Em đang làm 1 test nhỏ là khi đi chuyển mouse vào vùng dialog(dự án của em dùng wizad là base dialog) thì mouse sẽ thay đổi.Em đã tại icon cho mouse,nhưng ko biết dùng mesage gì và dùng như thế nào để change icon mouse khi nó vào vùng dialog.
Mong các cao thủ xin chỉ giáo !!!