Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: - Tạo thread bị lỗi...

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  45

  Question - Tạo thread bị lỗi...

  - Em có 1 đoạn code sau:
  Code:
  // File header001.h
  
  
  #include <windows.h>
  #include <process.h>
  #include <winsock.h>
  #pragma comment(lib,"WS2_32.lib")
  typedef union
  {
  	int ip_num;
  	char ip_char[4];
  }IP;
  
  namespace WINSOCK{
  class NETWORK
  {
  public:
  	NETWORK();
  	~NETWORK();
  public: //Variable...
  	unsigned int listening_status;
  	char *header;
  	unsigned int sizeof_header;
  	char tmpdata[1024];
  private:
  	IP ip;
  	SOCKET s;
  	SOCKET accepted_s;
  	int sizeof_accepted_client;
  
  public: //Function
  	static DWORD StaticListeningFunc(void *param)
  	{
  		((NETWORK*)param)->StartListen();
  		return 1;
  	};
  public: //Function
  	WSADATA w;
  	SOCKADDR_IN sock;
  	SOCKADDR_IN client;
  	bool Init_Winsock();
  	bool StartListeningThread()
  	{
  		DWORD threadID;
  		CreateThread(NULL,0,(::LPTHREAD_START_ROUTINE)StaticListeningFunc,this,0,&threadID);
  		return 1;
  	};
  	bool StartListen();
  	bool CompileHeader();
  	int ReceiveData(char data[]);
  };
  };
  Code:
  //File network.cpp
  
  #include "network.h"
  
  using namespace WINSOCK;
  bool NETWORK::Init_Winsock()
  {
  	unsigned int status = WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&w);
  	if(status)
  		return 0;
  	sock.sin_family = AF_INET;
  	sock.sin_port = htons(8080);
  	sock.sin_addr.S_un.S_addr = INADDR_ANY;
  	return 1;
  };
  
  
  bool NETWORK::StartListen()
  {
  	s = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP);
  	if(s == INVALID_SOCKET)
  		return 0;
  	bind(s,(SOCKADDR*)&sock,sizeof(sock));
  	listening_status = 1;
  	listen(s,1);
  	sizeof_accepted_client = sizeof(client);
  	accepted_s = accept(s,(SOCKADDR*)&client,&sizeof_accepted_client);
  	ip.ip_num = client.sin_addr.S_un.S_addr;
  	listening_status = 0;
  	ReceiveData(tmpdata);
  	return 1;
  };
  
  bool NETWORK::CompileHeader()
  {
  	return 1;
  };
  
  int NETWORK::ReceiveData(char data[])
  {
  	int sizeof_data;
  	sizeof_data = recv(accepted_s,(char*)data,1,0);
  	return sizeof_data;
  };
  
  NETWORK::NETWORK()
  {
  	ip.ip_num = NULL;
  	listening_status = NULL;
  	accepted_s = NULL;
  	sizeof_accepted_client = NULL;
  };
  NETWORK::~NETWORK()
  {
  	if(s)
  		closesocket(s);
  	if(accepted_s)
  		closesocket(accepted_s);
  };
  Khi chạy em gọi theo trình tự:
  Code:
  WINSOCK::NETWORK net;
  	net.Init_Winsock();
  	net.StartListeningThread();
  - không hiểu sao đoạn code đó em code đầu tiên = cách dùng Form giao diện đồ họa thì VC++ báo 0 error 0 warning nhưng khi chạy thì bị lỗi ngay khi createthread(lỗi mà trình biên dịch ko bắt được luôn, ko debug được), sau đó em tạo thử = Console, copy qua chạy thì ăn ngay, ko 1 chút lỗi.

  => Vậy là bị làm sao ạ?

  Cảm ơn nhiều.
  Thân,
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Cpluc01pro.jpg   CplusSucceed01.jpg  

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Sử dụng thread và các phương thức đồng bộ trên thread để viết giải quyết bài toán reader/writer dạng tổng quát ?
  Gửi bởi danghoa92 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-04-2013, 10:23 PM
 2. Cross-thread operation not valid: Control 'txt_1' accessed from a thread other than?
  Gửi bởi ndp1007 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 01-03-2012, 12:20 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-02-2012, 10:37 PM
 4. lỗi Cross-thread operation not valid khi dùng thread
  Gửi bởi Riku trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 13-04-2011, 02:50 PM
 5. Thread trong Dialog và Thread trog Tabcontrol ???
  Gửi bởi nam_dkn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-03-2009, 10:43 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn