Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: SAAB Cars USA, Bác nào dịch hộ em với ạ. dài quá đi mất:((

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  4

  Question SAAB Cars USA, Bác nào dịch hộ em với ạ. dài quá đi mất:((

  SAAB Cars USA
  Since GM paid $600 million for half of Saab in 1990 and invested another $700 million, the company has lost a cumulative $1.7 billion. GM expects Saab to be in the black by the 1999 model year. That means selling 150,000 vehicles annually worldwide. Much of the onus falls on the new 9-5 sedan, the successor to the 9000, and a wagon targeted for the 1999 model year. Those two models should account for 40 to 45 percent of the 150,000 vehicles sold by 2000, says Saab CEO Bob Hendry. Between 10,000 and 15,000 will be sold in the United States each year, he predicts.
  The Saab 9-5 sedan is priced at $32,000 to $40,000 and is expected to help the struggling company compete with other luxury sedans, such as the Volvo S70, Audi A6, Mercedes E-Class, Lexus and BMW 5-series. The model debuted in the United States in April 1998 as a 1999 model. Saab executives say the new model was built with more concern for quality. It features a 2.3-liter, turbocharged engine.
  Saab Cars USA rolled out an intranet to its dealers just in time to support the 1999 models. The intranet application allows Saab’s 250 U.S. dealers to track every car they sell from the assembly line to the junkyard. The goal of the system, dubbed IRIS (Intranet Retail Information System), is to improve customer satisfaction by providing everyone in a car dealership with information about customers and their Saab automobiles. The business payoff comes from being able to answer the customer’s questions on the spot and having access to timely, accurate information. Dealers use IRIS to view all the information about a car, including ownership, service history, and warranty.
  Prior to IRIS, records about service, ownership, warranties, and parts were distributed across three separate systems: an AS/400 mid-range computer at Saab’s U.S. headquarters in Norcross, Georgia, an IBM System 390 mainframe that held historical data including data about parts distributors, and dealer-management systems at each dealership. It was not possible to pull all this data together and integrate it in a way that was useful. Now all data is centralized in an IBM DB/400 relational database that resides on the AS/400. The database contains information from Saab’s information systems and from the parts distributors’ mainframe. Work is in progress, with the vendors that supply its dealers with dealer management software, to develop a system to forward warranty information from the dealers’ servers to the IBM DB/400 database. When this is complete, IRIS will represent the repository for all customer information.
  The effort required a high degree of collaboration among representatives of Saab Cars USA, several Saab dealerships, and technical resources from IBM Global Services, EDS, and CST Inc. IBM Global Services was the primary vendor on the project. EDS maintains Saab’s information systems and worked with IBM to modify Saab’s existing applications for the intranet. CST Inc. provided special-purpose software to pull data from the IBM DB/400 database and deliver it to the dealer via the intranet.

  Discussion Questions:
  1. Would you assess IRIS as being strategic to the success of Saab Cars USA? Why or why not?
  2. What issues may keep Saab from using IRIS worldwide?
  3. What sort of questions would IRIS be used to answer? Identify at least eight data entities for which data should be collected to support this application. Specify at least three data attributes for each data entity.
  4. What sort of issues might arise in trying to integrate data from a number of disparate dealer management systems?

  Sources: Adapted from Justin Hibbard, “Saab’s Driving Force,” InformationWeek, January 26, 1998, p. 91 and Marjorie Sorge, “Yah shur, it’s a Saab,” Automotive Industries, vol. 177, no. 8, August 1997, p. 59.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  205

  May mà mình có ông anh họ tên là...Google nên ông ấy dịch cho ngay, nhanh lắm, nhưng mà còn nhiều chỗ chưa dịch được hay lắm, mong bạn thông cảm cho ông anh mình.

  Ô tô SAAB Mỹ
  GM trả tiền từ $ 600 triệu cho một nửa của Saab năm 1990 và có vốn đầu tư khác $ 700 triệu, công ty đã mất đi một tích lũy $ 1,7 tỷ đồng. GM dự kiến sẽ được Saab trong màu đen của các mô hình năm 1999. Điều đó có nghĩa là bán 150.000 xe mỗi năm trên toàn thế giới. Hầu hết các onus té ngã trên sedan mới 9-5, các successor đến 9000, và một toa xe được nhắm mục tiêu cho năm 1999 của mô hình. Những mô hình nên hai tài khoản cho 40 đến 45 phần trăm 150000 bán xe của năm 2000, ông Giám đốc điều hành Bob Saab Hendry. Giữa 10000 và 15000 sẽ được bán ở Hoa Kỳ mỗi năm, ông dự báo.
  Các Saab 9-5 sedan là giá tại $ 32000 đến $ 40000 và dự kiến để giúp đỡ đấu tranh của công ty cạnh tranh với sedans sang trọng khác, chẳng hạn như Volvo S70, Audi A6, xe Mercedes E-Class, Lexus và BMW 5-series. Các mô hình debuted tại Hoa Kỳ trong tháng tư 1998 như là một mô hình 1999. Saab executives nói những mô hình mới được xây dựng với nhiều mối quan tâm về chất lượng. Nó có tính năng 2,3-lít, động cơ turbocharged.
  Saab Ô tô Hoa Kỳ ra khỏi một cán Intranet cho các đại lý chỉ trong thời gian để hỗ trợ các mô hình 1999. Các ứng dụng Intranet cho phép Saab của 250 US đại lý để theo dõi tất cả các xe mà họ bán từ các dây chuyền lắp ráp vào junkyard. Mục tiêu của hệ thống, dubbed Iris (Intranet bán lẻ Hệ thống Thông tin), là để cải thiện sự hài lòng của khách hàng bằng cách cung cấp tất cả mọi người trong xe hơi dealership với các thông tin về khách hàng và các xe ô tô Saab. Các doanh nghiệp đến từ mướn đã trả rồi có thể trả lời những câu hỏi của khách hàng tại chỗ và có quyền truy cập vào kịp thời, chính xác thông tin. Iris đại lý sử dụng để xem tất cả các thông tin về một chiếc xe, bao gồm cả quyền sở hữu, dịch vụ lịch sử, và bảo hành.
  Trước khi làm việc cho Iris, hồ sơ về các dịch vụ, quyền sở hữu, bảo đảm, và đã được phân phối trên ba hệ thống riêng biệt: một AS/400 giữa nhiều máy tính của Saab tại Hoa Kỳ tại trụ sở chính Norcross, Georgia, một hệ thống IBM 390 lớn mà tổ chức bao gồm các dữ liệu lịch sử dữ liệu về phần các nhà phân phối, đại lý và hệ thống quản lý ở mỗi dealership. Đó là không thể kéo tất cả các dữ liệu này lại với nhau và tích hợp nó trong một cách mà là hữu ích. Bây giờ tất cả các dữ liệu được tập trung trong một cơ sở dữ liệu IBM DB/400 relational rằng soáng chung trên AS/400. Cơ sở dữ liệu chứa các thông tin từ Saab của các hệ thống thông tin và từ các nhà phân phối phần 'lớn. Làm việc được trong tiến trình, với các nhà cung cấp cung cấp các đại lý với đại lý phần mềm quản lý, để phát triển một hệ thống bảo hành để chuyển tiếp các thông tin từ các đại lý "để các máy chủ IBM DB/400 cơ sở dữ liệu. Khi điều này là hoàn tất, Iris sẽ đại diện cho kho cho tất cả các thông tin về khách hàng.
  Các nỗ lực cần thiết ở mức cao phối hợp giữa các đại diện của Saab Ô tô Hoa Kỳ, một số Saab dealerships, và từ các nguồn lực kỹ thuật và dịch vụ toàn cầu IBM, eds, và CST Inc IBM toàn cầu và dịch vụ đã được các nhà cung cấp chính trên dự án. Eds duy trì Saab của các hệ thống thông tin và làm việc với IBM để sửa đổi các ứng dụng hiện tại của Saab cho Intranet. Inc CST-mục đích cung cấp phần mềm đặc biệt để kéo dữ liệu từ IBM DB/400 cơ sở dữ liệu và cung cấp cho các đại lý thông qua Intranet.

  Thảo luận về câu hỏi:
  1. Bạn sẽ đánh giá Iris là chiến lược cho sự thành công của Saab Ô tô Mỹ? Tại sao hoặc tại sao không?
  2. Vấn đề gì có thể giữ Saab Iris từ việc sử dụng trên toàn thế giới?
  3. Điều gì sắp xếp các câu hỏi Iris sẽ được sử dụng để trả lời? Xác định ít nhất tám nhân dữ liệu mà dữ liệu phải được thu thập để hỗ trợ ứng dụng này. Chỉ định ít nhất ba dữ liệu thuộc tính cho mỗi tổ chức dữ liệu.
  4. Điều gì sắp xếp các vấn đề có thể nảy sinh trong cố gắng để tích hợp dữ liệu từ một số đại lý disparate hệ thống quản lý?

  Nguồn: Phoûng theo Justin Hibbard, "Lái xe Saab của lực lượng," InformationWeek, January 26, 1998, trang 91 và Marjorie Sorge, "Yah shur, nó là Saab," Công nghiệp ô tô, vol. 177, không có. 8, tháng tám 1997, trang 59.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  4

  thank bạn nhé

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  5

  TVB T.A của pác thật Pro em học mãi mà không biết cài chữ j ngu quá:L:L

Các đề tài tương tự

 1. Muahangmy vận chuyển ship hàng từ Mỹ về VN,Disney Cars 6-Volt Racer Battery-Powered Ride-On
  Gửi bởi nvlequangchien trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-09-2012, 08:03 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn