Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài tập tính ma trận | Code tính toán ma trận

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  56

  Mặc định Bài tập tính ma trận | Code tính toán ma trận

  ai coi dum em bài tập ma trận này sai chỗ nào sao ma lúc nhập bất cứ số nào nó cũng ra 0 hết ai biết chỉ dùm em cái
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4. #define MAX 20
  5. int n;
  6. //khai bao pro
  7. void input(float);
  8. //viet ham input
  9. float input(float a[][MAX])
  10. {
  11.     int i,j;
  12. for(i=0;i<n;i++)
  13.     for(j=0;j<n;j++)
  14.     {
  15.         printf("Nhap vao so thu [%d][%d]: ",i+1,j+1);
  16.         scanf("%f" , & a[i][j]);
  17.     }
  18. }
  19.  
  20.  
  21.     //khai bao in 2 chiu
  22. void output(float);
  23.     //vioet ha,m in ra 2 chiu
  24. void output(float a[][MAX])
  25.     {
  26.         int i,j;
  27.     for(i=0;i<n;i++)
  28.     {
  29.     for(j=0;j<n;j++)
  30.    
  31.    
  32.         printf("%d ",a[i][j]);
  33.         printf("\n");
  34.     }
  35. }
  36.     //khai bao ham + mang 2 chiu
  37.     void sum(float,float,float);
  38.     //viet ham sum
  39.    
  40.     void sum(float a[][MAX],float b[][MAX],float c[][MAX])
  41.     {
  42.         int i,j;
  43.         for(i=0;i<n;i++)
  44.         for(j=0;j<n;j++)
  45.         c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
  46.     }
  47.      
  48.    
  49.     //khai bao ham max
  50.     float max(float);
  51.     //viet ham m   
  52.     float max(float a[][MAX])
  53.     {
  54.         float fmax;
  55.         int i,j;
  56.         fmax=a[0][0];
  57.         for(i=0;i<n;i++)
  58.        
  59.         for(j=0;j<n;j++)
  60.             if(fmax<a[i][j])
  61.             fmax= a[i][j];
  62.             return fmax;
  63.     }
  64.     int main(void)
  65.     {
  66.         float a[MAX][MAX],b[MAX][MAX],c[MAX][MAX];
  67.         printf("NHap vao cap ma tran: ");
  68.         scanf("%d",&n);
  69.         printf("Nhap leiu ma tran a: \n");
  70.         input(a);
  71.         printf("Nhap leiu ma tran b: \n");
  72.         input(b);
  73.        
  74.         sum(a,b,c);
  75.         printf("Ma tran a: \n");
  76.         output(a);
  77.         printf("Ma tran b: \n");
  78.         output(b);
  79.         printf("Ma tran c: \n");
  80.         output(c); 
  81.         printf("So lon nhat cua ma tran c la: %d\n",max(c));
  82.         getch();
  83.     }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  15

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4. #define MAX 20
  5. int n;
  6. //khai bao pro
  7. void input(float);
  8. //viet ham input
  9. void input(float a[][MAX])
  10. {
  11. int i,j;
  12. for(i=0;i<n;i++)
  13.   for(j=0;j<n;j++)
  14.   {
  15.     printf("Nhap vao so phan tu a[%d][%d]: ",i+1,j+1);
  16.     scanf("%f" , & a[i][j]);
  17.    }
  18.    return;
  19. }
  20.  
  21.  
  22. //khai bao in 2 chiu
  23. void output(float);
  24. //vioet ha,m in ra 2 chiu
  25. void output(float a[][MAX])
  26. {
  27. int i,j;
  28.   for(i=0;i<n;i++)
  29.   {
  30.      for(j=0;j<n;j++)
  31.       printf("%3.1f ",a[i][j]);   // %f chứ sao lại %d----?sai là phai
  32.       printf("\n");
  33.   }
  34.   return;
  35. }
  36. //khai bao ham + mang 2 chiu
  37. void sum(float,float,float);
  38. //viet ham sum
  39.  
  40. void sum(float a[][MAX],float b[][MAX],float c[][MAX])
  41. {
  42.   int i,j;
  43.      for(i=0;i<n;i++)
  44.         for(j=0;j<n;j++)
  45.            c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
  46.  }
  47.  
  48.  
  49. //khai bao ham max
  50. float max(float);
  51. //viet ham m
  52. float max(float a[][MAX])
  53. {
  54.     float fmax;
  55.     int i,j;
  56.     fmax=a[0][0];
  57.     for(i=0;i<n;i++)
  58.         for(j=0;j<n;j++)
  59.          if(fmax<a[i][j])
  60.            fmax= a[i][j];
  61.    return fmax;
  62. }
  63. int main()
  64. {
  65. float a[MAX][MAX],b[MAX][MAX],c[MAX][MAX];
  66. printf("NHap vao cap ma tran: ");
  67. scanf("%d",&n);
  68. printf("Nhap leiu ma tran a: \n");
  69. input(a);
  70. printf("Nhap leiu ma tran b: \n");
  71. input(b);
  72. sum(a,b,c);
  73. printf("Ma tran a: \n");
  74. output(a);
  75. printf("Ma tran b: \n");
  76. output(b);
  77. printf("Ma tran c: \n");
  78. output(c);
  79. printf("So lon nhat cua ma tran c la: %3.1f\n",max(c));  // max(c) là float chứ ông bạn %d chả sai
  80. getch();
  81. }
  bài của bạn chỉ lỗi do ko để ý thôi !!!!D
  lần sau làm bài cho cẩn thận!và nhớ cho code vào quote nhé ko là bị remove đấy

Các đề tài tương tự

 1. Lỗi code cấp phát động và nhân ma trận
  Gửi bởi lamkd1992 trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-05-2013, 10:57 AM
 2. Code cộng, trừ, nhân, chia ma trận bằng C++. Chọn cộng ma trận thì bị out?
  Gửi bởi VanDK90 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 18-10-2010, 05:53 PM
 3. code xử lý ma trận 2 chiều! giúp sửa code
  Gửi bởi superworm711 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 25-02-2009, 03:38 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn