Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: hỏi về cách sắp xếp tên sinh viên theo bảng chữ cái abc

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Nơi ở
  ha noi
  Bài viết
  79

  Mặc định hỏi về cách sắp xếp tên sinh viên theo bảng chữ cái abc

  mình có 1 link list bao gồm những mục nhập in chèn cuối, chèn đầu danh sách như sau :

  Code:
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  #include "alloc.h"
  #include "string.h"
  #include "stdlib.h"
  
  struct thongtin
  	{
  		char hoten[30];
  		int masv;
  
  	};
  struct sv
  	{
  		thongtin infor;
  		struct sv *next;
  	};
  struct dssv
  	{
  		sv *head;
  		sv *tail;
  	};
  
  dssv q;
  
  void nhapsl(sv *p);
  void xuat(sv *p);
  void chen_cuoids(sv *p);
  void chen_dauds(sv *p);
  void tim_ten(sv *p);
  
  
  
  
  void nhapsl(sv *p)
  	{
  		char hoten[30];
  		int masv;
  
  		while(1)
  		{
  			printf("Nhap vao ho ten sv: ");
  			gets(hoten);
  			if(hoten[0]==0) break;
  			if(q.head==NULL)
  				{
  					q.head=(sv*)malloc(sizeof(sv));
  					q.head=p;
  				}
  			else
  				{
  					p->next=(sv*)malloc(sizeof(sv));
  					p=p->next;
  				}
  
  			strcpy(p->infor.hoten,hoten);
  			printf("Nhap vao diem sinh vien: ");
  			scanf("%d%*c",&masv);
  			p->infor.masv=masv;
  			q.tail=p;
  			p->next=NULL;
  
  
  		}
  		p=q.head;
  		free(p);
  	}
  
  void xuat(sv *p)
  	{
  		char hoten[30];
  		int masv;
  		printf("Thog tin vua nhap la: \n");
  		while(p!=NULL)
  		{
  			printf("%10s %5d\n",p->infor.hoten,p->infor.masv);
  			p=p->next;
  		}
  		free(p);
  	}
  
  
  void chen_dauds(sv *p)
  	{
  		char hoten[30];
  		int masv;
  		printf("Bo sung mot nguoi vao dau danh sach.");
  		p=(sv*)malloc(sizeof(sv));
  		printf("\nNhap vao ho ten sv: ");
  		gets(p->infor.hoten);
  		printf("Nhap vao diem: ");
  		scanf("%d%*c",&masv);
  		p->infor.masv=masv;
  		if(q.head==NULL)	q.head=p;
  		else
  			{
  				p->next=q.head;
  				q.head=p;
  			}
  		xuat(p);
  		free(p);
  	}
  
  
  void chen_cuoids(sv *p)
  	{
  		char hoten[30];
  		int masv;
  		printf("Bo sung mot nguoi vao cuoi danh sach.");
  		if(q.head==NULL)
  			{
  				q.head=(sv*)malloc(sizeof(sv));
  				q.head=p;
  			}
  		else
  		{
  			p=q.head;
  			while(p->next!=NULL)
  			p=p->next;
  			p->next=(sv*)malloc(sizeof(sv));
  			p=p->next;
  		}
  		printf("\nNhap vao ho ten sv: ");
  		gets(p->infor.hoten);
  		printf("Nhap vao diem: ");
  		scanf("%d%*c",&masv);
  		p->infor.masv=masv;
  		p->next=NULL;
  		p=q.head;
  		xuat(p);
  		free(p);
  	}
  
  
  void tim_ten(sv *p)
  	{
  		char hoten[30];
  		printf("Tim kiem sinh vien.");
  		printf("Nhap vao ho ten sv can tim: ");
  		gets(hoten);
  		p=q.head;
  		while(p!=NULL)
  			{
  				if(strcmp(p->infor.hoten,hoten)==0)
  				printf("%10s %10d",p->infor.hoten,p->infor.masv);
  				p=p->next;
  			}
  		free(p);
  	}
  
  
  void main(void)
  	{
  		clrscr();
  		sv *p;
  		char hoten[30];
  		int masv;
  		nhapsl(p);
  		xuat(p);
  		tim_ten(p);
  		chen_dauds(p);
  		chen_cuoids(p);
  		free(p);
  		getch();
  	}
  H mình muốn sắp xếp tên của các sinh viên theo bảng chữ cái abc thì mình phải làm ntn mong các bạn gợi ý dùm.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  38

  Làm 1 hàm sort với thuật toán bên trong chuẩn các ký tự sang mã ascii để kiểm tra. Từ đó sắp xếp.
  Biết thì nói không biết thì rửa tai lắng nghe.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Nơi ở
  ha noi
  Bài viết
  79

  bạn có thể nói rõ được không mình có viết 1 hàm sắp xếp họ tên của link list giống cái struct hồi trước mình làm nhưng ctrinh chạy là bị đơ nhờ mọi người sửa dùm


  Code:
  void sapxep (sv *p)
  	{
  		sv *r;
  		p=q.head;
  		while(p->next!=NULL)
  			{
  				r=p->next;
  				while(r!=NULL)
  					{
  						if(strcmp(p->infor.hoten,r->infor.hoten)>0)
  							{
  								thongtin tam=p->infor;
  								p->infor=r->infor;
  								r->infor=tam;
  							}
  					}
  				r=r->next;
  			}
  		p=p->next;
  		xuat(p);
  	}
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi quicksilver89 : 15-03-2009 lúc 11:06 AM.

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C nhập vào tên sinh viên gồm.và sắp xếp tên sinh viên tăng dần theo danh sách đả nhập
  Gửi bởi nghiapro2589 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-05-2013, 08:23 AM
 2. Sắp xếp sinh viên theo tên
  Gửi bởi tranvanluan2 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 11-12-2011, 11:23 AM
 3. Sắp xếp danh sách sinh viên theo họ và tên
  Gửi bởi neo.one trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-04-2011, 10:56 PM
 4. Quản lý sinh viên: Lọc tên sinh viên theo một tên cho trước
  Gửi bởi luannguyenit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 31-08-2010, 04:19 PM
 5. Chương trình quản lý sinh viên viết bằng C. Làm sao tìm kiếm sinh viên theo tên và sắp xếp?
  Gửi bởi linhdong24 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 24-06-2009, 12:53 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn