Anh em có thể cho mình biết cách tạo Bộ cài cho 1 phần mềm bằng MFC như thế nào vậy ,cách tạo nó trên Menu Start như thế nào