Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Sắp xếp các phần tữ trên cùng 1 dòng theo thứ tự tăng dần trong mảng 2 chiều

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  5

  Post Sắp xếp các phần tữ trên cùng 1 dòng theo thứ tự tăng dần trong mảng 2 chiều

  ví dụ như ta có mảng
  1 2 3 5
  4 6 8 5
  7 2 1 6
  5 9 2 1
  sắp lại thành
  1 2 3 5
  4 5 6 8
  1 2 6 7
  1 2 5 9

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Bạn viết một hàm sắp xếp một dòng, vd matrix a có kích thước row, col
  Tạo hàm SortRow(int **a, int col, int i); //i là chỉ số hàng sẽ sắp xếp

  Còn việc sắp xếp thì làm bt thường thôi.
  Gọi hàm đó để sắp xếp toàn mảng.

  Bạn thử code trước đi đã nhé!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  33

  Bài sửa đây bạn !
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #define MAX 10
  3. void Nhap_N(int &n)
  4. {
  5.     do{
  6.         printf("\nNhap ma tran vuong NxN voi N = ");
  7.         scanf ("%d",&n);
  8.         if(n<=1)
  9.             printf("\nNhap sai !, n > 1");
  10.     }while(n<=1);
  11. }
  12. void Nhap_Mang(int A[MAX][MAX],int n)
  13. {
  14.     for(int i=0;i<n;i++)
  15.         for(int j=0;j<n;j++)
  16.         {
  17.             printf("\t[%d][%d] = ",i,j);
  18.             scanf ("%4d",&A[i][j]);
  19.         }
  20. }
  21. void Xuat_Mang(int A[MAX][MAX],int n)
  22. {
  23.     for(int i=0;i<n;i++)
  24.     {
  25.         for(int j=0;j<n;j++)
  26.             printf("%4d",A[i][j]);
  27.         printf("\n");
  28.     }
  29. }
  30. void Hoan_Vi(int &a,int &b)
  31. {
  32.     int t = a;
  33.         a = b;
  34.         b = t;
  35. }
  36. void SapXep(int A[MAX][MAX],int n,int day_i)
  37. {
  38.     for(int i=0;i<n-1;i++)
  39.         for(int j=i+1;j<n;j++)
  40.             if( A[day_i][i] > A[day_i][j] )
  41.                 Hoan_Vi(A[day_i][i],A[day_i][j]);
  42. }
  43. void SapXepDayTang(int A[MAX][MAX],int n)
  44. {
  45.     for(int i=0;i<n;i++)
  46.         SapXep(A,n,i);
  47. }
  48. void main()
  49. {
  50.     int n;
  51.     int A[MAX][MAX];
  52.     Nhap_N(n);
  53.     Nhap_Mang(A,n);
  54.     printf("\nXuat mang : \n");
  55.     Xuat_Mang(A,n);
  56.  
  57.     printf("\nMang sau khi sap : \n");
  58.     SapXepDayTang(A,n);
  59.     Xuat_Mang(A,n);
  60. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi basilisk : 07-03-2009 lúc 02:24 AM.

Các đề tài tương tự

 1. Lỗi: bố cục trang web tự tăng theo chiều ngang khi chiều cao thay đổi
  Gửi bởi tuanngocpt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-03-2013, 11:25 PM
 2. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 18-12-2011, 03:36 PM
 3. sắp xếp các các phần tử tăng dần trên mảng 2 chiều
  Gửi bởi thanhdieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 13-12-2010, 08:14 PM
 4. Sắp xếp các phần tử mảng 2 chiều theo chiều giảm dần trên mỗi cột
  Gửi bởi bi_ngo_9x trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-12-2010, 10:43 PM
 5. Nhập mảng 2 chiều trong cùng 1 dòng
  Gửi bởi love_sick trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 16-08-2008, 01:27 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn