Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài matrix với file

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  0

  Mặc định Bài matrix với file

  cho em hỏi nếu e mún tính tổng của tất cả các số trên một hàng rồi lưu giữ kết quả vào mảng một chiều , sau đó sắp xếp dãy số trên mảng 1 chìu đó theo thứ tự tăng dần thì phải làm seo .(bác nào viết tiếp code choe cái)
  input.txt
  3 4
  3 4 5 2
  2 1 0 4
  3 5 5 2
  output.txt
  7 14 15


  em mói học C nên còn hơi gà tí mong dc chi giúp


  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. int main() {
  4.     FILE *file;
  5.     int a[50][50];
  6.     int i,j,n,m,x,y;
  7.  
  8.     file = fopen("Input.txt", "r");
  9.     /* we create a file for reading and writing */
  10.     if(file==NULL)
  11.     {
  12.                   printf("Error: can't open file.\n");
  13.                   getchar();
  14.                   return 1;
  15.     }
  16.     else {
  17.          printf("File opened successfully.\n");
  18.     }
  19.     //fprintf(&file,"%d\n",n);
  20.     fscanf(file,"%d%d",&n,&m);
  21.     fprintf(file,"\n");
  22.     //printf("%d\n",n);
  23.     for(i=0;i<n;i++)
  24.     {
  25.         for(j =0; j<m;j++)
  26.             fscanf(file,"%d",&a[i][j]);
  27.         fprintf(file,"\n");
  28.     }
  29.     fclose(file);
  30.    
  31.     for (x = 0;x<n;x++)
  32.     {
  33.         for (y=0; y<m;y++)
  34.         {
  35.             printf("%d ",a[x][y]);
  36.         }
  37.     printf("\n");
  38.     }
  39.     getch();
  40. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 09-03-2009 lúc 08:07 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Chú ý hàm sử lý matrix và array thôi.

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3.  
  4. void CreateArray(int a[][50], int n, int m, int b[50])
  5. {
  6.     int i,j;
  7.     for(i=0;i<n;i++)
  8.     {
  9.         int sum=0;
  10.         for(j =0; j<m;j++)
  11.             sum += a[i][j];
  12.         b[i]=sum;
  13.     }
  14.  
  15.     //sort b
  16.     for(i=0;i<n-1;i++)
  17.         for(j =i+1; j<n;j++)
  18.             if (b[i]>b[j])
  19.             {
  20.                 int tmp = b[i];
  21.                 b[i] = b[j];
  22.                 b[j] = tmp;
  23.             }
  24. }
  25.  
  26. int main()
  27. {
  28.     FILE *file;
  29.     int a[50][50];
  30.     int i,j,n,m,x,y;
  31.  
  32.     file = fopen("Input.txt", "r");
  33.     /* we create a file for reading and writing */
  34.     if(file==NULL)
  35.     {
  36.                   printf("Error: can't open file.\n");
  37.                   getchar();
  38.                   return 1;
  39.     }
  40.     else {
  41.          printf("File opened successfully.\n");
  42.     }
  43.  
  44.     fscanf(file,"%d%d",&n,&m);
  45.     fprintf(file,"\n");
  46.     for(i=0;i<n;i++)
  47.     {
  48.         for(j =0; j<m;j++)
  49.             fscanf(file,"%d",&a[i][j]);
  50.         fprintf(file,"\n");
  51.     }
  52.     fclose(file);
  53.  
  54.     printf(" Matix from file input.txt \n");
  55.     for (x = 0;x<n;x++)
  56.     {
  57.         for (y=0; y<m;y++)
  58.         {
  59.             printf("%d ",a[x][y]);
  60.         }
  61.     printf("\n");
  62.     }
  63.  
  64.     printf(" Array after create \n");
  65.     int b[50];
  66.     CreateArray(a,n,m,b);
  67.     for(i=0; i<n; ++i)
  68.         printf("%d ",b[i]);
  69.  
  70.     file = fopen("Output.txt", "w");
  71.     for(i=0; i<n; ++i)
  72.         fprintf(file,"%d ",b[i]);
  73.     fclose(file);
  74.     printf("\n Write file complete \n");
  75.     return 0;
  76. }

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C làm sao để cấp phát bộ nhớ cho matrix rất lớn??
  Gửi bởi for_u trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 28-07-2011, 06:40 PM
 2. Xây dựng lớp Matrix và tính toán?
  Gửi bởi hoan_it_cgh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 32
  Bài viết cuối: 09-11-2010, 08:37 PM
 3. Cấp phát động matrix kiểu function
  Gửi bởi vn425282 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 28-09-2009, 09:20 PM
 4. Matrix Help !
  Gửi bởi bavuong_1203 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-05-2008, 06:21 PM
 5. [C] matrix hay bị cấm thi
  Gửi bởi doaiit3a trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 15-03-2007, 08:54 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn