Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Đưa dữ liệu lên datalist C#. Thực hiện thêm, sửa xóa datalist như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Nơi ở
  Lập thạch-Vĩnh phúc
  Bài viết
  142

  Mặc định Đưa dữ liệu lên datalist C#. Thực hiện thêm, sửa xóa datalist như thế nào?

  Bạn nào biết cách sử dụng datalist(đưa dữ liệu lên datalist,thêm, sửa xóa) thì chỉ mình với.Vì mình tự nghiên cứu nên chưa làm được.thank nhiều

  Không bạn nào giai thích thì có thể xem giúp mình đoạn code dưới đây sai ở đâu không.
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Data;
  3. using System.Configuration;
  4. using System.Web;
  5. using System.Web.Security;
  6. using System.Web.UI;
  7. using System.Web.UI.WebControls;
  8. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
  9. using System.Web.UI.HtmlControls;
  10. using System.Data.SqlClient;
  11.  
  12. using System.Collections;
  13.  
  14. public partial class _Default : System.Web.UI.Page
  15. {
  16.      
  17.     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  18.     {
  19.         hien();
  20.  
  21.     }
  22.     protected DataList dulieu()
  23.     {
  24.  
  25.         string connection = "Data Source=(local)\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True";
  26.         SqlConnection cnn = new SqlConnection(connection);
  27.         string sqldt = "Select *from Sinhvien";
  28.         SqlDataAdapter dt = new SqlDataAdapter(sqldt, cnn);
  29.         DataTable tb = new DataTable();
  30.         DataRow dr;
  31.         tb.Columns.Add(new DataColumn("Ma", typeof(string)));
  32.         tb.Columns.Add(new DataColumn("Ten", typeof(string)));
  33.         for (int i = 0; i < tb.Rows.Count; i++)
  34.         {
  35.             dr = tb.NewRow();
  36.             dr[0] = "Ma" + i.ToString();
  37.             dr[1] = "Ten" + i.ToString();
  38.             tb.Rows.Add(dr);
  39.         }
  40.         DataView dv=new DataView(tb);
  41.         return dv;
  42.     }
  43.     protected void hien()
  44.     {
  45.         list.DataSource = dulieu();
  46.         list.DataBind();
  47.     }
  48.     protected void DataList_ItemCommand(object source, DataListCommandEventArgs e)
  49.     {
  50.  
  51.     }
  52. }

  Khi nó chạy thi không hiện ra cái gì cả.hix
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Kevin Hoang : 25-10-2011 lúc 08:32 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  1

  Mặc định Bài làm mẫu

  Mình cũng muốn sửa nhưng không có mạng nên gởi bài bạn tham khảo nha
  Attached Files Attached Files

Các đề tài tương tự

 1. Thể hiện nhiều bộ đếm lên datalist ASP.NET như thế nào?
  Gửi bởi leenoyu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-03-2012, 09:50 AM
 2. Đưa ảnh lên Web từ DataList
  Gửi bởi nguyenhoautehy trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 04-11-2011, 04:17 PM
 3. Load dữ liệu từ Datalist lên textbox trong ASP.NET như thế nào?
  Gửi bởi dowhile13 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-08-2011, 11:16 PM
 4. Xử lý dữ liệu khi hiển thị lên Datalist
  Gửi bởi pvtam2a trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-05-2011, 07:16 PM
 5. Lập Trình ASP.NET | không thể hiển thị được CSDL lên DataList?
  Gửi bởi hoangnhathuan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 20-03-2010, 10:43 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn