mình down bản phun rồi có cả MinGW nhưng mà ko compile đc , mong các pro chỉ hộ mình cái đường dẫn ! thanks