",i+1);
  14.    scanf("%d",&a[i]);
  15.  }
  16. }
  17.  
  18. int SLN(int a[1000],int n) //////
  19. {
  20.  int max;
  21.  max=a[0];
  22.  for(int i=1;i<n;i++)
  23.    if(max<a[i]) max=a[i];
  24.  return max;
  25. }
  26.  
  27. int SNN(int a[1000],int n)    /////////
  28. {
  29.  int min;
  30.  min=a[0];
  31.  for(int i=1;i<n;i++)
  32.    if(min>a[i]) min=a[i];
  33.  return min;
  34. }
  35.  
  36. void tongchanle(int a[1000],int n) //cai nay hinh nhu hieu nham dau bai
  37. {                                  //chac tinh tong cac so chan, tong cac so le
  38.  int tong;
  39.  tong=a[0];
  40.  for(int i=1;i<n;i++)
  41.    {
  42.    tong=tong+a[i];
  43.    }
  44.  if(tong%2==0) printf(" tong cac phan tu cua mang la so chan");
  45.  else printf("tong cac phan tu cua mang la so le");
  46. }
  47.  
  48. //nhap chi so k tu bphim.hay xoa phan tu thu a[k] cua mang.in kqua sau khi xoa
  49. void DeletePos(int a[], int *n)
  50. {
  51.     int k;
  52.     do
  53.     {
  54.         printf(" - Enter the position you want to delete: ");
  55.         scanf("%d",&k);
  56.     }while (k<1 || k>*n);
  57.     printf("DELETING...\n");
  58.     for (int i=k-1; i<*n-1; ++i)
  59.     {
  60.         a[i]=a[i+1];
  61.     }
  62.     (*n)--;
  63. }
  64.  
  65. void Xuat(int a[], int n)
  66. {
  67.     printf("\n");
  68.     for (int i=0; i<n; ++i)
  69.         printf("%d  ",a[i]);
  70.     printf("\n");
  71. }
  72.  
  73. int main()
  74. {
  75.   //clrscr();
  76.   int a[1000];
  77.   int min,max,tong,n,i;
  78.   printf("nhap n=");scanf(" %d",&n);
  79.   printf("Nhap vao cac phan tu cua mang\n");
  80.   nhap(a,n);
  81.   Xuat(a,n);
  82.   printf("\n");
  83.   max = SLN(a,n);
  84.   min = SNN(a,n);
  85.   printf(" tong phan tu lon nhat va nho nhat la:%d",min+max);
  86.   printf("\n");
  87.   tongchanle(a,n);
  88.   printf("\n");
  89.   DeletePos(a,&n);
  90.   Xuat(a,n);
  91.   getch();
  92. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 11-02-2009 lúc 04:31 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Chú ý nếu dùng con trỏ thì cần cấp phát bộ nhớ cho nó. toupper() dùng cho 1 kí tự chứ không phải cả chuỗi. Còn strupr thì dùng với cả chuỗi.
  C Code:
  1. //chuong trinh nhap vao 1 chuoi..chuyen cac chu cai dau tien thanh chu hoa
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <conio.h>
  4. #include <string.h>
  5. #include <ctype.h>
  6. #include <stdlib.h> // or  alloc.h
  7.  
  8. int main()
  9. {
  10.   //clrscr();
  11.   char chuoi[200],*s;
  12.   printf(" Nhap chuoi:");gets(chuoi);
  13.   int n=strlen(chuoi);
  14.   s = (char*) malloc (n*sizeof(char));
  15.   for (int i=0; i<n; ++i)
  16.     s[i]=toupper(chuoi[i]);
  17.   printf(" chuoi sau khi thay doi:");puts(s);
  18.   getch();
  19. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  0

  ^^! e spam nhầm í mà
  câu í đúng đó a. . .Hãy cho biết tổng các phần tử của mảng là số chẵn hay số lẽ
  ...thanks a nhiều.. . .nhưng hàm delete a viết e hem hiểu...hizz chắc e phải học thêm thoy ^^ mong a giúp đỡ nhiều

Các đề tài tương tự

 1. Up web c#.net lên somee bị lỗi HTTP Error 500.22 - Internal Server Error, sửa thế nào?
  Gửi bởi dinale trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 29-01-2013, 10:41 PM
 2. Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 21-09-2012, 12:36 PM
 3. Lỗi "Error: status code 500. I/O Error: Error #2038"
  Gửi bởi phucduan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-03-2012, 11:17 AM
 4. Mã nguồn C Lỗi Lỗi "syntax error before numeric constant" trong code sắp xếp chuỗi mảng 2 chiều?
  Gửi bởi levandan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 15-04-2011, 11:43 PM
 5. Error 1 fatal error LNK1000: Internal error during IncrBuildImage?
  Gửi bởi nthung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-11-2010, 09:22 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn