Mình chưa hiểu rõ cách thức khai báo, nhập dữ liệu và truy nhập trong mảng đa chiều.
hình như trong MFC là CArray, nhưng không hiểu.
mong các bạn giúp đỡ.
bạn nào có Project mẫu hay tài liệu cho mình xin tham khảo với ???
thanks