vô tình lang thang google pete kiếm được cái này hay, share cho mọi người tham khảo
Code:
http://www.scottklarr.com/tag/cheat-sheets/