Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Sửa đoạn code giải phương trình bậc 2

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  6

  Thumbs down Sửa đoạn code giải phương trình bậc 2

  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<iostream.h>
  3. #include<math.h>
  4.  
  5.  void main()
  6. {
  7.    clrscr();
  8.     float iy,ix,ia,ib,ic,idelta,ix1,ix2;
  9.    cout<<" Giai phuong trinh TRUNG PHUONG ";
  10.    cout<<"\n\n";
  11.    cout<<"\n moi ban nhap gia tri A:\t";cin>>ia;
  12.    cout<<"\n moi ban nhap gia tri B:\t";cin>>ib;
  13.    cout<<"\n moi ban nhap gia tri C:\t";cin>>ic;
  14.    iy=(ix*ix);
  15.    ix1=pow(((-ib+pow(idelta,1/2))/2*ia),1/2);
  16.    ix2=pow(((-ib-pow(idelta,1/2))/2*ia),1/2);
  17.    idelta=((ib*ib)-4(ia*ic));
  18.    if(ia==0)
  19.       if(ic==0)
  20.        if(ib!=0)
  21.        cout<<"PT vo so nghiem";
  22.        else
  23.        cout<<"PT vo nghiem ";
  24.       else
  25.        cout<<" PT co nghiem x=";<<pow((-ic/ia),(1/2));
  26.  
  27.    if(idelta>=0)
  28.       if(idelta==0)
  29.        cout<<" PT co nghiem x= ";<<pow((-ic/2*ia),(1/2));
  30.  
  31.  
  32.       else
  33.        cout<<"PT co nghiem x1 :";<<pow((-ib+pow(idelta,1/2))/2*ia);
  34.  
  35.    else
  36.    cout<<" PT vo nghiem";
  37.  
  38.    getch();
  39.  
  40.  
  41.    }

  Đề bài là giải PT trùng phương. AX^4+BX^2+C=0.

  Mình mới được học C++ 3 hôm. cho nên ko hiểu hết các câu báo lỗi, Mọi người giúp được mình thì tốt quá/

  Bạn đặt lại tên tiêu đề cho có ý nghĩa nha, "giúp mình với" là phạm quy đó
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meoconlongvang : 03-03-2009 lúc 10:49 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  HCMC
  Bài viết
  251

  Sửa qua như thế này.Bạn mới học nên học qua về các lệnh cơ bản đã nhé.
  C++ Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<iostream.h>
  3. #include<math.h>
  4.  
  5. void main()
  6. {
  7. //clrscr();
  8. float iy,ix,ia,ib,ic,idelta,ix1,ix2;
  9. cout<<" Giai phuong trinh TRUNG PHUONG ";
  10. cout<<"\n\n";
  11. cout<<"\n moi ban nhap gia tri A:\t";cin>>ia;
  12. cout<<"\n moi ban nhap gia tri B:\t";cin>>ib;
  13. cout<<"\n moi ban nhap gia tri C:\t";cin>>ic;
  14. iy=(ix*ix);
  15. idelta=(ib*ib)-4*(ia*ic);         ////
  16. ix1=(float)pow(((-ib+pow(idelta,1/2))/2*ia),1/2);
  17. ix2=(float)pow(((-ib-pow(idelta,1/2))/2*ia),1/2);    
  18.  
  19. if(ia==0)
  20. if(ic==0)
  21. if(ib!=0)
  22. cout<<"PT vo so nghiem";
  23. else
  24. cout<<"PT vo nghiem ";
  25. else
  26. cout<<" PT co nghiem x="<<pow((-ic/ia),(1/2));            /////
  27.  
  28. if(idelta>=0)
  29. if(idelta==0)
  30. cout<<" PT co nghiem x= "<<pow((-ic/2*ia),(1/2));        ////
  31.  
  32.  
  33. else
  34. cout<<"PT co nghiem x1 :"<<(-ib+pow(idelta,1/2))/2*ia;   /////
  35.  
  36. else
  37. cout<<" PT vo nghiem";
  38.  
  39. getch();
  40.  
  41.  
  42. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meoconlongvang : 04-03-2009 lúc 10:37 AM.
  C++ Code:
  1. for(;;){cout<<"Busy"<<endl;}
  2. system("cls");
  Hãy ủng hộ cho quỹ phát triển cộng đồng C Việt
  http://congdongcviet.com/quyphattrien-congdongcviet.cpp

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Bạn sửa lại như thế này :

  C++ Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<iostream.h>
  3. #include<math.h>
  4.  
  5. void main()
  6. {
  7.     clrscr();
  8.     double iy,ix = 0,ia,ib,ic,idelta = 0,ix1,ix2;
  9.    
  10.     cout<<" Giai phuong trinh TRUNG PHUONG ";
  11.     cout<<"\n\n";
  12.     cout<<"\n moi ban nhap gia tri A:\t";cin>>ia;
  13.     cout<<"\n moi ban nhap gia tri B:\t";cin>>ib;
  14.     cout<<"\n moi ban nhap gia tri C:\t";cin>>ic;
  15.  
  16.     iy=(ix*ix);
  17.     ix1 = pow(((-ib+pow(idelta,1/2))/2*ia),1/2);
  18.     ix2 = pow(((-ib-pow(idelta,1/2))/2*ia),1/2);
  19.     idelta = ((ib*ib)-4*(ia*ic));
  20.    
  21.     if(ia==0)
  22.     {
  23.         if(ic==0)
  24.             if(ib!=0)
  25.                 cout<<"PT vo so nghiem";
  26.             else
  27.                 cout<<"PT vo nghiem ";
  28.         else
  29.             cout<<" PT co nghiem x="<<pow((-ic/ia),(1/2));
  30.     }
  31.     else
  32.     {
  33.         if(idelta >= 0)
  34.             if (idelta==0)
  35.                 cout<<" PT co nghiem x= "<<pow((-ic/2*ia),(1/2));
  36.             else
  37.                 cout<<"PT co nghiem x1 :"<<(-ib / (2*ia));
  38.         else
  39.             cout<<" PT vo nghiem";
  40.  
  41.         getch();
  42.     }
  43. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meoconlongvang : 04-03-2009 lúc 10:37 AM.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  6

  Sao mình ko nhìn thấy đoạn Code của bạn meocon va thienthan .

  Mình phải nhấn Trích dẫn thì mới thấy đoạn code của các bạn.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi clacaigi : 04-03-2009 lúc 08:06 AM. Lý do: chỉnh sửa

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi clacaigi Xem bài viết
  Sao mình ko nhìn thấy đoạn Code của bạn meocon va thienthan .

  Mình phải nhấn Trích dẫn thì mới thấy đoạn code của các bạn.
  Mình đã sửa lại rồi đó.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  6

  Mặc định Sửa đoạn code giải phương trình bậc 2

  cảm ơn bạn, nhưng mình coppy đoạn code của bạn vào notepad -> rename *.CPP , rồi mở bằng C++ thì bị có khoảng cách ở mỗi ký tự là sao nhỉ, bạn biết ko.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi thienthan34 Xem bài viết
  Sửa qua như thế này.Bạn mới học nên học qua về các lệnh cơ bản đã nhé.
  C++ Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<iostream.h>
  3. #include<math.h>
  4.  
  5. void main()
  6. {
  7. //clrscr();
  8. float iy,ix,ia,ib,ic,idelta,ix1,ix2;
  9. cout<<" Giai phuong trinh TRUNG PHUONG ";
  10. cout<<"\n\n";
  11. cout<<"\n moi ban nhap gia tri A:\t";cin>>ia;
  12. cout<<"\n moi ban nhap gia tri B:\t";cin>>ib;
  13. cout<<"\n moi ban nhap gia tri C:\t";cin>>ic;
  14. iy=(ix*ix);
  15. idelta=(ib*ib)-4*(ia*ic);         ////
  16. ix1=(float)pow(((-ib+pow(idelta,1/2))/2*ia),1/2);
  17. ix2=(float)pow(((-ib-pow(idelta,1/2))/2*ia),1/2);    
  18.  
  19. if(ia==0)
  20. if(ic==0)
  21. if(ib!=0)
  22. cout<<"PT vo so nghiem";
  23. else
  24. cout<<"PT vo nghiem ";
  25. else
  26. cout<<" PT co nghiem x="<<pow((-ic/ia),(1/2));            /////
  27.  
  28. if(idelta>=0)
  29. if(idelta==0)
  30. cout<<" PT co nghiem x= "<<pow((-ic/2*ia),(1/2));        ////
  31.  
  32.  
  33. else
  34. cout<<"PT co nghiem x1 :"<<(-ib+pow(idelta,1/2))/2*ia;   /////
  35.  
  36. else
  37. cout<<" PT vo nghiem";
  38.  
  39. getch();
  40.  
  41.  
  42. }
  Cảm ơn bạn, nhưng mình chạy đoạn CODE của bạn thì báo lỗi "...never used".

 8. #8
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  "never used" là warning chứ ko phải là lỗi, chương trình vẫn có thể chạy được.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi meoconlongvang Xem bài viết
  "never used" là warning chứ ko phải là lỗi, chương trình vẫn có thể chạy được.
  Cảm ơn bạn, bài này mình đã làm được.

Các đề tài tương tự

 1. [Code C] Giải Phương Trình Bậc 2
  Gửi bởi fboy795 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 26-09-2013, 02:45 PM
 2. sửa code giải phương trình bậc 2
  Gửi bởi thangit trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 07-06-2013, 04:37 PM
 3. Mất giao diện (mất hết code trong Windows Form Designer generated code) trong khi thiết kế?
  Gửi bởi violent_feeling trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 04:19 PM
 4. code tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật prim-cách chạy tay code này
  Gửi bởi ruacon_206 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-04-2011, 02:27 PM
 5. Kết hợp code xử lý vào code giao diện
  Gửi bởi nmily89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-12-2008, 09:45 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn