Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Tính tích phân hàm f(x)

 1. #1
  No Avatar
  ghost1909 Khách

  Mặc định Tính tích phân hàm f(x)

  Tính tích phân của hàm f(x) trên đoạn [a,b] bằng phương pháp hình thang với số đoạn chia n cho trước (n được nhập từ bàn fim)??
  Rất mong nhận đc sự giúp đỡ ..keke

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  99

  Đây là code của tính tích phân
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4.  
  5. enum BOOLEAN { false = 0 , true };
  6. double f(float x)
  7. {
  8.     double tri ;
  9.     double y;
  10.  
  11.     y = -x*x ;
  12.     tri = exp(y) ;
  13.     return tri ;
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17.     int i , m , n ;
  18.     double a , b , h ,epslon ;
  19.     double s0 , s1 , s2 , i1 , i2;
  20.     enum BOOLEAN t ;
  21.  
  22.     clrscr();
  23.     printf("TICH PHAN BANG PHUONG PHAP HINH THANG    y = exp(-x*x)\n");
  24.     printf("CAN DUOI a=");
  25.     fflush(stdin);
  26.     scanf("%lf",&a);
  27.     printf("CAN TREN b=");
  28.     fflush(stdin);
  29.     scanf("%lf",&b);
  30.     printf("SAI SO epslon=");
  31.     fflush(stdin);
  32.     scanf("%lf",&epslon);
  33.     s1 = 0;
  34.     s2 = 0;
  35.     n = 1 ;
  36.     h = b - a ;
  37.     s0 = f(a) + f(b) ;
  38.     i2 = h*s0/2.0 ;
  39.     printf("TICH PHAN BANG PHUONG PHAP HINH THANG\n");
  40.     printf("CHO HAM   y = exp(-x*x)\n");
  41.     printf("TREN DOAN [a,b]=[%lf,%lf]\n" , a , b);
  42.     printf("DO LECH epslon = %12.11lf\n" , epslon);
  43.     t = false ;
  44.     do
  45.     {
  46.         i1 = i2 ;
  47.         s1 +=s2 ;
  48.         m = 2*n ;
  49.         h /=2 ;
  50.         s2 = 0 ;
  51.         for (i = 1 ; i <= n ;i++)   s2 +=f( a + (2*i -1)*h ) ;
  52.         n = m ;
  53.         i2 = h*(s0 + 2*s1 + 2*s2)/2.0 ;
  54.         if ( fabs(i2 - i1) < epslon )
  55.         {
  56.             t = true ;
  57.             printf("\tTICH PHAN    I = %12.3lf\n" ,i2);
  58.         }
  59.     } while (!t) ;
  60.     getch();
  61. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  http://toptaigamemienphi.com
  Bài viết
  76

  Mình nghĩ nên chia nhỏ ra cho dễ nhìn và dễ hiểu hơn.
  mình làm nhưng chưa test thử kết quả.hix.
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  #include<conio.h>
  
  double TP(double (*f)(double),double a,double b)
  {
      double fx,h;
      int n,i;
      printf("Nhap lam bao nhieu doan:\n");scanf("%d",&n);
      h=(b-a)/n;
      fx=(f(a)+f(b))/2;
      for (i=2;i<=n;i++)
      {
        fx+=f(a+i*h);
        }
       return fx*h; 
      }
  
  double f(double x)
  {
      double s;
      s=(pow(x,7)-x+exp(x)-log(x)+sin(x))/(3+pow(cos(x),3));
      return s;
      }
  void main()
  {
     int a,b;
     printf("Nhap doan [a,b]: \n");scanf("%d%d",&a,&b);
     printf("TP(%d,%d)=%f\n",a,b,TP(f,a,b));
     getch();
     }
  Thư viện tài liệu miễn phí
  * Không cần đăng ký thành viên
  * Tải không giới hạn tài liệu
  * Số lượng tài liệu trên 1 triệu
  * Miễn phí và không mất tiền khi tải về
  Website: http://tailieuhay.info

 4. #4
  No Avatar
  ghost1909 Khách

  Thanks cả nhà nhìu nha..^^..

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn