Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Mã nguồn C | Các bài toán Trí tuệ nhân tạo

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  1

  Mặc định Mã nguồn C | Các bài toán Trí tuệ nhân tạo

  Mình có một số bài tập môn trí tuệ nhân tạo. Tổng cộng có 4 bài. Các bạn ra tay sửa giúp mình nhé, mình làm mà còn sai nhiều quá. Cảm ơn các bạn!

  Đây là code thuật toán tô màu bản đồ

  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<math.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<stdlib.h>
  5. #include<values.h>
  6.  
  7.   int mauto[20];maucam[20][5]; e[100][100];
  8.   int bac[20];
  9.   int n,j,i,u;
  10.  
  11. void doctaptin(const char *FILENAME)
  12. {
  13.   FILE*f;
  14.   if(!(f=fopen(FILENAME,"rt")))
  15.   {  printf("Loi");
  16.     return;
  17.   }
  18.   fscanf(f,"TOMAU.TXT %d",&n);//so dinh
  19.   //Doc danh sach canh
  20.   while(!feof(f))
  21.   {
  22.     fscanf(f,"%d%d",&i,&j);
  23.     e[i][j]=e[i][j]=1;
  24.   }
  25.   fclose(f);
  26.  
  27.  
  28.  
  29. }
  30.  
  31. void tinhbac()
  32. {
  33.   for (int i=1; i<n; i++)
  34.   {
  35.     bac[j]=0;
  36.     for (int j=1; j<5; j++)
  37.       maucam[i][j]=0;
  38.   }
  39. }
  40. void tomau()
  41. {
  42.   int m; int u, i;
  43.   while(m<n)
  44.   {
  45.     //1. Tim dinh u co bac cao nhat
  46.     u=0;
  47.     for(i=0;i<n;i++)
  48.       if (bac[i]>bac[u])
  49.     u=i;
  50.     //2.Ha bac u ve -1
  51.     bac[u]=-1;
  52.     //3.Tim mau ma dinh u ko bi cam de to cho u
  53.     for (i=0;i<5;i++)
  54.       if (maucam[u][i])
  55.       {
  56.     mauto[u]=i;
  57.     break;
  58.       }
  59.       //i la mau cam cho cac dinh ke cua u
  60.     for (j=1;j<n;j++)
  61.       for (u=1;j<n;j++)
  62.     if(e[u][j]==1)
  63.       maucam[j][i]=1;
  64.     //4. Ha bac cac dinh ke cua u xuong 1 = cat bo canh noi voi u
  65.     for (j=0;j<n;j++)
  66.       if (e[u][j]==1)
  67.       {
  68.     e[u][j]=0;
  69.     bac[j]--;
  70.     e[j][u]=0;
  71.       }
  72.     //5
  73.     m++;
  74.   }
  75.  
  76. }
  77. void main()
  78. {
  79.   doctaptin();
  80.   tinhbac();
  81.   printf("Cach to mau nhu sau:\n ");
  82.   tomau();
  83.   printf("\n Dinh: %d \n",&u);
  84.   printf("\n Mau to: %d \n",&mauto[u]);
  85.   getch();
  86. }

  ĐÂY LÀ THUẬT TOÁN TÍNH NƯỚC ĐI CỦA CON MÃ TRÊN BÀN CỜ

  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<math.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<stdlib.h>
  5. #include<values.h>
  6. int h[10][10];   // Tao ban co co nxn o
  7. // Mang luu tru sai biet ve toa do
  8. int a[8]={2,1,-1,-2,-1,1,2};
  9. int b[8]={1,2,2,1,-1,-2,-2,-1};
  10. int x,y,u,v,p,q; //Toa do cua con ma
  11. int i=2,n; // nxn: So o cua ban co
  12. int k;   // So buoc di ke tiep
  13.  
  14. void nhap()
  15. {
  16.   printf("Nhap kich thuoc ban co (nxn)_ Nhap n:  ");
  17.   scanf("%d",&n);
  18.   printf("Nhap toa do xuat phat: \n");
  19.   printf("Nhap hoanh do: x0= "); scanf("%d",&x);
  20.   printf("Nhap tung do: y0= "); scanf("%d",&y);
  21.  
  22. }
  23.  
  24.  
  25. void xuli(int i, int x, int y)
  26.  
  27. {
  28.       h[x][y]=1;
  29.       for (k=0;k<=7;k++)
  30.       {
  31.     u=x+a[k];
  32.     v=y+b[k];
  33.  
  34.     if ((h[u][v]==0)&&(1<=u,v<=n))  // Neu vi tri moi thuoc ban co va chua di
  35.     {
  36.       h[u][v]=i;                                    // Ghi nhan nuoc di hop le
  37.       if (i<n) xuli(i+1,u,v);
  38.       else
  39.         for (i=p;p<=n;p++)
  40.         {
  41.           for (q=1;q<=n;q++)
  42.         scanf("%d \n",h[u][v]);
  43.         }
  44.     }
  45.     else                          // Nguoc lai:
  46.       h[u][v]=0;                      // Huy nuoc di
  47.       }
  48.  }
  49.  
  50.  
  51. void main()
  52. {
  53.   nhap();
  54.   xuli(i,x,y);
  55.   getch();
  56. }
  Attached Files Attached Files

Các đề tài tương tự

 1. Tổng hợp mã nguồn, đồ án, bài tập lớn
  Gửi bởi ma-nguon.com trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-07-2013, 12:31 PM
 2. Tài liệu tối ưu hóa mã nguồn, tinh chỉnh mã nguồn (code Tuning)?
  Gửi bởi sunshine trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-04-2013, 09:13 AM
 3. Tối ưu mã nguồn C/C++
  Gửi bởi My_Way trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 29-10-2012, 09:09 PM
 4. Mã nguồn C | Tổng hợp một số mã nguồn hay đã được up lên.
  Gửi bởi iamvtn trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-06-2007, 12:36 AM
 5. Mã nguồn C | Xem và đặt ngày cho máy tính
  Gửi bởi nicolasman trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-05-2007, 07:24 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn