Em là sinh viên,gần cuối rồi hết tiền không còn tiền đẻ mua sách của thầy phạm hữu khanh.vậy anh nào có bản ebook C# 2005 lập trinh cở dữ liệu của thầy phạm hữu khang thi up lên cho em xin.
Thanks các bác